Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Top-themen
Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Mittwoch, 03 Juni 2015 11:11

Nabór na Seminarium Doktorskie

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza rekrutację na Seminarium Doktorskie z następujących zakresów tematycznych: 

 

 • Wizje Europy 
 • Nacjonalizm i integracja europejska
 • Kultura, literatura i pamięć w relacjach polsko-niemieckich 
 • Dzieje Niemiec i kontrowersje polsko-niemieckie 
 • Polska i Niemcy w zjednoczonej Europie 

 

Seminarium doktorskie trwa 6 semestrów i kończy się egzaminem z zakresu pracy doktorskiej, dyscypliny pomocniczej oraz nowożytnego języka obcego. Wybranym kandydatom zostaną przyznane stypendia doktoranckie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w seminarium doktorskim składają następujące dokumenty:

 

 • wniosek o przyjęcie
 • kwestionariusz osobowy 
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich 
 • opinię promotora pracy magisterskiej (lub innego samodzielnego pracownika naukowegoo przydatności do pracy naukowej
 • ewentualny wykaz publikacji
 • temat rozprawy doktorskiej, konspekt pracy oraz plan realizacji projektu z wyszczególnieniem poczynionych przygotowań
 • życiorys
 • trzy fotografie 

 

Dokumenty proszę przesłać pocztą oraz w formie elektronicznej:

Uniwersytet Wrocławski Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta 
ul. Strażnicza 1-3, PL-50-206 Wroclaw

CSNE: Artur Jóskowiak

e-mail: j Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Warunkiem przyjęcia jest pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji do dnia 12.07.2015r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 15.07.2015

Zapraszamy na spotkanie z autorką książki "Cztery nazwiska, dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku", panią Anną Kurpiel.

 

Cztery nazwiska, dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku to obszerne opracowanie, którego celem jest przywrócenie do dyskursu historycznego, naukowego oraz dyskursu pamięci zapomnianej grupy macedońskich uchodźców wojennych (z greckiej wojny domowej 1946-1949), którzy znaleźli się w powojennej Polsce w ramach programu wzajemnej pomocy krajów bloku wschodniego. Autorka skupia się przede wszystkim na grupie macedońskich dzieci-uchodźców, odesłanych za granicę z terenów objętych wojną domową. W kolejnych rozdziałach opisuje przybycie do Polski, procesy integracji i adaptacji wszystkich uchodźców z Grecji. Szczególną uwagę poświęca jednak walce Macedończyków, etnicznej „mniejszości w mniejszości”, o uznanie ich odrębnej od greckiej tożsamości narodowej, szeroko prezentując  przy tym kontekst historyczny i terytorialny „kwestii macedońskiej” na Bałkanach.

 

Zrzut_ekranu_2015-06-03_o_10.10.35.png

 

Ten podejmujący wiele aspektów migracji macedońskiej opis opiera się nie tylko na opracowaniach i monografiach, ale także – a może przede wszystkim – na lekturze źródeł archiwalnych oraz – co wydaje się najcenniejsze – na relacjach samych macedońskich uchodźców, którzy zgodzili się opowiedzieć o trudnym dzieciństwie z dala od rodziny i ojczyzny. Ich  wspomnienia stanowią ogromnie ważną część tej książki, gdyż nie tylko uzupełniają luki w wiedzy o wielu aspektach uchodźstwa Greków i Macedończyków, ale także przywołują i ubarwiają historyczne i kulturowe realia powojennego Dolnego Śląska, trwale wpisując się w historię tego zróżnicowanego i bogatego w odmienności regionu, zwanego po wojnie polskim „Dzikim Zachodem”.

 

 


 

 Plakat do Pobrania

Szczegóły spotkania:

10.06.2015, g. 17:00

Cafe Księgarnia Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2, Wrocław)

 

Ukazał się drugi tom rocznika CSNE Annual of European and Global Studies pt. "African, American and European Trajectories of Modernity" (Afrykańskie, Amerykańskie i Europejskie drogi rozwoju nowoczesności) pod redakcja Petera Wagnera.

 

Niniejszy tom pokazuje specyfikę trajektorii nowoczesności w Afryce, Ameryce i Europie, uwzględniając jednocześnie podobieństwa i uwikłania tych trajektorii w kontekst globalny. Pozycja analizuje pojawienie się atlantyckiej nowoczesności, a następnie porównuje aspekty współczesnej południowej nowoczesności, koncentrując się na Brazylii, Chile i Południowej Afryce. Bada ona również dynamikę współczesnej nowoczesności na całym świecie.

 

Zrzut_ekranu_2015-06-01_o_11.09.14.png

 

Peter Wagner jest profesorem na Uniwersytecie w Barcelonie. Równocześnie kieruje on projektem 'Trajectories of modernity: comparing non-European and European varieties' finansowanym przez Europejską Radę Badań Naukowych.

 

Redaktorzy rocznika: Ireneusz Paweł Karolewski, Johann P. Árnason, Peter Wagner

Współwydawcą jes Centrum Willy'ego Brandta

We współpracy naukowej z Centrum Willy'ego Brandta wydano książkę "Sylwester Chęciński" pod redakcją Rafała bubnickiego oraz Andrzeja Dębskiego.

 

Praca zbiorowa poświęcona Sylwestrowi Chęcińskiemu napawa wiarą w sens podejmo­ wania podobnych inicjatyw wydawniczych. Aż trudno uwierzyć w to, że - jak piszą pomysło­ dawcy przedsięwzięcia we Wstępie - „do tej pory nie tylko brakowało podobnego opraco­ wania, ale nawet artykułów omawiających jego twórczość w sposób syntetyczny". Zwraca przede wszystkim uwagę bogac­ two podejmowanych wątków: biograficznych, artystycznych, analityczno-interpretacyjnych, dokumentacyjnych„. W tym względzie „zbio­ rówka" o Chęcińskim stanowi inteligentne kompendium wiedzy o człowieku i artyście rozpisane na autorski wielogłos, wypełniając tym samym lukę w rodzimym filmoznawstwie.

 

Zrzut_ekranu_2015-05-29_o_09.23.47.png

 

Z publikacji tej wyłania się fascynujący wizerunek filmowca źle obecnego w polskiej pamięci kina, niesłusznie zakwalifikowanego wyłącznie  jako  autora   komediowej  trylogii. A przecież, jak celnie piszą autorzy Wstępu, Chęciński nieustannie „poszukiwał  sposobu na «pogodzenie wartości z popularnością», co nie zawsze dostrzegano i doceniano". Dobrze, źe pamięć o tym towarzyszy wszystki m bez wy­ jątku autorom książki.

 

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Donnerstag, 28 Mai 2015 13:52

Nowa publikacja - "Codzienne pogranicze"

Ukazała się nowa pozycja książkowa złożona z artykułów traktujących o polsko-niemieckim pograniczu. 

 

Książka "Codzienne pogranicze" nie jest kompendium pogranicza polsko-niemieckiego i głównych dziś spraw polsko-niemieckich, lecz chce oddać codzienny ich rytm. Jest zapisem epizodów z czasów dzisiejszych (lata 2012-1015), układających się w mozaikę, wielonarracyjną relację o polsko-niemieckim pograniczu, będącym na drodze przemian z obszaru geograficznego, wyznaczonego w 1945 roku przez polityków, w jakiś region kulturowy. Co z tego wyniknie? Jaka będzie rzeczywistość pogranicza za jakiś czas? O tym dowiemy się za jakiś czas. Dziś bardzo ważne jest, aby rejestrować zjawiska, jakie tu zachodzą, opisywać, monitorować, informować o nich, skłaniać tym samym do większej dla nich uwagi i pogłębionych analiz. Liczne z zamieszczonych w tej książce artykułów mają wagę społecznych dokumentów epoki, ale są też głosy niemcoznawców, żywo uczestniczących w aktualnych wydarzeniach.

 

Zrzut_ekranu_2015-05-28_o_16.25.11.png

 

Na książkę składają się bardzo różne artykuły autorów, mieszkających w Polsce i w Niemczech, reprezentujące wielobarwność dzisiejszego dziennikarstwa i publicystyki. Są tu rozmowy, reportaże, polemiki, opowiastki, felietony, eseje, nawet… kazanie. Pomysłodawcy „Codziennego pogranicza“ maja nadzieję, że taka narracyjna różnorodność jest walorem książki. 
 
Są przekonani, że powinna powinna powstać seria dziennikarskich i publicystycznych książek o polsko-niemieckim pograniczu, utrwalających codzienne zapisy pulsu zdarzeń, nadziei i fascynacji. Atrakcyjna czytelniczo byłaby materiałem do pogłębionej refleksji.
 
CSNE jest współwydawcą opisywanej pozycji.
<< Start < Zurück 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL