Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Archiwum
agnieszka

agnieszka

Wednesday, 03 July 2013 08:09

transfer kulturowy

Transfer kulturowy

kierownik sekcji: prof. dr hab. Marek Zybura

 

zybura-2OPIS SEKCJI: Po katastrofie, jaką w stosunkach polsko-niemieckich  stanowiła II wojna światowa, to kultura, a w szczególności literatura, torowały przez półwiecze najskuteczniej drogę porozumieniu i pojednaniu między naszymi narodami. W nawiązaniu do tego faktu panel podejmuje problematykę kondycji, uwarunkowań i perspektyw współczesnego funkcjonowania kultury i literatury niemieckiej w Polsce. Przypomniana też zostanie w 90-lecie urodzin sylwetka zasłużonego ambasadora polskiej kultury literatury w Niemczech, polonisty i tłumacza Heinricha Kunstmanna.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem sekcji prof. dr hab. Markiem Zyburą:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 PANELE: 

 

 • Wyzwania badań polsko-niemieckiego transferu kulturowego (prof. Izabela Surynt; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • Problemy przekładu literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 r.  (prof. Wojciech  Kunicki)
 • Germanica leguntur – Książkowe serie wydawnicze we współczesnym polsko -niemieckim transferze kulturowym  (prof. Robert Rduch)
 • Projekt CSNE: Słownik współczesnej kultury niemieckiej (prof. Krzysztof Ruchniewicz/prof. Marek Zybura) 
 • Heinrich Kunstmann (1923-2013) – polonista i tłumacz (prof. Marek Zybura)

 

 

 

Wednesday, 03 July 2013 08:07

społeczeństwo

Społeczeństwo

kierownik sekcji: dr Elżbieta Opiłowska

 

opilowska 3OPIS SEKCJI: Sekcja poświęcona jest tematyce związanej z transformacją społeczeństwa niemieckiego oraz obejmuje polsko-niemieckie relacje społeczne na różnych płaszczyznach. Poruszone zostaną problemy demograficzne w Niemczech oraz kwestie integracji migrantów i polityki multikulturalizmu. Ponadto dyskusji poddana zostanie sytuacja Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce, a także relacje niemieckiego społeczeństwa z sąsiadami na pograniczach (współpraca transgraniczna, małżeństwa mieszane, migracje etc.) oraz wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców w świetle badań sondażowych.

 

Szczegółowych informacji udziela dr Elżbieta Opiłowska ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

PANELE: 

 • Polityka multikulturalizmu w Niemczech (prof. Andrzej Sakson)
 • Współczesne trendy demograficzne i polityka migracyjna Niemiec (prof. Krystyna Iglicka-Okólska)
 • Niemcy w Polsce i Polacy w Niemczech (prof. Zbigniew Kurcz)
 • Niemiecka współpraca transgraniczna z sąsiadami (dr E. Opiłowska)
 • Niemcy i Polacy – wzajemne postrzeganie w świetle badań opinii publicznej (dr Agnieszka Łada; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • Społeczny wymiar aktywności sportowej w Niemczech(dr Dariusz Wojtaszyn wraz z redaktorem Stefanem Szczepłkiem)

 

Wednesday, 03 July 2013 08:05

System polityczny Niemiec

System polityczny Niemiec

kierownik sekcji: prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski

 

prof. P. Karolewski2 4.05.2011 5 kopiaOPIS SEKCJI: System polityczny Niemiec należy do najbardziej kompleksowych systemów na świecie. Tzw. federalizm kooperacyjny czy też wielopoziomowy system decyzyjny (Multilevel Governance) RFN powodują, że uchodzi on za mało dynamiczny. Mimo wielu zarzutów wobec jego stabilności należy zauważyć, że system polityczny Niemiec uległ w ostatnich latach pewnemu ożywianiu, m.in poprzez pojawienie się nowych partii politycznych (Partia Piratów, Wolni Wyborcy, Alternatywa dla Niemiec,) jak i reform federalizmu w roku 2006 i 2009.

Niniejsza sekcja tematyczna poświęcona jest szerokiemu spektrum tematów dotyczących systemu politycznego Niemiec. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany na scenie politycznej tego kraju (np. w efekcie wrześniowych wyborów do Bundestagu), aktywności tzw. niekonwencjonalnych podmiotów politycznych (jak np. organizacje pozarządowe) jak i na nowe formy partycypacji politycznej (np. protestu politycznego). Ponadto sekcja dotyczyć będzie problematyki niemieckiego federalizmu, głównie w kontekście jego ostatnich reform. Równocześnie obejmie ona obszar działania Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa w RFN, których rola kluczowa jest dla pełnego zrozumienia poruszanego problemu Mimo wyżej wymienionych punktów ciężkość, sekcja otwarta jest również dla innych tematów dotyczących systemu politycznego Niemiec.

 W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem sekcji prof. dr hab. Ireneuszem Karolewskim:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PANELE:

 • Zmiany na scenie politycznej Niemiec - partie polityczne, organizacje pozarządowe, nowe formy partycypacji (Ryszard Formuszewicz, PISM / dr Aleksandra Kruk, Uniwersytet w Łodzi)

 

 • Teoria i praktyku federalizmu w Niemczech - reformy federalizmu (prof. Jan Tkaczyński)
 • Rola Trybunału Konstytucyjnego i sądownictwa w systemie politycznym Niemiec (dr hab. Robert Grzeszczak)

 

 

 

 

Wednesday, 03 July 2013 07:50

interdyscyplinarne sekcje tematyczne

Szanowni Państwo,

organizatorzy II Zjazdu Niemcoznawców przygotowali szczegółowy opis pierwszych  sekcji tematycznych. Do każdej z sekcji zostały również zaproponowane panele. Każdy uczestnik Zjazdu może przesłać propozycję referatu wybierając odpowiedni panel lub przesyłając własną propozycję panelu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 lipca 2013r.

 

Interdyscyplinarny panel dyskusyjny:

Jak zmieniły się współczesne Niemcy? Co znaczą Niemcy dla dzisiejszej Europy?  Jak Niemcy postrzegają swoją rolę i miejsce we współczesnej Europie? Jak    postrzegane są Niemcy z europejskiej perspektywy?

Interdyscyplinarne sekcje tematyczne z zakresu historii, polityki, gospodarki, społeczeństwa i kultury. Proponowany podział sekcji:

 • Historia XIX i XX wieku
 • System polityczny i kultura polityczna
 • System gospodarczy i polityka gospodarcza
 • Społeczeństwo
 • Kultura i nauka
 • Niemcy w polityce międzynarodowej

Forum badaczy z Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej:

Jak postrzegane są Niemcy? Czy istnieją obawy przed wzrastającym znaczeniem Niemiec w Europie jako głównego decydenta w sprawach finansowych? Jakie tematy badawcze dominują w poszczególnych krajach?

Czy relacje niemiecko-rosyjskie mają wpływ na podejmowane tematy badawcze? Jak wygląda kwestia kształcenia przyszłych niemcoznawców? W jaki sposób można zacieśnić współpracę między różnymi ośrodkami badawczymi w tej części Europy zajmującymi się Niemcami?

Dyskusja podsumowująca

Jakie główne kierunki badawcze z zakresu niemcoznawstwa można wskazać? Jakie są możliwości instytucjonalnego wsparcia badań niemcoznawczych? Co zmieniło się w formach finansowania tego typy badań? Czy istnieją możliwości wsparcia języka niemieckiego na uczelniach polskich?

Interdyscyplinarne Forum Młodych Badaczy

Praktyczne zastosowanie nowych metod i technik badawczych w niemcoznawstwie (triangulacja metod i źródeł, interdyscyplinarność, metody kognitywne, dynamiczne ujęcie przedmiotu badań, język / styl / struktura prac naukowych etc.) 

Forum Mediów

Forum Fundacji wspierających badania niemcoznawcze 

Forum Wydawców

Forum Bibliotekarzy

Wystawy, prezentacje

 

Wszystkie zebrane zgłoszenia zostaną przesłane do kierowników odpowiednich sekcji. Po merytorycznej selekcji otrzymacie Państwo wiadomość, czy przesłana propozycja referatu została zakwalifikowana do jego prezentacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Zjeździe Niemcoznawców!

Recent book by Dr. Andrzej Marcin Suszycki and Prof. Dr. Ireneusz Pawel Karolewski (Studien zur Politischen Soziologie. Studies on Political Sociology, Bd. 13).

 

KarolewskiThis volume deals with citizenship and identity in the context of the welfare state and collects contributions that scrutinise the conceptual aspects of the terms welfare citizenship and welfare identity; analyse the relationship between the different forms of citizenship and the outcomes in welfare rights; and examine the significance of a national or other identity for the development and maintenance of the welfare state.

 

 

<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>
Page 37 of 41