Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Test Testowy

Test Testowy

czwartek, 09 lipca 2009 09:00

Mirosława Zielińska

dr Mirosława Zielińska

Adiunkt w katedrze Filologii Germańskiej

pokój:

tel.:

e-mail:

23

+48 71 375 95 11

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

po:

śr:

godz. 11.00 - 12.00

godz. 11.00 - 12.00

 

Studia na kierunku filologia germańska w Uniwersytecie Wrocławskim; 2001 – nadanie Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; adiunkt w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego (2001-2009) od 2009 w Katedrze Germanistyki CSNE UWr.

 


monografia

 • Narrative Bewältigung von Schuld und Trauma in der deutschsprachigen Autobiographik vor 1989/1990, Oficyna Wydawnicza „Atut“ – Wydawnictwo „Neisse“ Wrocław-Drezno 2011.
  artykuły
 • Genealogia millenarystycznej dialektyki i mesjanistycznej „poezji czynów” Adama Mickiewicza. W: Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku, red. Izabela Surynt, Marek Zybura, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2006, s. 83-120.
 • Między tożsamością narracyjną a tożsamością narodową. W: tamże, s. 11- 40; [Wspólnie z Izabelą Surynt].
 • W ślimaczym tempie… Uwarunkowania polskiej recepcji literatury niemieckiej na przykładzie debat wokół twórczości Güntera Grassa w wybranych czasopismach  literackich i społeczno-kulturalnych (1961-1981). W: Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Tom II. Pod red. Agaty Zawiszewskiej i Anety Borkowskiej. Toruń-Szczecin-Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem 2007, s. 59-76.
 • Różewicz na ("polskiej'') fali. Dwie alternatywne orbity recepcyjne wczesnej twórczości Tadeusza Różewicza w Niemczech Zachodnich. W: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa, Universitas Kraków 2007, s. 432-444.
 • Niepokojąca poezja. Niemieckie (oraz rosyjski) modele lektury Niepokoju Tadeusza Różewicza dwadzieścia i czterdzieści lat po wojnie wobec problemu skonfliktowanych pamięci. W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Red. Marta Skwara, Katarzyna Krasoń i Jerzy Kazimierski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2008, s. 197-217.
 • Od monologu w cieniu wojny do polilogu global citizen. Transfer kultury polskiej w niemieckim kręgu kulturowym (1989/1990-2010). W: Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011, red. Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Quaestio 2012, s. 363-377.
 • Inter-, Multi-, Intra-, Transkulturalitätskonzepte und die Anverwandlungsstrategien des polnischen Dramas der „polnischen Welle“ auf (west)deutschen Bühnen (Mrożek, Gombrowicz, Różewicz). W: Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung. Red. Anna Kochanowska-Nieborak, Ewa Płomińska. („Posener Beiträge zur Germanistik“, Bd. 21), Peter Lang Verlag Frankfurt a. M.- New York – Warszawa u.a. 2012, S. 239-248.
 • Recepcja Czesława Miłosza w niemieckim kręgu kulturowym. W: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. Studia. Red. Anna Janicka, Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski, Uniwersytet w Białymstoku i Narodowe Centrum Kultury, Białystok 2012 (seria: Przełomy/Pogranicza: Studia literackie; tom 1), s. 139-153.

 

 • Przestrzenie polskich i niemieckich pamięci kolektywnych między polityką i literaturą. Polski i niemiecki  dyskurs przed i po roku 1989
 • Uwarunkowania polsko-niemieckiego transferu kulturowego w XIX i XX wieku
 • Teoria recepcji literatur obcych na przykładzie literatury polskiej w niemieckim kręgu językowym oraz literatury niemieckojęzycznej w Polsce 

 

W dniach 18-20 października 2012 r. odbyła się międzynarodowa konferencja warsztatowa, będąca pierwszym etapem realizacji projektu: „Uwarunkowania i kluczowe cezury polsko-niemieckiego transferu kulturowego w XIX i XX wieku/ Die Hauptfaktoren und Grundzäsuren des deutsch-polnischen Kulturtransfers im 19. und 20. Jahrhundert”. Projekt jest wspólną inicjatywą CSNiE UWr (dr Mirosława Zielińska) i IFG UWr (dr hab. Marta Kopij-Weiss). Projekt ma na celu całościowe ujęcie – różnie definiowanych – kontaktów kulturowych w „długim wieku XIX” oraz „krótkim XX stuleciu” i kładzie nacisk na dynamiczne ujęcie fenomenów transkulturowych. Kluczowe  problemy, będące tematem konferencji zostały podzielone na jedenaście bloków warsztatowych o przekrojowej tematyce:

 • Zapożyczenia i dekonstrukcje: kluczowe dyskursy XIX i XX. w.
 • Romantyzm jako nurt literacki i (de)aktualizowany paradygmat mentalny XIX i XX w.
 • Transfer nauki: interdyscyplinarność, międzynarodowe sieci naukowe
 • Model centrum-peryferie oraz wyobrażenia Innego w dyskursach XIX i badaniach XX w.
 • (Za)granica – pogranicze – transgranicze. Modele kultury narodowej i ponadnarodowej/ (transnarodowej) w perspektywie badań społecznych, historycznych, kulturoznawczych
 • Drogi i media transferu kulturowego
 • Obrazy Polski i Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich w polsko-niemieckich koporodukcjach filmowych ostatnich dwóch dziesięcioleci 
 • Transfer – recepcja – przekład w ujęciu inter- i transkulturowym
 • Dyspozytywy i generatory transferu kulturowego
 • Konceptualizacje pamięci: pamięć kulturowa/zbiorowa/komunikacyjna w badaniach literaturoznawczych i kulturoznawczych
  organizatorzy: Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Mirosława Zielińska, kierowniczka projektu) we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (dr hab. Marta Kopij-Weiss, koordynatorka projektu). 
  partnerzy: Mainzer Polonicum, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Guttenberga w Moguncji (prof. Alfred Gall) oraz Katedra Polsko-NiemieckichZwiązkówKulturowychiLiterackichoraz Gender Studies Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą ( prof. Bożena Chołuj). Czas trwania projektu: maj 2012-marzec 2014
 •  

  1995 i 1996 – pobyty stypendialne w ramach partnerskiej wymiany DAAD między Instytutem Filologii Germańskiej we Wrocławiu a Fachbereich Germanistik we Freie Universtiät Berlin; 1997-1998 – Stypendium doktoranckie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Graduiertenstipen¬dium der Stiftung für Deutsch- Polnische Zusammen¬arbeit an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der  Oder); 2007 – Stypendium Fritza Sterna (Fritz-Stern-Stipendium) na realizację projektu naukowego w ramach pobytu w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w Archiwum im. Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum w Słubicach.

   

  niemiecki, polski

  czwartek, 09 lipca 2009 06:43

  Willy Brandt

  Willy Brandt, właść. Karl Herbert Frahm, ur. w Lubece 18 grudnia 1913 r., zm. w Unkel 8 października 1992, wybitny polityk zachodnioniemiecki, kanclerz RFN w latach 1969-1974, 1971 laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

   

  Pochodził z rodziny robotniczej o tradycjach socjaldemokratycznych, w 1932 roku ukończył prestiżowe gimnazjum Johanneum w Lubece. Wcześnie zaangażował się w działalność polityczną, od 1932 roku współpracował z Socjalistyczną Partią Robotniczą (SPR); w tym czasie udzielał się także jako dziennikarz.

   

  Po przejęciu władzy przez nazistów w Niemczech w 1933 roku wyemigrował do Norwegii, by założyć tam filię SPR i prowadzić walkę przeciwko nazistom. Nawiązał liczne kontakty z norweskim ruchem robotniczym. Kraj ten stał się dla młodego emigranta drugą ojczyzną. W 1938 roku władze III Rzeszy pozbawiły Frahma obywatelstwa. Używał on już wtedy nazwiska Brandt i przyjął obywatelstwo Norwegii. Do niemieckiego powrócił dopiero w 1947 r. W latach 1937-1939 był korespondentem wojennym w Hiszpanii. Po zajęciu Norwegii przez nazistów, Brandt uciekł do Szwecji, gdzie kontynuował działalność polityczną. W tym czasie przyczynił się do powstania międzynarodowego zespołu roboczego socjalistów i socjaldemokratów, którego zadaniem było zażegnanie rozbicia w ruchu socjalistycznym oraz opracowanie zasad przyszłego pokojowego współżycia w Europie. W tych pracach uczestniczyli także polscy socjaliści: m. in. członek rządu polskiego na uchodźstwie z ramienia PPS Jan Kwapiński oraz przedstawiciel tego rządu na Skandynawię, Maurycy Karniol. W 1944 r. Karniol poinformował członków tego gremium o działalności w Polsce nazistowskich obozów zagłady. Po wybuchu Powstania Warszawskiego Międzynarodowa Grupa Demokratycznych Socjalistów wystosowała pozdrowienia do „bohaterskich żołnierzy polskiej Armii Krajowej”. Wyrażono w nich także oczekiwanie, że alianci zachodni przyznają walczącym Polakom status kombatantów i udzielą im stosownej pomocy. W czasie pobytu na emigracji w Szwecji Willy Brandt wypowiadał się w sprawie stosunku Niemiec do Polski i kształtu jej granic. Uznawał prawo Polaków do odbudowy własnego państwa, do bezpieczeństwa narodowego i „regulacji terytorialnych”. Popierał wtedy jedynie nieznaczne korekty powojennej granicy polsko-niemieckiej, co miało w przyszłości rozwiązać wszelkie tendencje separatystyczne. Po II wojnie światowej Willy Brandt wrócił do Niemiec jako korespondent prasy skandynawskiej, głównie norweskiej. Relacjonował m.in. przebieg procesu zbrodniarzy nazistowskich w Norymberdze. Pełnił także funkcję attache prasowego norweskiej misji wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli Niemiec.

   

  Po powrocie na stałe do Niemiec, związał swe życie z Berlinem. Tu rozpoczął aktywną pracę w SPD – jako pełnomocnik zarządu partii i jej przedstawiciel we władzach alianckich. Był to początek jego wielkiej kariery politycznej. Był wieloletnim deputowanym w Bundestagu z Berlina Zachodniego. Wielką polityczną klasę wykazał Brandt w czasie sprawowania urzędu burmistrza Berlina (1957-1966), zwłaszcza w czasie tzw. II kryzysu berlińskiego (1958). Brandt zdecydowanie odrzucił ultimatum Chruszczowa, domagającego się zniesienia praw okupacyjnych w Berlinie Zachodnim i przekształcenia go w wolne miasto. Wspierał demonstracje ludności Berlina. W czasie budowy muru berlińskiego Brandt żądał od USA podjęcia zdecydowanych działań politycznych. Wprawdzie Kennedy nie wyraził zgody na interwencję zbrojną, jednak postanowił wzmocnić obecność USA w zachodnich strefach miasta. Wyrazem poparcia dla nieustępliwej polityki Brandta w Berlinie była wizyta prezydenta USA, Kennedy’ego w Berlinie 26 czerwca 1963 roku. W jej trakcie z ust amerykanskiego prezydenta padły słynne słowa: Ich bin ein Berliner, które symbolizowały istnienie wspólnoty ludzi opowiadających się za demokracją.

   

  W 1964 roku Brandt został wybrany po Erichu Ollenhauerze na przewodniczącego SPD (do 1987 roku). Pełniąc tę funkcję popierał reformy wewnątrz SPD (m.in. program godesberski, 1959). W wyborach parlamentarnych z 1961 r. i 1965 był kandydatem SPD na kanclerza. Głosił potrzebę zmian w polityce wewnętrznej i zagranicznej (tzw. polityka małych kroków). Swe poglądy zawarł w mowie wygłoszonej wraz szefem swego urzędu prasowego, Egonem Bahrem, w Tutzing w lipcu 1963 roku. Stwierdził w niej, że Niemcy muszą się pogodzić z powojennym status quo i szukać przesłanek dla pokojowego rozwiązywania problemów między demokratycznym Zachodem i komunistycznym Wschodem. Należało znaleźć „tyle realnych punktów stycznych i tyle sensownej komunikacji, ile się tylko da”. W okresie rządów tzw. wielkiej koalicji CDU/CSU i SPD w latach 1966-1969 pełnił Brandt urząd wicekanclerza i ministra spraw zagranicznych. W tym czasie udało mu się zapobiec zagrażającej RFN izolacji na arenie międzynarodowej (intensyfikacja zjednoczenia Europy zachodniej i wzmocnienie sojuszów, pierwsze próby normalizacji stosunków z krajami bloku wschodniego). Po wygraniu wyborów do Bundestagu przez koalicję SPD i FDP we wrześniu 1969 roku, Willy Brandt został wybrany kanclerzem (21 października 1969 r.). W exposé rządowym domagał się m.in. przeprowadzenia reform wewnętrznych. Hasłem przewodnim jego rządu było „odważyć się na więcej demokracji”.

   

  Pierwsze lata sprawowania funkcji kanclerskiej stały jednak pod znakiem głębokiej zmiany w polityce zagranicznej, zwłaszcza w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej (tzw. Ostpolitik). Zdaniem Brandta, zawarcie układów z państwami komunistycznymi miało służyć eliminacji siły z polityki międzynarodowej, odprężeniu oraz pojednaniu ze Wschodem. Po podpisaniu układu z Moskwą,7 grudnia 1970 roku Willy Brandt zawarł układ z Polską o podstawach normalizacji ich wzajemnych stosunków. Traktat ten dał początek nawiązaniu wszechstronnych stosunków polsko-niemieckich. Jednym z jego efektów było utworzenie Wspólnej Komisji Podręcznikowej PRL-RFN (1972), której zadaniem było zrewidowanie dotychczasowego, nieraz stereotypowego i niezgodnego ze stanem badań, przedstawienia historii Niemiec i Polski w podręcznikach szkolnych w obu krajach. Miała to być jedna z płaszczyzn dialogu między obu narodami. Symbolicznego wymiaru nabrała wizyta kanclerza Brandta w Polsce w grudniu 1970 r. z powodu jego spontanicznego uklęknięcia przed pomnikiem Bohaterów Getta. Było to oddanie hołdu ofiarom okupacji niemieckiej przez polityka, który choć był przeciwnikiem nazistów, uważał, że jako Niemiec musi nieść część odpowiedzialności za zło wojny. „Nad przepaścią niemieckiej historii i pod brzemieniem milionów pomordowanych uczyniłem to – wspominał to wydarzenie W. Brandt –, co czynią ludzie, gdy brak im słów”. Zdjęcie z klęczącym kanclerzem obiegło świat, jednak w samej Polsce długo uznawane było przez władze za „niecenzuralne”. Gest Brandta dopiero w początkach lat 90. zaczął funkcjonować w polskiej pamięci historycznej jako krok milowy na drodze do pojednania polsko-niemieckiego.

   

  Dużo uwagi przykładał Brandt również do nawiązania stosunków między obu państwami niemieckimi. Uznawał „istnienie dwóch państw niemieckich jednego narodu niemieckiego”. Było to warunkiem wstępnym realizacji jego polityki niemieckiej. Po podpisaniu układu moskiewskiego i warszawskiego, kanclerz wszczął pierwsze rozmowy z NRD. Politykę pokojową Brandta doceniła opinia międzynarodowa, czego wyrazem stało się przyznanie mu w 1971 roku Pokojowej Nagrody Nobla. Polityka zagraniczna kanclerza spotkała się jednak z dużą krytyką, nie tylko ze strony opozycyjnej CDU/CSU, ale i własnej partii. Kanclerz przetrzymał tzw. konstruktywne wotum nieufności, jednak jego partia straciła większość parlamentarną wskutek secesji części deputowanych. Po przyspieszonych wyborach Willy Brandt ponownie został kanclerzem w listopadzie 1972 roku. Wydarzenie to było najlepszym potwierdzeniem słuszności jego dotychczasowej polityki. Nową politykę wschodnią RFN zwieńczyło podpisanie układu z NRD w grudniu 1972 roku (tzw. Grundlagenvertrag) oraz z Czechosłowacją w grudniu 1973 roku. W 1973 roku RFN oraz NRD zostały przyjęte do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sukcesom Brandta w polityce zagranicznej nie towarzyszyły równorzędne im osiągnięcia w polityce wewnętrznej. W RFN tego okresu można było zaobserwować przejawy kryzysu w gospodarce i finansach, z którymi rząd nie bardzo mógł sobie poradzić (wzrost inflacji). Na te problemy nałożyły się spory wewnątrz SPD. Wykrycie szpiega NRD wśród pracowników urzędu kanclerskiego (tzw. afera Guillaume) na tyle osłabiło pozycję kanclerza, że ten podał się do dymisji 7 maja 1974 roku.

   

  W następnych latach Willy Brandt pełnił nadal funkcję przewodniczącego SPD. Po ustąpieniu w 1987 roku, został honorowym przewodniczącym tej partii. W tym czasie Willy Brandt zaangażował się na arenie międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa oraz polepszenia sytuacji państw rozwijających się. Jako przewodniczący Komisji Północ-Południe przedstawił propozycje reorientacji międzynarodowej polityki wobec państw Trzeciego Świata. Rozwój sytuacji w krajach bloku wschodniego nadal obserwował z dużym zainteresowaniem. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 roku Willy Brandt apelował w imieniu SPD i Międzynarodówki Socjalistycznej o zwolnienie internowanych, legalizację „Solidarności”, zniesienie stanu wojennego oraz rozpoczęcie dialogu między władzą komunistyczną a społeczeństwem polskim. Działania Brandta miały na celu pokazanie polskiej opozycji antykomunistycznej, że SPD – mimo początkowego dystansu wobec przemian w Polsce (polityka kanclerza Helmuta Schmidta) – popierała jej walkę o indywidualne i społeczne prawa człowieka. Temu miała służyć m.in. jego wizyta w Warszawie w 1985 roku, kiedy m. in. spotkał się z Tadeuszem Mazowieckim i nawiązał korespondencję z Lechem Wałęsą. W 1989 roku Brandt poparł zjednoczenie Niemiec. Do języka politycznego na stałe weszło jego powiedzenie z tego okresu: „Obecnie zrasta się to, co do siebie należy”, które odnosić można do sytuacji Niemiec, ale i Europy, w której po kilku dziesięcioleciach upadły podziały polityczne. Podpisanie w 1991 r. przez zjednoczone Niemcy i wolną Polskę traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy było dla Brandta zamknięciem działań podjętych w czasie, gdy on stał u steru rządu RFN. 


  Krzysztof Ruchniewicz

  Wykorzystane publikacje: Willy Brandt a Polska. O pokój w warunkach wolności i sprawiedliwości społecznej. Wystawa Fundacji im. Friedricha Eberta. Katalog, pod red. Dietera Dowego, Michaela Schneidera i Klausa-Petera Schneidera, Bonn 2000; Peter Merseburger, Willy Brandt 1913-1992. Visionär und Realist, Stuttgart-München 2002; Zob. także: http://www.bwbs.de/bwbs_biografie/index_de.html .
  Ilustracje pozyskano dzięki uprzejmości Fotostelle des AdsD / Friedrich Ebert Stiftung w Bonn
  piątek, 03 lipca 2009 08:59

  Rektor U.Wr.

  Rektor U.Wr.
  piątek, 03 lipca 2009 08:30

  Marek Zybura

  zybura-2

  Prof. zw., dr hab. Marek Zybura

  Kierownik Katedry Filologii Germańskiej

  pokój:

  tel.:

  e-mail:

  24 CSNE

  +48 71 375 95 12

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  śr.:

  czw.:

  godz.  9.15 - 10.15  - pok. 24 CSNE

  godz. 16.30 - 17:30 - Instytut Politologii WNS

   

  Studia germanistyki i historii sztuki (1976-1980) na uniwersytecie wrocławskim i wiedeńskim (stypendium magisterskie austriackiego Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung), doktorat „Die literarische Vermittler-Rolle Ludwig Tiecks als Übersetzer und Herausgeber. Sein Beitrag zur frühromantischen Idee der Weltliteratur” (1989, U.Wr.),  habilitacja „ August Scholtis. Untersuchungen zu Leben – Werk – Wirkung (1997, U.Wr.), profesor tytularny (2002). - 1981-1998 pracownik naukowy IFG Uniwersytetu Wrocławskiego.1998-2004 pracownik naukowy IFG Uniwersytetu Opolskiego: kierownik Zakładu Historii Literatury i Kultury Krajów Niemieckich XIX i XX w. Od 2004 kierownik Katedry Germanistyki w CSNiE im. W. Brandta Uwr. 2008-2009 p.o. dyrektor CSNE

   

  Historia literatury niemieckiej, literacko-kulturowych związków niemiecko-polskich, polskiej literatury XX wieku (Gombrowicz, Hłasko, J. Mackiewicz, T. Karpowicz, Różewicz), dzieje Niemców i niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.

   

  • Gustav Freytag an Theodor Molinari und die Seinen. Bislang unbekannte Briefe aus den Bestanden der Universitätsbibliothek Wrocław. Hrsg. von Edward Białek, Roman Polsakiewicz, Marek Zybura. Frankfurt/M. 1987
  • Nad twórczością Józefa Mackiewicza. Szkice pod redakcją Marka Zybury. Warszawa 1990
  • Reiner Maria Rilke, Wiersze rozproszone i pośmiertne z lat 1906-1926. Komentarzem, przypisami i esejem o twórczości R. M. Rilkego opatrzył Marek Zybura. Wrocław 1991
  • Karl Hans Strobl, Kościana ręka. Opowiadania. Wybór, przekład i wstęp M. Zybura. Jelenia Góra 1991
  • Bogumil Goltz, Kindheit in Warschau und Königsberg. Hrsg. von Marek Zybura. Berlin 1992
  • Otto Forst de Battaglia, Schriften zur polnischen Literatur. Hrsg. von Marek Zybura [Vorwort, Anmerkungen, Kommentar]. Darmstadt 1992
  • Vita pro litteris. Festschrift für Anna Stroka. Hrsg. von Eugeniusz Tomiczek, Irena Światłowska und Marek Zybura. Warszawa-Wrocław 1993
  • Ludwig Tieck als Übersetzer und Herausgeber. Zur frühromantischen Idee einer „deutschen Weltliteratur”. Heidelberg 1994
  • Do Polski przyjadę... Rainer Maria Rilke w oczach krytyki polskiej. Wybór i opracowanie Marek Zybura. Wrocław 1995
  • „..nie będzie Niemiec Polakowi bratem”..? Z dziejów niemiecko-polskich kontaktów kulturowych. Praca zbiorowa pod redakcją Marka Zybury. Wrocław 1995
  • Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN pod redakcją Marka Zybury. Warszawa-Wrocław 1996
  • August Scholtis 1901-1969. Untersuchungen zu Leben, Werk und Wirkung. Paderborn-München-Wien-Zürich 1997
  • Leben - Werk - Lebenswerk. Ein Gerhart Hauptmann-Gedenkband. Hrsg. von Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Marek Zybura. Legnica 1997
  • Wrocław liryczny – Lyrisches Breslau. Hrsg. von Marek Graszewicz und Marek Zybura. Wrocław 1997
  • Mit dem wort am leben hängen... Reiner Kunze zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Marek Zybura. Heidelberg 1998
  • Pomniki niemieckiej przeszłości. Dziedzictwo kultury niemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski. Warszawa 1999
  • Erlebte Nachbarschaft. Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Jan-Pieter Barbian und Marek Zybura. Wiesbaden 1999
  • J.W. Goethe, Dobre jest życie. Wiersze. Wrocław 1999
  • Justinus Kerner, Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Erinnerungen aus den Jahren 1786 bis 1804. Vollständige Ausgabe. Hrsg. von Marek Zybura [Anmerkungen, Kommentar, Nachwort]. Hamburg 2000
  • Hubert Orłowski, Literatur und Herrschaft – Herrschaft und Literatur. Zur österreichischen und deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Edward Białek und Marek Zybura. Frankfürt/M  2000
  • Niemcy w Polsce. Wrocław 2001 (2004)
  • Geist und Macht. Schriftsteller und Staat im Mitteleuropa des kurzen Jahrhunderts 1914-1991. Hrsg. von Marek Zybura unter Mitwirkung von Kazimierz Wóycicki. Dresden  2002
  • Literatur im Zeugenstand. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur- und Kulturgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hubert Orłowski. Hrsg. von Edward Białek, Manfred Durzak und Marek Zybura. Frankfurt/M. 2002
  • Tadeusz Różewicz und die Deutschen. Hrsg. von Andreas Lawaty und Marek Zybura. Wiesbaden 2003
  • Nasz nauczyciel Tadeusz - Tadeusz Różewicz i Niemcy. Praca zbiorowa pod redakcją Andreasa Lawatego i  Marka Zybury. Kraków 2003
  • Patagończyk w Berlinie. Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej. Wybór i opracowanie Marek Zybura przy współpracy Izabeli Surynt. Kraków 2004
  • Der Umgang mit dem deutschen Kulturerbe in Schlesien nach 1945, Görlitz 2005
  • „Mein Polen...”. Deutsche Polenfreunde in Porträts. Hrsg. von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura. Dresden 2005
  • Martin Hollender: O politycznym i ideologicznym zawłaszczaniu twórczości Josepha von Eichendorffa. Wstęp i redakcja naukowa polskiego wydania Marek Zybura. Wrocław 2005
  • Querdenker, Vermittler, Grenzüberschreiter. Beiträge zur deutschen und polnischen Lteratur- und Kulturgeschichte. Mit einem Vorwort von Jürgen Joachimsthaler. Dresden 2006
  • Gombrowicz in Europa: Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung. Hrsg. von Andreas Lawaty und Marek Zybura. Wiesbaden 2006
  • Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku. Pod redakcją I. Surynt i M. Zybury. Wrocław 2006
  • Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury. Wrocław 2006
  • Mein theurer Theodor! Gustav Freytags Briefe an Theodor Molinari 1847-1867. Nach den Handschriften herausgegeben und kommentiert von Izabela Surynt und Marek Zybura, Dresden 2006
  • Sąsiedztwo zobowiązuje. Polskie i niemieckie (pre)teksty literacko-kulturowe. Wstęp Leszek Szaruga. Poznań 2007
  • Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych.  Pokolenia powojenne. Pod redakcją Jürgena Joachimsthalera i Marka Zybury. Warszawa 2007
  • Die ‚Wende’ von 1989/1990 im öffentlichen Diskurs Mittel- und Osteuropas.Hrsg. von Izabela Surynt und Marek Zybura. Hamburg 2007
  • Hans-Georg Pott: Krótka historia kultury europejskiej. Wstęp i redakcja naukowa polskiego wydania Marek Zybura. Wrocław 2007
  • Z Gorzanowa w świat szeroki... Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi w 70-lecie urodzin, pod redakcją Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury. Wrocław 2007
  • Die höchste Ehrung, die einem Schriftsteller zuteil werden kann. Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur. Hrsg. von Krzysztof Ruchniewicz  und Marek Zybura. Dresden 2007
  • Hochverehrter Herr Doctor. Jean Paul d’Ardeschahs Briefe an Carl Hauptmann 1909-1913. Nach den Handschriften herausgegeben und kommentiert von Izabela Surynt und Marek Zybura. Dresden 2007
  • Wrocław będzie miastem filmowym… Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska. Redakcja: Andrzej Dębski, Marek Zybura. Wrocław 2008
  • Amicus Poloniae – Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Redakcja: Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura. Wrocław 2009
  • Mackiewicz i krytycy. Antologia tekstów. Wybór i opracowanie Marek Zybura. Warszawa 2009
  • Lekcja ciszy Karola Dedeciusa w głosach krytyki niemieckiej. W 50-lecie I wydania przełożył i do druku podał Marek Zybura. Wrocław 2009
  • Heinrich Kunstmann: Pisma wybrane. Wyboru dokonał, przekład przejrzał i posłowiem opatrzył Marek Zybura. Kraków 2009
  • „Znak Pokoju w Krzyżowej“ i “Uścisk dłoni w Verdun“ – Drogi do polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego pojednania i ich symbole w pamięci zbiorowej społeczeństw. Pod red. Elżbiety Opiłowskiej, Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury. Wrocław 2009
  • „Das Friedenszeichen von Kreisau” und „Der Händedruck von Verdun“. Wege zur deutsch-polnischen und deutsch-französischen Versöhnung und ihre Symbole im kollektiven Gedächtnis der Gesellschften. Hrsg. von Elzbieta Opiłowska, Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura. Wrocław 2009
  • Narrative des Nationalen. Deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von Izabela Surynt und Marek Zybura. Osnabrück 2010
  • Drogi i Kochany Panie! Listy pisarzy polskich do Ottona Forst de Battaglii. Opracował i do druku podał Marek Zybura. Wrocław 2010
  • Germanistik in Polen. Zur Fachgeschichte einer literaturwissenschaftlichen Auslandsgermanistik – 18 Porträts. Hrsg. von Wojciech Kunicki und Marek Zybura.  Osnabrück 2011
  • Heinrich Kunstmann – Tymoteusz Karpowicz. Listy 1959-1993. Opracował i do druku podał Marek  Zybura. Wrocław 2011
  • Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011. Hrsg. von Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof  Ruchniewicz und Marek Zybura. Wiesbaden 2011
  • Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011. Redakcja: Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof  Ruchniewicz i Marek Zybura. Wrocław 2012
  • Walter Laßmann, Meine Erlebnisse in der Festung Breslau. Tagebuchaufzeichnungen eines Pfarrers. Herausgegeben und kommentiert von Marek Zybura. Dresden 2012
  • Zwischen (Sowjet-)Russland und Deutschland. Geschichte und Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902-1985). Hrsg. von Krzysztof  Ruchniewicz und Marek Zybura. Osnabrück 2012
  • Czesław Miłosz im Jahrhundert der Extreme. Ars poetica – Raumprojektionen – Abgründe – Ars translationis. Hrsg. von Andreas Lawaty und Marek Zybura. Osnabrück 2013
  • Walter Laßmann, Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana. Słowo wstępne Norbert Heisig. Przekład Anna Wziątek. Do druku podał, komentarzem i posłowiem opatrzył Marek Zybura. Wrocław 2013
  • Volker Braun, Das Gleichgewicht. Ausgewählte Gedichte. / Równowaga. Wiersze wybrane. Hrsg. von Marek Zybura. Wrocław 2013

   

  • działalność dydaktyczno-wykładowa w Niemczech- gościnna asystentura w Sektion für Germanistik Uniwersytetu Lipskiego (1987/88)
  • Oskar Seidlin -Preis (1990) za badania nad romantyzmem niemieckim
  • gościnna asystentura w Institut für Germanistik Uniwersytetu H. Heinego w Düsseldorfie (1995/96)
  • profesura gościnna w TU Dresden (2002/03, 2003/04)
  • członek Saksońskiej Akademii Sztuki w Klasie Literatury
  • członek polsko - niemieckiego forum ekspertów "Grupa Kopernika"
  • członek Polskiego PEN-Clubu
  piątek, 03 lipca 2009 08:29

  Dariusz Wojtaszyn

  dr Dariusz Wojtaszyn

  Adiunkt w Katedrze Nauk Historycznych

  pokój:

  tel.:

  e-mail:

  11

  +48-71-375 95 16

  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  śr.:
  czw.:

  godz. 10.00 - 11.00

  godz. 10.00 - 11.00

   

  Studia historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993-1998), doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim - 2007 („Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie powstania Solidarności i stanu wojennego”), nauczyciel w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum w Trzciance oraz Cieszynie (1999-2005), asystent w Katedrze Historii Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta (2005-2008), współpracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (2007-2009)

   


  Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie św., dzieje Niemiec oraz historia NRD, międzynarodowe badania podręcznikowe, historia sportu, europejskie miejsca pamięci, aspekty imagologiczne stosunków polsko-niemieckich

   

  • Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD - studium historyczno-społeczne, Wrocław 2013
  • Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie powstania Solidarności i stanu wojennego, Wrocław 2007

  • Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD, Wrocław 2011

  • Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne, Wrocław 2012 (redakcja wraz z Thomasem Stroblem)

  • Schulbuch Geschichte. Ein deutsch-polnisches Projekt – Empfehlungen, hrsg. v. Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission, Göttingen 2012 (praca zbiorowa)

  • Der öffentliche Polen-Diskurs in der DDR der Solidarność-Ära, [w:] Narrative des Nationalen. Deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. v. Izabela Surynt, Marek Zybura, Osnabrück 2010, s. 339-359

  • Offizielle Kontakte zwischen der DDR und Polen in der Grenzregion, [w:] Zwischenräume. Grenznahe Beziehungen in Europa seit den 1970er Jahren, hrsg. v. Anita Prettenthaler-Ziegerhofer, Michael Kißener, Jan Kusber, Innsbruck, Wien, Bozen 2011, s. 175-183

  • Keine Freundschaft auf dem Spielfeld. Der Fußball-Wettstreit zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen, “Inter Finitimos“, Nr 9, 2011, s. 56-72.

  • Karitative Hilfe für Solidarność, [w:] „Kirchliche Zeitgeschichte“, Nr 2 (24), 2011, s. 436-445.

  • Die Wächter des Systems vor dem Gericht der Geschichte [w:] Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Band 3: Parallelen, hrsg. v. Hans Henning Hahn, Robert Traba, unter Mitarbeit von Maciej Górny und Kornelia Kończal, Paderborn 2012, s. 381-395 / [wydanie polskie] Dariusz Wojtaszyn, Strażnicy systemu przed sądem historii, [w:] Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 3: Paralele, pod red. Roberta Traby i Hansa Henninga Hahna, współpraca Maciej Górny, Kornelia Kończal, Warszawa 2012, s. 366-379

  • Erich Honecker und die Solidarność [w:] „Berliner Debatte Initial“, nr 2 (23), 2012, s. 36-44.

   

  • koordynator programu stypendialnego KAAD (2013 - )
  • stypendysta KAAD (2006)
  • sekretarz naukowy Projektu „Polsko-Niemiecki Podręcznik Historii” (2008-2011)
  • sekretarz prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (2010 - 2012)
  • członek międzynarodowej sieci naukowej "Integration und Desintegration: Sozial- und Kulturgeschichte des osteuropäischen Sports im internationalen Vergleich" (2012–)
  • członek grupy ekspertów ds. „Historii piłki nożnej w NRD“ przy Niemieckim Związku Piłki Nożnej (2012–)

   

  • Historia Polski w XX w.
  • Historia Niemiec
  • Stosunki międzynarodowe po 1945 r.
  • Historia dyplomacji
  • Polityka zagraniczna Polski

   

  • Sport i kibice sportowi w Europie
  • Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w polskich podręcznikach do nauczania historii

  << pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
  Strona 3 z 10