Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Mittwoch, 03 November 2010

Marek Zalisko

Written by 
Rate this item
(0 votes)

31

Marek Zalisko jest radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Międzynarodowy Program Prawa Handlowego i Biznesowego (International Business and Trade Summer Law Program) Catholic University of America in Washington Columbus School of Law (Washington D.C.) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Christiana Alberta w Kilonii (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel). Jest współpracownikiem Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (CBKE).

 

Jest doktorantem w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Promotorem jego rozprawy doktorskiej nt. „Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej” jest prof. dr hab. Jacek Gołaczyński.

 

W 2008 roku prowadził prace naukowo-badawcze w zakresie niemieckiego i europejskiego prawa cywilnego procesowego na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie (Humboldt-Universität zu Berlin).

 

W dotychczasowej praktyce prawniczej świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych. Pracował w międzynarodowych i krajowych Kancelariach Prawnych. Obecnie prowadzi Kancelarię Prawną we Wrocławiu.

 

Specjalizuje się w europejskim prawie cywilnym procesowym i obrocie  prawnym z zagranicą. Zajmuje się obsługą bieżącą spółek i innych podmiotów, a także  fundacji i stowarzyszeń. Brał udział w przygotowywaniu wielu raportów due dilligence. Domeną jest zainteresowań jest prawo cywilne, handlowe i gospodarcze. Doradzał spółkom komunalnym, którym gminy udzielają tzw. zamówień w systemie „in house”.

 

Posiada bogate doświadczenie zawodowe przy projektach transgranicznych realizowanych na rzecz rozwoju pogranicza Polski, Niemiec i Czech.

 

Aktywnie wspiera i angażuje się w inicjatywy pro publico bono. Prelegent na konferencjach i seminariach.

 

Zainteresowania:

  • europejskie prawo cywilne procesowe
  •  współpraca sądów cywilnych w ramach UE
  • europejskie prawo gospodarcze
  • transgraniczna współpraca samorządu terytorialnego
  • współpraca polsko-niemiecka

 

Publikacje:

Okres przejściowy upłynie w 2007 albo 2009 roku, Transport drogowy rzeczy w Unii Europejskiej, w: Rzeczpospolita z dnia 12 października 2006 r., nr 239 (7533) s. C 4

Szansa na nowy rynek dla przedsiębiorstw transportowych, w: Rzeczpospolita z dnia 30 października 2006 r., nr 254 (7548) s. C 5

Źródła kodyfikacji prawa cywilnego w systemie kontynentalnym
i  anglosaskim,
Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 2006 (4), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 315

 „Made in Poland” czy made in EU?, w: Rzeczpospolita z dnia 9 stycznia 2007 r., nr 816/7 (7604) s. 5

Cudze informacje na własnej stronie Internetowej, współautor, w: Rzeczpospolita z dnia 9 stycznia 2007 r., nr 816/7 (7604) s. 5

 Made in Germany” czy made in EU?, w: portal Internetowy www.niemcy-online.pl Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 15.01.2007

Chińczyk musi mieć zgodę na pracę w Polsce, w: Gazeta Prawna z dnia 2 marca 2007 r., nr 44 (1914), s. 16

Opinia do uchwały Sądu Najwyższego sygn. akt I PZP 28/92 z 15 maja 1992 r., OSNC 1993/1-2/7 w: Gazeta Prawna z dnia 29 marca 2007 r., nr 63 (1933), Tygodnik Prawa Pracy, s. B2

Opinia do wyroku Sądu Najwyższego sygn. akt I PKN 73/99 z 27 maja 1999 r., OSNP 2000/18/680 w: Gazeta Prawna z dnia 29 marca 2007 r., nr 63 (1933), Tygodnik Prawa Pracy, s. B3

\Swoboda działalności gospodarczej w Niemczech, w: portal Internetowy www.niemcy-online.pl Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 21.05.2007

\Opinia do wyroku Sądu Apelacyjnego o sygn. akt I ACa 860/2006 z 26 stycznia 2007 r., Apel.-W-wa 2007/4/34, w: Gazeta Prawna z dnia 29 maja 2007 r., nr 103 (1973), Tygodnik Prawa Gospodarczego, s. B3

\Wykonanie orzeczenia wydanego przez sąd w innym państwie UE będzie łatwiejsze, w: Rzeczpospolita z dnia 28 sierpnia 2007 r., nr 966/200 (7797) s. 5

Prościej zatrudnić cudzoziemca spoza Unii, w: Rzeczpospolita z dnia 24 października 2007 r., nr 1007/249 (7846) s. 6

Polskie aplikacje prawnicze są dostępne dla obywateli innych państw Unii, w: Gazeta Prawna z dnia 19 lutego 2008 r., nr 35 (2157) s. B4

Europejski nakaz zapłaty ułatwia dochodzenie wierzytelności, w: Gazeta Prawna z dnia 2 czerwca 2008 r., nr 106 (2228) s. 17

Łatwiej będzie ścigać w Europie zagranicznych dłużników, w: Rzeczpospolita z dnia 9 grudnia 2008 r., nr 1292/287 (8188) s. df8

 

Konferencje:


Wystąpienie z referatem na konferencji polsko-niemieckiej w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim, Polska i Niemcy wobec wyzwań procesów integracyjnych, referat: Współpraca przygraniczna powiatów Polski i Saksonii na przykładzie Powiatu Lubańskiego i Löbau-Zittau (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2689, Wrocław 2004, s. 129), 2003

Wystąpienie z prezentacją w polsko-niemieckim seminarium w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik (IFSH) Uniwersytetu w Hamburgu, Internationale Beziehungen und Friedensforschung, prezentacja: Międzynarodowa współpraca samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, 2005 

 

 Konferencja naukowa Kolizyjne aspekty „zobowiązań elektronicznych” w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006

 IX. Sachstandstagung Europejskiego Kolegium Doktoranckiego Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na Uniwersytecie Wrocławskim, 2006

6. Niemiecko-Polskie Forum Prawnicze dotyczące postępowania egzekucyjnego i upadłościowego w Görlitz (Niemcy), 2007

VII Niemiecko-Polskie Forum Adwokatów dotyczące niemieckiej
i polskiej procedury cywilnej, mediacji i sądownictwa polubownego
we Wrocławiu, 2008

Międzynarodowa konferencja naukowa "Europejska przestrzeń sądowa / L'Espace judiciaire européen" organizowana przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, pod auspicjami francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Wrocław 2008

Konferencja „Wybrane problemy arbitrażu – forum praktyków” w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, 2010

8. Niemiecko-Polskie Forum Adwokatów dotyczące upadłościowego prawa pracy, odpowiedzialności osobistej zarządu/kierownictwa za zobowiązania spółki w kryzysie i upadłości, w tym profesjonalistów świadczących pomoc prawną, odpowiedzialności karnej w upadłości, przeprowadzenia postępowania upadłościowego na podstawie prawa niemieckiego za granicą, upadłości transgranicznej w Görlitz (Niemcy), 2010

Wystąpienie z wykładem „Przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialnego jako strony zapisu na sąd polubowny” na konferencji „Arbitraż jako alternatywa dla sądownictwa powszechnego” organizowanej przez Sądecką Izbę Gospodarczą wraz Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, 2010

Read 51355 times Last modified on Donnerstag, 02 Dezember 2010 13:25