Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

2017-06-12 dariusz wojtaszyn

dr hab. prof. UWr Dariusz Wojtaszyn

Katedra Historii Najnowszej

Kierownik Pracowni Badań nad Historią Niemieckiego i Europejskiego Sportu

pokój:

tel.:

e-mail:

11

+48 71 375 95 16

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pn.:

śr.:

 

godz. 12:00 - 13:00

godz. 12:00 - 13:00

 

Studia historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993-1998), doktorat (2007) oraz habilitacja (2014) na Uniwersytecie Wrocławskim, nauczyciel w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum w Trzciance oraz Cieszynie (1999-2005), asystent w Katedrze Historii Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta (2005-2008), współpracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (2007-2009), profesura gościnna na Uniwersytecie w Wiedniu (2015).

Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie św., dzieje Niemiec oraz historia NRD, międzynarodowe badania podręcznikowe, historia, socjologia i antropologia sportu, europejskie miejsca pamięci, aspekty imagologiczne stosunków polsko-niemieckich, biohistoria.

 • Historia polskiego i niemieckiego sportu w XIX i XX wieku. Idee, ludzie, polityka i kultura, Poznań 2016 (redakcja wraz z Włodzimierzem Stępińskim, Jerzym Eiderem)
 • Ideologiczna współpraca. Władze wobec środowisk opiniotwórczych w PRL i NRD, Wrocław 2016 (redakcja wraz z Sebastianem Ligarskim, Krzysztofem Ruchniewiczem)
 • RFN-NRD-PRL. Zbliżenia, Wrocław 2014 (redakcja wraz z Krzysztofem Ruchniewiczem)
 • Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD - studium historyczno-społeczne, Wrocław 2013
 • Schulbuch Geschichte. Ein deutsch-polnisches Projekt – Empfehlungen, hrsg. v. Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission, Göttingen 2012 (współautor)
 • Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne, Wrocław 2012 (redakcja wraz z Thomasem Stroblem)
 • Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD, Wrocław 2011

 • Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie powstania Solidarności i stanu wojennego, Wrocław 2007

 • Uczeń kontra mistrz. Rywalizacja NRD ze Związkiem Radzieckim i innymi państwami bloku wschodniego, [w:] "Przegląd Zachodni" nr 4, 2018.
 • Mecz piłkarski jako konfrontacja ustrojów politycznych. Wokół spotkania RFN-NRD na mistrzostwach świata w 1974 roku, [w:] Sport i polityka, pod red. Andrzeja Dubickiego, Rafała Junga, Michała Marcina Kobiereckiego, Łodź 2018.
 • Fußballstadt Lemberg - eine österreichisch-polnisch-jüdisch-ukrainische Verflechtungsgeschichte [w:] Images des Sports in Österreich. Innenansichten und Aussenwahrnehmungen, hrsg. von Matthias Marschik, Agnes Meisinger, Rudolf Müllner, Hannes Skocek, Georg Spitaler, Göttingen 2018. 
 • Suseł po łambinowicku. Historia zagłady największej kolonii susła moręgowanego Spermophilus citellus koło Łambinowic na Śląsku Opolskim [w:] "Chrońmy przyrodę ojczystą", nr 74 (2), 2018 (wraz z Grzegorzem Wojtaszynem)
 • Der Fußballfan in der DDR – zwischen staatlicher Regulierung und gesellschaftlichem Widerstand, in: "Deutschland Archiv", 8.5.2018.
 • Football Politics in Central Eastern Europe: A Symptom of Growing Anti-Europeanism and Anti-Globalization? in: "Geopolitics, History, and International Relations", nr 10 (1), 2018 (wraz z Rolandem Benedikterem).
 • "Oazy wolności". Stadiony piłkarskie w NRD jako przestrzeń manifestacji politycznej kibiców, [w:] Modern futbol a świat kibiców 3. Interdyscyplinarne studia nad kulturą futbolu, pod redakcją Andrzeja Ostrowskiego, Wrocław 2017
 • Mitropa-Cup. Kreowanie koncepcji politycznej poprzez sport [w:] "Przegląd Zachodni", nr 4, 2017
 • Fussballfans in Polen. Sport, Gewalt und Politik [w:] "Osteuropa" nr 11-12, 2017 (wraz z Tomaszem Sahajem).
 • Instrumentalizacja nazistowskiej przeszłości Niemiec przez skrajnie prawicowe środowiska młodzieżowe w NRD, [w:] Pamięć o przeszłości w prywatnych narracjach i historiografii, pod red. Anny Warakomskiej, Warszawa 2017.
 • Wschodnioniemiecka recepcja wymiany listów między polskimi i niemieckimi biskupami w 1965 roku [w:] "Pamięć i Sprawiedliwość", nr 1 (29), 2017.
 • Politics at the Stadium [w:] "Public History Weekly" nr 5 (31), 2017.
 • Tematyka polska we wschodnioniemieckich "samizdatach" [w:] Filologia trudnego sąsiedztwa. Tom studiów dedykowany Profesorowi Markowi Zyburze w 60-lecie urodzin, pod red. Krzysztofa Ruchniewicza we współpracy z Piotrem Przybyłą i Dariuszem Wojtaszynem, Wrocław 2017.
 • Fussball, DDR und Wiedergewonnene Gebiete [w:] Erlebte und erinnerte Geschichte. Deutsch-polnische Biographien, Teil II, hrsg. v. Tomasz G. Pszczółkowski, Karol Czejarek, Axel Schmidt-Gödelitz, Pułtusk 2017.
 • Das gemeinsame Geschichtsbuch zur Geschichte Europas als neues Element im historischen Dialog zwischen Polen und Deutschen, [w:] Kreisau und Verdun. Wege zur deutsch-polnischen und deutsch-französischen Versöhnung und ihre Symbole im kollektiven Gedächtnis, hrsg. von Elżbieta Opiłowska, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Osnabrück 2017 (wraz z Thomasem Stroblem).

 • członek międzynarodwej rady naukowej Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung (2018-) 
 • członek The International Society for the History of Physical Education and Sport (2018-)
 • członek austriackiej sieci naukowej SPORTHISTNET (2014-)
 • koordynator programu stypendialnego KAAD (2013–)
 • członek grupy ekspertów ds. „Historii piłki nożnej w NRD“ przy Niemieckim Związku Piłki Nożnej (2012–)
 • członek międzynarodowej sieci naukowej "Integration und Desintegration: Sozial- und Kulturgeschichte des osteuropäischen Sports im internationalen Vergleich" (2012–)
 • sekretarz prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (2010–2012)
 • sekretarz naukowy Projektu „Polsko-Niemiecki Podręcznik Historii” (2008–2011)
 • stypendysta KAAD (2006)

 • Historia Polski w XX w.
 • Historia Niemiec
 • Stosunki międzynarodowe po 1945 r.
 • Historia dyplomacji
 • Polityka zagraniczna Polski
 • Alternatywne formy stosunków międzynarodowych

 • Sport i kibice sportowi w Europie
 • Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w polskich podręcznikach do nauczania historii

 

Pracownia Badań nad Historią Niemieckiego i Europejskiego Sportu

 

Sport od początków swego istnienia odgrywał znaczącą rolę w życiu społecznym. W ciągu wieków przechodził różne fazy – od współuczestnictwa i współtworzenia wydarzeń o charakterze sakralnym w starożytnej Grecji poprzez próby wyeliminowania z przestrzeni społecznej w średniowieczu po status zjawiska kulturowego w wieku XIX i XX, by ostatecznie, w efekcie tej transformacji, osiągnąć stan znacznego upolitycznienia i komercjalizacji, stając się specyficzną formą kompleksowej gałęzi przemysłu i usług. Sport wprzęgnięty został w zmieniającą się rzeczywistość, stanowiąc często katalizator zmian. Areny sportowe stały się miejscami tworzenia nowych norm i standardów zachowań, które przenikały niekiedy do innych sfer interakcji społecznych. Rozwój kultury masowej włączył sport w obszar mechanizmów rządzących współczesnym światem – wpływał odtąd na zachowania polityczne, społeczne, wzorce kulturowe, modę, a najlepsi zawodnicy stawali się - dzięki postępującej mediatyzacji - gwiazdami popkultury, bohaterami środków masowego przekazu, rozpoznawalnymi we wszystkich warstwach społecznych. Procesy te są szczególnie dostrzegalne w Europie m.in. w Niemczech, gdzie sport od lat pełni niezwykle istotną rolę społeczną. Zagadnienia te są jednak często marginalizowane i niedoceniane. Publiczne debaty na temat sportu, a szczególnie piłki nożnej pozostają zazwyczaj w cieniu wielu innych sfer życia społecznego. Zainteresowanie tą dziedziną życia i intensyfikacja dyskusji na ten temat w Niemczech i w Polsce pojawiły się na nieco szerszą skalę dopiero wraz z wyznaczeniem Niemiec na organizatora Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2006 roku i przyznaniem prawa do organizacji Mistrzostw Europy w 2012 roku Polsce i Ukrainie. Odpowiadając na wzrost zainteresowania tą dziedziną życia Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta podjęło się zadania utworzenia "Pracowni Interdyscyplinarnych Badań nad Historią Niemieckiego i Europejskiego Sportu".

 

Cele

Działalność "Pracowni Interdyscyplinarnych Badań nad Historią Niemieckiego i Europejskiego Sportu" opierać się będzie na czterech kategoriach aktywności.

 

 Do najważniejszych zadań Pracowni należeć będzie inicjowanie interdyscyplinarnych badań nad szeroko pojętą kulturą fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem historii oraz antropologii sportu w kontekście niemieckim i europejskim. Efektem tych działań będzie m.in. podejmowanie nowej problematyki badawczej, często dotąd nieuświadamianej lub nierozpatrywanej w tym kontekście, a także upowszechnianie wiedzy o historii sportu. Szczególną rolę pełnić będzie analiza wzajemnych polsko-niemieckich kontaktów w tej sferze życia społecznego, które stosunkowo rzadko są przedmiotem dyskusji publicznych. W zainteresowaniu pracowników Pracowni znajduje się zarówno wymiar sportowy, jak i bezpośrednio z nim związane aspekty pozaboiskowe: polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe. Realizacja tych zamierzeń wymagać będzie wypracowania innowacyjnych metod i strategii badawczych. Instrumentarium metodologiczne bardzo często wykraczać będzie poza tradycyjny warsztat historyka, wykorzystując narzędzia z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych z uwzględnieniem elementów antropologii kulturowej, medioznawstwa, filozofii i psychologii. Rozwijanie pionierskich projektów naukowych powiązane będzie także z pozyskiwaniem grantów i środków trzecich na ich realizację.

 Celem działalności Pracowni jest tworzenie przestrzeni dla dialogu specjalistów z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych w zakresie historii i antropologii sportu. Planowana jest współpraca przy realizacji podejmowanych projektów z prestiżowymi jednostkami badawczymi i naukowcami z polskich, niemieckich i europejskich uczelni, stowarzyszeń, organizacji, związków sportowych, a także podmiotów gospodarczych. Jednym z efektów tych aktywności będzie utworzenie międzynarodowej sieci naukowej - Interdisciplinary Sports Studies, która stanowić będzie pewną formę wymiany myśli, wiedzy, doświadczeń, metod badawczych ale także wiadomości o najnowszych trendach i bieżących wydarzeniach dotyczących historii kultury fizycznej.

 Pracownia stawia sobie za cel udział i moderowanie dyskursu publicznego w zakresie historii sportu. Realizacji tego zadania służyć mają przede wszystkim publikacje zarówno o charakterze stricte naukowym, jak i popularnonaukowym. Planowane jest uruchomienie specjalnej serii wydawniczej poświęconej tej problematyce. Pracownia powinna przy tym pełnić funkcję centrum eksperckiego, odpowiadając na zapotrzebowanie mediów i administracji publicznej, do którego będą mogli zwracać się dziennikarze i publicyści, a także przedstawiciele związków sportowych zainteresowani tą tematyką.

 Immamnentną częścią działalności Pracowni jest dydaktyka. Ważnym elementem będzie praca nad wykorzystaniem interdyscyplinarnych badań nad sportem w edukacji historycznej. Powinno się to przejawiać w kształceniu studentów i doktorantów. Problematyka z zakresu zagadnień sportowych wkomponowana została z powodzeniem w program prowadzonego w Centrum im. Willy'ego Brandta kierunku studiów - Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich. Ponadto wdrożona została oferta zajęć poświęconych historii sportu dla studentów programu Erasmus+. Planowane jest opracowanie modułów seminariów i cyklu wykładów dla innych jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzupełnieniem aktywności dydaktycznej będzie propozycja zajęć dla uczniów dolnośląskich szkół średnich.