Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Alicja Kuropatwa

Alicja Kuropatwa

czwartek, 02 października 2014 07:03

Biblioteka Cyfrowa CSNE

Szanowni Państwo,

 

miło mam poinformować, że uruchomiliśmy Bibliotekę Cyfrową CSNE w ramach BCUWr, a tym samym nasze materiały automatycznie będzie można znaleźć w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej (Europeana).

Biblioteka Cyfrowa CSNE ma na celu udostępnianie materiałów naukowych i dydaktycznych z zakresu problematyki niemieckiej i europejskiej, a w szczególności relacji polsko­niemieckich. Zadaniem kolekcji jest także popularyzowanie interdyscyplinarnych dokonań z tego zakresu. Kolekcja obejmuje publikacje wydawane przez CSNE, materiały promocyjne oraz dorobek naukowy pracowników Centrum.
 
Zapraszamy tutaj!
 
Biblioteka będzie systematycznie uzupełniana o kolejne publikacje.

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na międzynarodową konferencję „Polityka historyczna a edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej”.

 

Konferencja ma na celu krytyczne przedstawienie zmian, jakie zaszły w podręcznikach do historii i programach nauczania dla szkół średnich i gimnazjów po roku 1989 do chwili obecnej. Niniejsze zagadnienie wpisuje się w szerszy kontekst polityki historycznej oraz jej wpływu na szkolnictwo, będące swoistym sejsmografem zmian w narodowym, a nawet transnarodowym spojrzeniu na historię. Stąd pomysł zaproszenia badaczy oraz nauczycieli praktyków z wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, by w toku wspólnej debaty uchwycić narodowe strategie postrzegania, opisywania i uczenia historii własnej, jak również umożliwić dyskusję nad prezentacją występujących w podręcznikach zagadnień związanych z relacjami międzynarodowymi. 

 

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli historii szkół średnich i gimnazjów. Dyskusjom panelowym towarzyszyć będzie wspólny namysł nad strategiami poprawy i rozwoju współczesnej dydaktyki.

 

Językami konferencji są polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

 

 

Wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy! 

 

 

Czas: 6 - 7.10.2014 r. (poniedziałek - wtorek)

Miejsce: CSNE, ul. Strażnicza 1-3, Wrocław

Pobierz program

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr serdecznie zaprasza w dniu 2 października na godz. 17.00 do kawiarni „Literatka” na prezentację książki pt." Jüdisches Leben zwischen Ost und West. Neue Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien".

 

Książka jest kolejną publikacją na temat historii niemieckich Żydów i ukazała się w ramach serii Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden. Pod redakcją trzech znamienitych profesorów badacze z Niemiec i Polski opublikowali artykuły dotyczące dziejów śląskich Żydów w XIX i XX w. W okresie tym nastąpił wzrost rozwoju śląskich Żydów w każdej dziedzinie życia, a także widoczny proces adaptacji społecznej. Rozwój ten został zahamowany przez tragiczne w skutkach działania nazistów. Na szczególną uwagę zasługują tematy o historii Żydów po 1945 r., które to doczekały się intensywnych badań po 1989 r. Publikację oprócz indeksów i ilustracji wzbogaca bibliografia historii Żydów na Śląsku.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

 

Moderacja: prof. Marek Zybura. Spotkanie z udziałem redaktorów i autorów.

Zapewnione będzie tłumaczenie na język polski.

Czas: 2.10.2014 r. (czwartek) , godz. 17.00-18.30.

Miejsce: Kawiarnia Literatka Rynek 56/57

 

Publikację można kupić tutaj.

 

Jüdisches Leben zwischen Ost und West : Neue Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien / Hrsg. von Andreas Brämer, Arno Herzig und Krzysztof Ruchniewicz. - Göttingen, Niedersachs : Wallstein, 2014. - 608 s. : il. ; (Hamburger Beiträge zur Geschichte der deutschen Juden: 44). - ISBN: 3835310151, 9783835310155

 

Pobierz plakat

Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur

 

Instytucja realizująca:

CSNE, Uniwersytet w Trewirze, Polskie Towarzystwo Kulturalne

Instytucja finansująca:

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki

Kierownik projektu:

dr Andrzej Dębski

Okres realizacji:

15.10.2010 —30.09.2015

Członkowie zespołu:

prof. Andrzej Gwóźdz (Uniwersytet Śląski), prof. Martin Loiperdinger (Uniwersytet w Trewirze), Magdalena Abraham-Diefenbach (doktorantka CSNE i Sarah Schneider (doktorantka CSNE)

 

Opis projektu: 

 

Celem projektu jest ukazanie związków pomiędzy kinem polskim i niemieckim, jak też przybliżenie kina niemieckiego w Polsce. Koncentruje się on nie tylko na tradycyjnych problemach filmoznawczych w odniesieniu do poszczególnych twórców i ich dzieł, nurtów i formacji artystycznych, ale ujmuje „kino” szeroko – jako przestrzeń łączącą technikę, społeczeństwo i kulturę. Dużą wagę przywiązuje się do regionów pogranicza polsko-niemieckiego, wykorzystując metodologię regionalnych historii kina.

 

W ramach projektu podjęto szereg inicjatyw o charakterze naukowym oraz popularno-naukowym. Obok powstających publikacji (zarówno zbiorowych, jak i monografii, w tym dysertacji doktorskich) organizowane są wykłady oraz przeglądy filmowe. 

 

W 2011 roku zorganizowano międzynarodową konferencję pt.: „Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur”, której plonem jest książka: „W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe” (red. A. Dębski, A. Gwóźdź, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2013), wydana w uruchomionej przez CSNE w 2011 roku serii: „Niemcy – Media – Kultura”.

 

 

 

wtorek, 04 lutego 2014 08:14

katedra nauk historycznych

 

 - partner projektu

Instytucja finansująca:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej /Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit

Instytucje realizujące:

CSNE, Uniwersytet Wrocławski

Kierownicy projektu:

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

Okres realizacji:

czerwiec-grudzień 2021

 

Strona projektu:

https://www.odra.info

Kierownicy projektu:

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

prof. dr Marko Demantowsky (Uniwersytet Edukacyjny FHNW, Uniwersytet w Bazylei)

Okres realizacji:

2019 — 2020

Członkowie zespołu:

dr des. Björn Klein, mgr Marvin Rees, mgr Dominika Uczkiewicz, 

Moritz Hoffmann, M.A. Dr. Jürgen Hermes, Dennis Demmer

 

Opis projektu:

Od października 2019 r. w CSNE im. W. Brandta realizowany jest międzynarodowy projekt badawczo-edukacyjny „Odra” (nieprzypadkowe nawiązanie do osiągnięć inżynierów wrocławskich zakładów Elwro), którego celem jest opracowanie i prowadzenie dwujęzycznej (d/pl) cyfrowej redakcji, która reaguje na bieżące historyczno-polityczne debaty na temat stosunków polskoniemieckich i interweniuje zarówno ad hoc, jak i strategicznie cyfrowo. Celem jest przygotowanie i przetestowanie cyfrowego instrumentu polityki historycznej, który może być wykorzystywany do reagowania na fałszywe wiadomości na bieżąco, w oparciu o wiedzę naukową, ale również będzie odpowiedni dla grupy docelowej. Jeszcze kilka lat temu zniknięcie przedcyfrowych barier wydawniczych było uznawane za obietnicę demokratyzacji XXI wieku. Jednak już od kilku lat można zauważyć, że ta fundamentalna zmiana w mediach nie prowadzi automatycznie do wdrożenia dorobku wiedzy i rozumu politycznego. Dzięki coraz precyzyjniejszym algorytmom dostosowanym do potrzeb użytkowników, wiele kanałów mediów społecznościowych wpływa na wszystkie dziedziny życia. Zmiany te znajdują swoje odbicie w określeniu "fałszywe wiadomości", "boty społeczne" lub "fabryki trolli". Obecne stosunki polsko-niemieckie są silnie kształtowane przez złożoną historię zarówno państw, jak i "narodów". To właśnie podzielona, ogarnięta konfliktami przeszłość i historia dwustronnych stosunków czyni je w obu krajach wysoce podatnymi na tradycyjne błędne wyobrażenia lub celowe i skoordynowane błędne informacje. Zamierzamy - w sposób naukowo uzasadniony – włączyć się z szybką cyfrową kontrinformacją.

 

Grupa projektowa wykorzysta nowe narzędzie monitorowania (MT – Monitoring-Tool) zaprogramowane przez Nauk Humanistycznych Cyfrowych ( Institut für Digital Humanities) w Kolonii. Narzędzie pozwoli na przegląd aktualnych opinii wyrażanych na stronach WWW w języku niemieckim i polskim w odniesieniu do historii stosunków bilateralnych. Poziom merytoryczny gwarantuje polsko-niemieckie kierownictwo redakcyjne Krzysztofa Ruchniewicza i Marko Demantowskiego. Historyk Moritz Hoffmann (Walldorf), specjalizujący się w internetowych metodach mediacji, oraz polsko-niemiecki duet historyków historii najnowszej Björn Klein (Bazylea) / Dominika Uczkiewicz (Wrocław) będą odpowiedzialni za zarządzanie redakcyjne własnymi kanałami społecznościowymi projektu oraz portalem internetowym.

 

Opracowane narzędzie monitorujące, stanowiące centrum projektu, będzie realizowane jako serwis internetowy. Pozwala to na interwencję/włączenie się w debaty z wyprzedzeniem i na bieżąco. Te dwujęzyczne interwencje prowadzone są w szczególności na dwóch kanałach:

a) marketing ukierunkowany na Instagram jako główne medium dla młodzieży poniżej 25 roku życia;

b) seria internetowa YouTube, na której tematy cyklicznie identyfikowane przez narzędzie monitorujące będą podejmowane i omawiane w sposób ukierunkowany w krótkich filmach wideo (czas trwania maksymalnie 3-5 minut). 

 

Uzyskane w ten sposób treści będą podlegać systematycznej ocenie w grupach fokusowych tworzonych przez polskich i niemieckich uczniów. Kod narzędzia monitorowania zostanie opublikowany na licencji open source.

 

Finansowanie: Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”

 

Strona projektu:

http://badaniapodrecznikowe.pl/

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

Okres realizacji:

01.10.2013 — 

Członkowie zespołu:

Arleta Dulkowska, Dagmara Fuczek, Tomasz Jaśków, dr Anna Kurpiel, Mateusz Matuszyk, Milena Migut, Jolanta Ryglewska, dr Jerzy Sporek, Michał Wiącek, dr Dariusz Wojtaszyn, dr Łukasz Wolak, Sylwester Zagulski, Aleksander Żerelik 

 

Opis projektu:

Projekt Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w aktualnych polskich podręcznikach do historii, realizowany od października 2013 roku, ma na celu analizę wykorzystywanych obecnie w szkołach polskich podręczników do historii pod kątem ujęcia Niemiec i stosunków polsko-niemieckich od czasów najdawniejszych do współczesności. Przedmiotem analizy są programy szkolne i podręczniki dwóch typów szkół: gimnazjum oraz liceum, znajdujące się w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zespół badawczy złożony jest z doktorantów i pracowników Katedry Nauk Historycznych CSNE, którzy analizują treści podręczników pod kątem wybranych przez siebie zagadnień: od powstania państwa polskiego do współczesnych relacji polsko-niemieckich w Unii Europejskiej. Ważnym elementem prac jest wypracowanie spójnego aparatu badawczego, który w umożliwiłby powtórzenie podobnych badań w przyszłości lub posłużył do analogicznej analizy podręczników niemieckich. 

Planowanym efektem projektu ma stać się publikacja książkowa złożona zarówno z ogólnej części dotyczącej m.in. wpływu polityki pamięci na kształt materiałów dydaktycznych oraz krytycznego przedstawienia podręczników dostępnych obecnie w polskiej szkole, jak również szczegółowych analiz wykonanych podczas realizacji projektu przez poszczególnych członków zespołu badawczego. 

Wydarzeniem wieńczącym projekt będzie międzynarodowa konferencja „Polityka historyczna a edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej”, zaplanowana na 6-7 października 2014 roku, realizowana przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

 


Instytucja finansująca:

Deutscher Fußball-Bund

Instytucje realizujące:

CSNE, Universität Münster, Zentrum deutsche Sportgeschichte

Kierownicy projektu:

dr Dariusz Wojtaszyn , dr Kai Reinhart, dr Rene Wiese

Okres realizacji:

2014 — 2016

 

Opis projektu:

Celem projektu realizowanego na zlecenie Niemieckiego Związku Piłki Nożnej jest badanie różnych aspektów kultury piłkarskiej w systemie wschodnioniemieckiego sportu. W centrum zainteresowania znajdują się takie elementy jak: sukcesy i bohaterowie futbolu NRD, stadiony, lokalne i ponadregionalne tradycje i rytuały, obyczaje kibicowskie, kolektywna symbolika, piłkarskie miejsca pamięci, stereotypy i mity oraz dyskurs medialny i społeczny związany z piłką nożną w NRD. 

Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniom związanym ze środowiskiem kibiców piłkarskich i ich funkcjonowania w warunkach państwa realnego socjalizmu (z uwzględnieniem zachowań dewiacyjnych), a także symboliczne oddziaływanie gwiazd futbolu na społeczeństwo NRD. 

W celu realizacji projektu wykorzystane zostanie szerokie instrumentarium metodologiczne z zakresu historii, antropologii kulturowej i socjologii.

 


Instytucja realizująca:

CSNE, Imre Kertész Kolleg Universität Jena, Żydowski Instytut Historyczny

Instytuca finansująca:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, CSNE, Żydowski Instytut Historyczny

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

Okres realizacji:

maj 2014 — kwiecień 2015

Członkowie zespołu:

Dr hab. Dariusz Wojtaszyn, dr Utz Raphael, Jana Fuchs, Ryszard Burek

 

Opis projektu:

Celem projektu jest udostępnienie polskim czytelnikom pracy Jany Fuchs "Die Bedeutung der Trümmer. Die Große Synagoge im Warschauer Wiederaufbauprozess 1945-1991", nagrodzonej w 2012 roku nagrodą ambasadora RP w Berlinie. Praca będzie pierwszą publikacją poruszającą szczegółowo powojenną historię Wielkiej Synagogi w Warszawie, jednej z najdonioślejszych żydowskich budowli w samym centrum Warszawy. Książka jest ważna nie tylko w kontekście historii miejskiej Warszawy, na którym to polu trwają żmudne dyskusje nad nowym kształtem Placu Bankowego - jednego z najważniejszych placy Warszawy. Ma ona także doniosłe znaczenie dla historii warszawskich Żydów oraz stosunków polsko-żydowsko-niemieckich w okresie powojennym, gdyż porusza problem recepcji (bądź ignorowania) żydowskich budowli w stolicy, co można traktować, jako wyznacznik stosunków polsko- żydowskich.

 

Instytucje uczestniczące:

CSNE we Wrocławiu, Instytut Socjologii na Uniwersytecie w Halle, Niemcy

Kierownik projektu:

dr Bernadette Jonda, Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle

Okres realizacji:

01.03.2011 —31.08.2013

Członkowie zespołu:

Sylwester Zagulski, doktorant CSNE

 

Opis i cel projektu:

Projekt dotyczył empirycznego studium badawczego odnoszącego się do zmiany norm i wartości wśród młodzieży w Niemczech i w Polsce, na tle trwających w tych krajach już 25 lat procesów transformacyjnych. 

 

W centrum zainteresowania badawczego znajdowały się następujące zagadnienia: znaczenie i rola religii i Kościoła, zmiana wartości rodzinnych, znaczenie przyjaźni, miłości i odpowiedzialności za innych, nastawienie do demokracji i zaangażowania społecznego, nastawienie do seksualności, przemocy i narkotyków, różnice w rozumieniu podziału ról płci w życiu młodych ludzi.

 

Obok zbadania zmian norm i systemu wartości młodych ludzi na tle procesów transformacyjnych w obu krajach pod wpływem gospodarki rynkowej oraz procesów demokratycznych projekt przyniesie również odpowiedź na to, jaki jest kontekst zmienności norm i wartości społecznych, będących skutkiem funkcjonowania w społeczeństwie ryzyka, migracji i globalizacji.

 

Dodatkowym zagadnieniem, jakie zostało  zbadane, jest kwestia opinii młodych ludzi na temat Unii Europejskiej oraz ich nastawienia do procesów mających w niej miejsce. Spojrzenie na kolejne lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej stworzyło dodatkowy impuls do przedyskutowania pytania o wpływ tego faktu na trwałość norm i wartości w obu społeczeństwach.

 

Projekt składał się z części jakościowej (wywiady indywidualne, grupowe oraz z ekspertami) i ilościowej (ankiety pisemne na reprezentatywnej próbie badawczej w Polsce i w Niemczech).

 

Efekty:

Publikacja wyników w formie książkowej oraz przynajmniej częściowo próba  bezpośredniego przekazu wyników do środowisk młodzieżowych w obu krajach, (wizyty w szkołach itp.). Po zakończeniu fazy badawczej dokonany zostanie transfer uzyskanych wiadomości do instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za politykę młodzieżową.

 

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 5