Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

WBZ

WBZ

Mittwoch, 30 Juni 2010 12:22

kontakt pol-niem seminarium doktorskie

Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr
ul. Strażnicza 1-3, PL-50-206 Wrocław

Tel. +48 (0) 71 / 375 95 01
Fax. + 48 (0) 71 / 327 93 61
E-Mail schicken an <a href=   Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  


Koordynator

mgr Agnieszka Kapuściarek 
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr
ul. Strażnicza 1-3, PL-50-206 Wrocław

Tel. +48 (0) 71 / 375 95 03
Fax. + 48 (0) 71 / 327 93 61
E-Mail schicken an <a href=   Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Adres: ul. Strażnicza 1-3, gabinet 31A

 

 

 

Niemiecka Republika Demokratyczna jest już przeszłością. Wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 r. zniknęła z mapy Europy. Dzieje tego państwa, jego polityki, społeczeństwa i kultury budzą nadal spore zainteresowanie, ale także kontrowersje i burzliwe debaty między naukowcami.

CSNE serdecznie zaprasza we wtorek, 21.06., o godz. 17.00 do Sali im. Lutza na  prezentację serii wydawniczej: NRD. Polityka-Społeczeństwo-Kultura* oraz 3 ostatnich publikacji badaczy zajmujących się tą problematyką.

Marion Brandt zaprezentuje: „Polacy potrafią!. Polski Październik i Solidarność w oczach pisarzy wschodnioniemieckich”.
Na podstawie dokumentów, publikacji, wspomnień i wywiadów autorka rekonstruuje reakcje pisarzy i intelektualistów z NRD na polski Październik 1956 r. i rewolucję Solidarności lat 1980-1981. Interesuje ją przy tym, w jakim stopniu pisarze z NRD powtarzali nacechowane ideologicznie i narodowo stereotypy o Polsce, a w jakim je przełamywali
Publikacja
Magdaleny Lasowy-Pudło: Recepcja literatury NRD w Polsce w latach 1949-1990jest próbą kompleksowego ujęcia, analizy i charakterystyki przebiegu procesu recepcji literatury Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce, który odbywał się na kilku płaszczyznach, jednak zgodnie z tezą niniejszej pracy największy wpływ na niego miała wzajemna polityka władz NRD oraz PRL.Dariusz Wojtaszyn
autor książki: „Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRDprzedstawi ramy strukturalne, na jakich opierał się wschodnioniemiecki system sportu, oraz podjął próbę zdefiniowania przyczyn jego sukcesów.  

(…) Sport w Niemieckiej Republice Demokratycznej osiągnął niezwykły sukces. Przez długie lata był tą dziedziną życia, z którą światowa opinia publiczna utożsamiała NRD. W okresie izolacji kraju sport gwarantował obecność wschodnioniemieckiego państwa w świadomości społeczności międzynarodowej.

Spotkanie poprowadzą:

prof. Krzysztof Ruchniewicz, prof. Marek Zybura i dyrektor wydawnictwa ATUT Witold Podedworny


21 czerwca 2011 r., godz. 17.00

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

ul. Strażnicza 1-3, 50-206 Wrocław

 

*Serię NRD. Polityka – Społeczeństwo – Kultura redagują Włodzimierz Borodziej, Marion Brandt, Tytus Jaskułowski, Łukasz Kamiński, Jerzy Kochanowski, Ilko-Sascha Kowalczuk, Ulrich Maehlert, Krzysztof Ruchniewicz (przewodniczący), Marek Zybura. Jest wydawana we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

Donnerstag, 16 Juni 2011 03:26

rekrutacja pol-niem sem. doktorskie

2013-05-21 WBZ seminarium rekrutacja

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza rekrutację na polsko-niemieckie Seminarium Doktorskie


Wymogi rekrutacji:

 • Ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: Nauki Polityczne, Historia, Filologia Germańska, Socjologia, Stosunki Międzynarodowe, Politologia, Prawo i Ekonomia
 • Znajomość języka polskiego i niemieckiego (może być pogłębiana w odpowiednich kursach językowych)
 • Gotowość do aktywnego udziału w zorganizowanym programie studiów doktoranckich

 

Procedura rekrutacyjna

 • Decyzje o przyjęciu kandydata na polsko-niemieckie Seminarium Doktorskie  podejmuje specjalna Komisja Rekrutacyjna, która składa się z co najmniej dwóch egzaminatorów wykładających w Seminarium.
 • Decyzja o przyjęciu zostanie podjęta na podstawie przysłanej aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej (około 30 min.)

 

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej członkowie Komisji Rekrutacyjnej będą zwracać szczególna uwagę na:

 

 • kwalifikacja w danym fachu,
 • wykonalność projektu pracy doktorskiej,
 • zdolność do pracy zespołowej,
 • gotowość do udziału i współpracy w imprezach i zajęciach kolegium.


Wymagane dokumenty

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w polsko - niemieckim seminarium doktorskim składają następujące dokumenty:

 

 • wniosek o przyjęcie
 • kwestionariusz osobowy
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich (z oceną co najmniej „dobry“)
 • opinię promotora pracy magisterskiej (lub innego samodzielnego pracownika naukowego) o przydatności do pracy naukowej ewentualny wykaz publikacji
 • temat rozprawy doktorskiej, konspekt pracy oraz plan realizacji projektu z wyszczególnieniem poczynionych przygotowań/(Szkic projektu pracy doktorskiej z planem czasowym i pracy (4-6 stron)
 • życiorys
 • zdjęcie

 

Dokumenty w zależności od wyboru uczelni prosimy  przesłać w formie elektronicznej na adres:

csne: Agnieszka Kapuściarek

e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

LMU: Ekaterina Keding

e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe uregulowania dotyczące rekrutacji na uczelni partnerskiej LMU

Warunkiem przyjęcia jest pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie aplikacji do dnia 08.07.2013r.

 

Donnerstag, 16 Juni 2011 03:21

Polsko-niemieckie seminarium doktorskie

Polsko-niemieckie seminarium doktorskie jest nową inicjatywą Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu i Centrum Studiów nad Europą Wschodnią Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium „Polska i Niemcy w współczesnej Europie” przyświecać będzie nowo powstałemu seminarium doktorskiemu.

W ramach seminarium przede wszystkim propagowana będzie praca badawcza dotycząca historii i kultury Polski i Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem ich wspólnych stosunków i współpracy.  Przy tym nacisk jest złożony na  takie aspekty jak: transnarodowe wpływy pomiędzy tymi dwoma krajami i europejskie odniesienia do historii i współczesności Polski i Niemiec.

Zakresy tematyczne/ obszary badań Seminarium Doktorskiego to:

 • Europa jako waruneki i wizja w relacjach polsko-niemieckich
 • Polityczne i kulturowe postawy lojalności w Polsce i Niemczech
 • Migracje i transfer wiedzy
 • Asymetrie socjalno-ekonomiczne i kulturowe wzory postrzegania w procesie zmian – Polska i Niemcy na tle europejskim

 

Zgodnie z programem badań celem programu studiów jest stworzenie teoretycznych i metodycznych podstaw do pracy naukowej. Wszyscy uczestnicy kolegium zostaną wyposażeni w metodyczne instrumenty, które staną się narzędziami ich pracy badawczej. Jednocześnie powinni oni potrafić sklasyfikować własne projekty badawcze w kontekście międzynarodowych i interdyscyplinarnych badań naukowych. Zastosowanie owej teoretycznej i metodycznej bazy seminarium doktorskiego będzie odbywać się w ścisłej wymianie pomiędzy dwoma wspomnianymi Centrami naukowymi. Odbywać się to będzie zarówno poprzez ustalenie wspólnego kanonu lektur jak i poprzez wspólne zajęcia i wykłady.

Elementy programu studiów:

 • jednotygodniowe seminaria metodyczne i teoretyczne odbywać się będą w Darmstadt i prowadzone będą przez pracowników Deutsches Polen Institut (DPI). 
 • corocznie odbywać się będzie szkoła letnia. Będzie ona służyć wymianie podglądów pomiędzy Polakami i Niemcami, budowaniu sieci naukowej w ramach „Polska i Niemcy w nowoczesnej Europie” oraz ułatwiać kontakty z  innymi naukowcami.
 • warsztaty i spotkania młodych naukowców. Tematy będą ustalane przez nich samych i będą odbywały się raz w roku
 • możliwości publikacji: jako podsumowanie warsztatów i spotkań będą wydawane prace zbiorowe, które umożliwią doktorantom publikację rezultatów ich badań
 • pobyty za granicą: doktoranci będą zobowiązani do co najmniej jednosemstrowego (sześciomiesięcznego) pobytu w instytucji partnerskiej
 • proces co-tutelle:  dwunarodowość opieki doktorantów poprowadzi do uzyskania tytułu doktora równocześnie na dwóch uniwersytetach: w Monachium i we Wrocławiu., co ułatwi absolwentom znalezienie pracy także w kraju sąsiedzkim.

 

Podstawowe wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie, z oceną przynajmniej dobrą
 • Znajomość języka polskiego/ niemieckiego (znajomość języka może zostać poszerzona podczas odpowiednich kursów językowych)
 • Szkic projektu – 4-6 stron
Freitag, 10 Juni 2011 05:48

Bauhaus Summer School


CSNE z przyjemnością informuje, że Bauhaus Universität Weimar organizuje na przełomie sierpnia i września,

w dniach 08.08. -  02.09.2011 r.  Międzynarodową Szkołę Letnią.

Szkoła letnia oferuje zajęcia z zakresu:

·         języki

·         architektura, sztuka i  projektowanie

·         kultury i mediów

·         techniki i środowiska

 W Szkole Letniej weźmie udział 350 uczestników z 50 krajów, którzy z pewnością sprawią, że atmosfera imprezy będzie wyjątkowa i niezapomniana.

W szczególności poszukiwane są osoby zainteresowane kursem: Europejska kultura mediów. Kurs ten jest skierowany głównie do studentów i doktorantów kierunków: Dziennikarstwa, Germanistyki, Politologii i Nauk Historycznych, Kulturoznawstwa i Wyższych Szkół teatralnych.

 

Wraz z Bauhaus Summer School /Europejska kultura mediów/, wprowadzoną do uroczystości i aktywności „20 lat Trójkąta Weimarskiego” ma powstać naukowa sieć, składająca się z niemieckich,  francuskich i polskich badaczy na poziomie studiów drugiego stopnia (master) i studiów doktoranckich. Sieć ta sytuuje się między nauką o Europie a kulturoznawstwem i medioznawstwem. Podczas tygodniowego kursu prowadzone będą przez wybitnych uczonych z Francji, Niemiec i Polski wykłady o specyficznej problematyce: w zagadnieniu o europejską tożsamość poprzez jej medialno-kulturowe artefakty ( pod hasłem: Europa w mediach i europejskie media), w zagadnieniu o medialno-kulturowe przemiany w Europie od założenia Trójkąta Weimarskiego w 1991 roku (pod hasłem: New media),oraz na temat napiętej relacji między globalną komunikacją medialną a pośrednikiem  Europą (pod hasłem: przestrzennej nieograniczoności dzięki mediom z jednej strony i relokalizacją poprzez social media z drugiej strony oraz Europa jako państwo z szeroko rozbudowaną siecią w społeczeństwie wiedzy (Castells)). Rozpatrywana będzie również rola mediów w konstrukcji i inscenizacji europejskiej tożsamości, w szczególności rola ponadnarodowej pamięci podczas tworzenia europejskiej tożsamości i stosunku mediów masowego przekazu do kultury życia codziennego. Ponadto poruszona zostanie kwestia konfliktu miedzy narodowymi, a europejskimi  kulturami pamięci, w szczególności postuluje się od lat dziewięćdziesiątych o wskrzeszenie etnicznych nacjonalizmów we wschodniej Europie. Jak to jest możliwe wraz z dążeniami do stworzenia wspólnej tożsamości europejskiej ?

 

Poczytaj więcej o kursie Europejska kultura mediów:

http://www.uni-weimar.de/summerschool/willkommen/kultur-medien/europaeische-medienkultur./

Pobierz program kursu Europejska kultura mediów

Pobyt 6 polskich i 6 francuskich studentów będzie w całości refundowany. Deutsch-Französische Hochschule (DFH)  refunduje koszty przejazdu w wysokości 185 €  i pobytu  w wysokości 520 €  polskich uczestników.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2011 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.uni-weimar.de/summerschool/

Zgłoszenia online:

http://www.uni-weimar.de/summerschool/registrierungsmenue/anmeldung/

 

Kontakt:

Daniela Raddi   ProjektleiterinE-Mail

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Telefon

+49 (0) 36 43 / 58 23 59

Fax

+49 (0) 36 43 / 58 23 75

Büro:Campus.Office | International Office, Geschwister-Scholl-Straße 15 | Zimmer 10

<< Start < Zurück 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL