Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Alicja Kuropatwa

Alicja Kuropatwa

czwartek, 02 października 2014 07:03

Biblioteka Cyfrowa CSNE

Szanowni Państwo,

 

miło mam poinformować, że uruchomiliśmy Bibliotekę Cyfrową CSNE w ramach BCUWr, a tym samym nasze materiały automatycznie będzie można znaleźć w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej (Europeana).

Biblioteka Cyfrowa CSNE ma na celu udostępnianie materiałów naukowych i dydaktycznych z zakresu problematyki niemieckiej i europejskiej, a w szczególności relacji polsko­niemieckich. Zadaniem kolekcji jest także popularyzowanie interdyscyplinarnych dokonań z tego zakresu. Kolekcja obejmuje publikacje wydawane przez CSNE, materiały promocyjne oraz dorobek naukowy pracowników Centrum.
 
Zapraszamy tutaj!
 
Biblioteka będzie systematycznie uzupełniana o kolejne publikacje.

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję „Polityka historyczna a edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej”.

 

Konferencja ma na celu krytyczne przedstawienie zmian, jakie zaszły w podręcznikach do historii i programach nauczania dla szkół średnich i gimnazjów po roku 1989 do chwili obecnej. Niniejsze zagadnienie wpisuje się w szerszy kontekst polityki historycznej oraz jej wpływu na szkolnictwo, będące swoistym sejsmografem zmian w narodowym, a nawet transnarodowym spojrzeniu na historię. Stąd pomysł zaproszenia badaczy oraz nauczycieli praktyków z wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, by w toku wspólnej debaty uchwycić narodowe strategie postrzegania, opisywania i uczenia historii własnej, jak również umożliwić dyskusję nad prezentacją występujących w podręcznikach zagadnień związanych z relacjami międzynarodowymi. 

 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli historii szkół średnich i gimnazjów. Dyskusjom panelowym towarzyszyć będzie wspólny namysł nad strategiami poprawy i rozwoju współczesnej dydaktyki.

 

Językami konferencji są polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

 

 

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Czas: 6 - 7.10.2014 r. (poniedziałek - wtorek)

Miejsce: CSNE, ul. Strażnicza 1-3, Wrocław

Pobierz program

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr serdecznie zaprasza w dniu 2 października na godz. 17.00 do kawiarni „Literatka” na prezentację książki pt." Jüdisches Leben zwischen Ost und West. Neue Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien".

 

Książka jest kolejną publikacją na temat historii niemieckich Żydów i ukazała się w ramach serii Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden. Pod redakcją trzech znamienitych profesorów badacze z Niemiec i Polski opublikowali artykuły dotyczące dziejów śląskich Żydów w XIX i XX w. W okresie tym nastąpił wzrost rozwoju śląskich Żydów w każdej dziedzinie życia, a także widoczny proces adaptacji społecznej. Rozwój ten został zahamowany przez tragiczne w skutkach działania nazistów. Na szczególną uwagę zasługują tematy o historii Żydów po 1945 r., które to doczekały się intensywnych badań po 1989 r. Publikację oprócz indeksów i ilustracji wzbogaca bibliografia historii Żydów na Śląsku.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

 

Moderacja: prof. Marek Zybura. Spotkanie z udziałem redaktorów i autorów.

Zapewnione będzie tłumaczenie na język polski.

Czas: 2.10.2014 r. (czwartek) , godz. 17.00-18.30.

Miejsce: Kawiarnia Literatka Rynek 56/57

 

Publikację można kupić tutaj.

 

Jüdisches Leben zwischen Ost und West : Neue Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien / Hrsg. von Andreas Brämer, Arno Herzig und Krzysztof Ruchniewicz. - Göttingen, Niedersachs : Wallstein, 2014. - 608 s. : il. ; (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden: 44). - ISBN: 3835310151, 9783835310155

 

Pobierz plakat

Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur

 

Instytucja realizująca:

CSNE, Uniwersytet w Trewirze, Polskie Towarzystwo Kulturalne

Instytucja finansująca:

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Kierownik projektu:

dr Andrzej Dębski

Okres realizacji:

15.10.2010 —30.09.2015

Członkowie zespołu:

prof. Andrzej Gwóźdz (Uniwersytet Śląski), prof. Martin Loiperdinger (Uniwersytet w Trewirze), Magdalena Abraham-Diefenbach (doktorantka CSNE i Sarah Schneider (doktorantka CSNE)

 

Opis projektu: 

 

Celem projektu jest ukazanie związków pomiędzy kinem polskim i niemieckim, jak też przybliżenie kina niemieckiego w Polsce. Koncentruje się on nie tylko na tradycyjnych problemach filmoznawczych w odniesieniu do poszczególnych twórców i ich dzieł, nurtów i formacji artystycznych, ale ujmuje „kino” szeroko – jako przestrzeń łączącą technikę, społeczeństwo i kulturę. Dużą wagę przywiązuje się do regionów pogranicza polsko-niemieckiego, wykorzystując metodologię regionalnych historii kina.

 

W ramach projektu podjęto szereg inicjatyw o charakterze naukowym oraz popularno-naukowym. Obok powstających publikacji (zarówno zbiorowych, jak i monografii, w tym dysertacji doktorskich) organizowane są wykłady oraz przeglądy filmowe. 

 

W 2011 roku zorganizowano międzynarodową konferencję pt.: „Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur”, której plonem jest książka: „W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe” (red. A. Dębski, A. Gwóźdź, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2013), wydana w uruchomionej przez CSNE w 2011 roku serii: „Niemcy – Media – Kultura”.

 

 

 

wtorek, 04 lutego 2014 08:14

katedra nauk historycznych

Normy i wartości młodzieży w Niemczech i w Polsce. Analiza porównawcza.

Instytucje uczestniczące:

CSNE we Wrocławiu, Instytut Socjologii na Uniwersytecie w Halle, Niemcy

Kierownik projektu:

dr Bernadette Jonda, Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle

Okres realizacji:

01.03.2011 —31.08.2013

Członkowie zespołu:

Sylwester Zagulski, doktorant CSNE

 

Opis i cel projektu:

Projekt dotyczył empirycznego studium badawczego odnoszącego się do zmiany norm i wartości wśród młodzieży w Niemczech i w Polsce, na tle trwających w tych krajach już 25 lat procesów transformacyjnych. 

 

W centrum zainteresowania badawczego znajdowały się następujące zagadnienia: znaczenie i rola religii i Kościoła, zmiana wartości rodzinnych, znaczenie przyjaźni, miłości i odpowiedzialności za innych, nastawienie do demokracji i zaangażowania społecznego, nastawienie do seksualności, przemocy i narkotyków, różnice w rozumieniu podziału ról płci w życiu młodych ludzi.

 

Obok zbadania zmian norm i systemu wartości młodych ludzi na tle procesów transformacyjnych w obu krajach pod wpływem gospodarki rynkowej oraz procesów demokratycznych projekt przyniesie również odpowiedź na to, jaki jest kontekst zmienności norm i wartości społecznych, będących skutkiem funkcjonowania w społeczeństwie ryzyka, migracji i globalizacji.

 

Dodatkowym zagadnieniem, jakie zostało  zbadane, jest kwestia opinii młodych ludzi na temat Unii Europejskiej oraz ich nastawienia do procesów mających w niej miejsce. Spojrzenie na kolejne lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej stworzyło dodatkowy impuls do przedyskutowania pytania o wpływ tego faktu na trwałość norm i wartości w obu społeczeństwach.

 

Projekt składał się z części jakościowej (wywiady indywidualne, grupowe oraz z ekspertami) i ilościowej (ankiety pisemne na reprezentatywnej próbie badawczej w Polsce i w Niemczech).

 

Efekty:

Publikacja wyników w formie książkowej oraz przynajmniej częściowo próba  bezpośredniego przekazu wyników do środowisk młodzieżowych w obu krajach, (wizyty w szkołach itp.). Po zakończeniu fazy badawczej dokonany zostanie transfer uzyskanych wiadomości do instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za politykę młodzieżową.

 

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 5