Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Bunt – Ekspresjonizm – Transgraniczna awangarda. Prace z berlińskiej kolekcji prof. St. Karola Kubickiego oraz prezentacja projektów artystycznych: Refleks, Ulotka, Ich 7 w Bydgoszczy

 

 

Wystawa motywowana jest znaczącą darowizną prac jaką przekazał profesor St. Karol Kubicki, syn artystów Margarete oraz Stanisława Kubickich, do polskich zbiorów, w tym także do Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Ekspozycja jest częścią większego projektu, który swoje edycje ma również w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie, jak i w Dolnośląskim Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu. Całością przedsięwzięcia kierują organizatorzy: dr Lidia Głuchowska oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Projekt ten włączono do Programu Towarzyszącego Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków 2015 oraz objęto patronatem tegoż Stowarzyszenia.

 

Prezentowana w bydgoskim Muzeum wystawa obejmie ponad 100 prac plastycznych, w tym przede wszystkim 81 ekspresjonistycznych dzieł graficznych i rysunkowych poznańskiej artystyczno-literackiej grupy Bunt, działającej w latach 1918-1922 w Poznaniu i Berlinie. Założyli ją artyści skupieni wokół powstałego rok wcześniej czasopisma „Zdrój”, wśród których byli m. in: Margarete i Stanisław Kubiccy, Jerzy Hulewicz (redaktor pisma), Jan Panieński, Władysław Skotarek, Stefan Szmaj, Artur Swinarski, Jan Wroniecki oraz rzeźbiarz August Zamoyski. Istniejący około cztery lata Bunt wyróżnił się na tle innych działających w tym czasie grup artystycznych w Polsce, niezwykle nowoczesną twórczością wykraczającą poza prowincjalizm, czerpiącą z nurtów międzynarodowych. Artyści pielęgnowali kontakty nie tylko z artystami z ośrodków znajdujących się na terenach porozbiorowej Polski (Łódź, Kraków, Warszawa, Lwów), ale także w kręgach europejskiej awangardy. Edukacja wielu członków Buntu w Niemczech zaważyła i wpłynęła znacząco na twórczość grupy, w której niemieckie ruchy awangardowe odegrały najistotniejszą rolę. Zaowocowało to także współpracą artystów z ekspresjonistycznymi pismami „Die Aktion” oraz „Der Sturm”, pod wpływem których periodyk „Zdrój” zmodernizował swoją szatę graficzną. Poznańskie czasopismo początkowo związane było bowiem z tradycją młodopolskich wydawnictw propagujących tzw. wczesny ekspresjonizm mocno osadzany w realizmie i symbolizmie przełomu XIX i XX wieku. Pierwszym, nieformalnym redaktorem, można by rzec „opiekunem ideologicznym” „Zdroju” był Stanisław Przybyszewski. Pisarz odegrał istotną rolę w kształtowaniu się czasopisma oraz  nawiązaniu kontaktów pomiędzy artystami – przyszłymi założycielami Buntu. Wzajemna fascynacja między twórcami a Przybyszewskim nie trwała jednak długo. Młodzi ekspresjoniści pragnęli odejść od idei „sztuki dla sztuki” na rzecz twórczości zaangażowanej społecznie. Zakończenie współpracy z Przybyszewskim – skądinąd skandalistą, przywódcą ekspresjonizmu, ale jeszcze w dekadenckim młodopolskim duchu – uważać można za symboliczny początek przyjęcia założeń „nowej sztuki” i zmodernizowania „Zdroju”.

 

 

Bunt_Ekspresjonizm_Transgraniczna_awangarda_w_Bydgoszczy.jpg

 

 

Dyskurs nad działalnością grupy polskich ekspresjonistów pogłębi konferencja naukowa „Bunt a tradycje grafiki w Polsce i Niemczech”, która odbędzie się w Muzeum w dniu 26 czerwca 2015 roku. Wezmą w niej udział zarówno teoretycy – od lat zajmujący się działalnością grupy Bunt oraz sztuką w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i praktycy – artyści, dla których awangarda pierwszych dekad XX wieku stanowi inspirację przy realizowaniu projektów artystycznych. Działalność graficzna grupy zostanie dzięki temu rozpatrzona wieloaspektowo tak pod względem technicznym, jak i formalnym czy ideowym, związanym ze społecznym zaangażowaniem twórczości należących do niej artystów. W zaplanowanej publikacji pokonferencyjnej przedstawiona zostanie twórczość Buntu w szerszym kontekście kulturowym, na tle międzynarodowym. Wydawnictwo będzie kolejnym przyczynkiem do rozwoju badań nad wszechstronnymi, wciąż jeszcze niedostatecznie znanymi dokonaniami ugrupowania.

 

Tekst: Honorata Gołuńska

 

 


 

 

25.06 – 23.08.2015

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (www.muzeum.bydgoszcz.pl)

Galeria Sztuki Nowoczesnej – ul. Mennica 8 na Wyspie Młyńskiej

Wernisaż: 25 czerwca br., o godz. 18:00, wstęp wolny

 

Koncepcja i kuratorka tournée wystawy: Lidia Głuchowska

Koordynatorki w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy: Barbara Chojnacka, Honorata Gołuńska

Premiera wystawy odbyła się w Muzeum Narodowym w Poznaniu (19.04–31.05.2015). Po odsłonie w  Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, zaprezentowana zostanie w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Dreźnie (4.09–8.11.2015), a następnie  w Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” we Wrocławiu (19.11–12.12.2015).

Więcej o wystawie

Projekt współfinansuje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

CSNE objęło patronat nad wystawą.

 

 

logotypy_BUNT__cz.2.jpg

logotypy__BUNT__cz.1.jpg

 

 

czwartek, 25 czerwca 2015 07:30

Aleksander Żerelik uzyskał stopień doktora

Dnia 24.06.2015 w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego mgr Aleksander Żerelik, słuchacz seminarium doktorskiego naszego Centrum, z sukcesem obronił rozprawę doktorską pod tytułem "Reformy Ludwiga Erharda i ich wpływ na rozwój gospodarczy Niemiec a zmiany w gospodarce polskiej  na początku lat 90. XX wieku". Jego promotorem był prof. Krzysztof Ruchniewicz.

 

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

22 czerwca w Monachium odbyła się obrona pracy mgr Kathariny Aubele.

 

Centrum Studiów Wschodnich Uniwersytetu im. Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE) wspólnie prowadzą seminarium doktorskie, które poświęcone jest relacjom polsko-niemieckim. Jego pomysłodawcami byli prof. Martin Schulze-Wessel oraz prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz.

 

Pierwsza przedłożona rozprawa nosi tytuł "Zaangażowanie wypędzonych kobiet w pierwszych dziesięcioleciach Republiki Federalnej Niemiec w instytucjach kościelnych, ziomkostwach i polityce", autorką jest mgr Katharina Aubele a jej promotorem profMartin Schulze-Wessel.

 

Kilka słów Dyrektora Centrum o pracy Pani Aubele:

"Stanowi ona – co zgodnie potwierdzono wczoraj w czasie obrony – ważny krok do zrozumienia roli i znaczenia wysiedlonych kobiet w życiu społecznym i politycznym w pierwszych dziesięcioleciach RFN. Doktorantka z powodzeniem podważyła często spotykane obiegowe opinie, że była to grupa pasywna, a w swej aktywności ograniczyła się jedynie do sfery prywatnej. Kobiety te były od samego początku aktywne, wyłamując się z ról narzucanych im przez tradycję. Pokazała to na trzech polach ich aktywności: w kościołach i ich organizacjach, organizacjach ziomkowskich oraz w polityce.Często kobiety te – zmuszone przez los do zewnętrznej aktywności – odkrywały w sobie wielkie zdolności. Inicjowały tworzenie organizacji, które miały pomóc w pokonaniu trudności doświadczanych przez tą grupę niemieckiego społeczeństwa. Nie godziły się też na dalsze przypisywanie im stereotypowych ról kobiecych. Proces powojennej emancypacji był więc widoczny także w tym środowisku kobiecym."

 

 


 

Źródła:

krzysztofruchniewicz.eu

pdme.geschichte.uni-muenchen.de

 

"Germany Still Divided? Analyzing Voting Behavior in East and West Germany" to tytuł trzeciego już wykładu z cyklu spotkań organizowanych przez CSNE.

 

 

Dla odwiedzających Berlin może być sporą trudnością wyobrażenie sobie, w którym miejscu mur oddzielał komunistyczne Niemcy od zachodniej części. Jak napisał w zeszłym roku Washington Post - rozdzielenie w przeszłości ukazuje się współcześnie głównie stylem życia, postrzegania i wartości. 

 

Celem wykładu jest, po pierwsze, zbadać różnice we współczesnych zachowaniach wyborców między Zachodnimi i Wschodnimi Niemcami, który w tym aspekcie są niewątpliwie podzielone. W tym celu przedstawione zostaną wyniki wyborów krajowych do Bundestagu (wrzesień 2013). Po drugie, podczas wykładu zostaną omówione trendy i zmiany w niemieckiej kampanii wyborczej oraz zachowania wyborcze od momentu zjednoczenia państwa.

 

Zrzut_ekranu_2015-06-11_o_12.18.55.png

 

Prof. dr Dieter Ohr jest Profesorem Metodyki Społecznych Badań Empirycznych na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jego badania skupiają się badaniach wyborczych, komunikacji politycznej oraz ilościowych metod ach analizy danych.

 

 

 


 

 

 

17.06.2015 (środa, g. 17:00)

Centrum Willyego Brandta, ul. Strażnicza 1-3, Wrocław, s.13

 

Wykład odbędzie się w języku angielskim

 

Pobierz plakat tutaj

W dniu 3 czerwca br. w Warszawie odbyło się ostatnie w mijającej kadencji posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, której zadaniem było wyłonienie tegorocznych laureatów Programu.

 

 

Ambasadorzy Kongresów Polskich to osoby, które poprzez działania w międzynarodowych stowarzyszeniach rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i pozyskują międzynarodowe kongresy dla naszego kraju. Warunkiem otrzymania honorowego tytułu jest pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat oraz przekonanie kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji Polski.

 

ambasador-logo---zrodlo-pot.jpg


Programy Ambasadorów Kongresów są realizowane w kilkunastu krajach świata. Organizatorami programu są Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej  oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. W tegorocznej edycji podobnie jak w poprzedniej nominacje wysyłali obecni Ambasadorzy i uczelnie wyższe oraz przedstawiciele miast i regionów odpowiedzialnych za promocję przemysłu spotkań. W ciągu swojej trzyletniej kadencji członkowie Kapituły wybrali 75 Ambasadorów Kongresów Polskich, reprezentujących głównie nauki medyczne, techniczne, humanistyczne i ekonomiczno-polityczne.


Nowymi Ambasadorami Kongresów Polskich są:

•    Prof. dr hab. med. Zbigniew Bartuzi, Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy 
•    Prof. dr hab. med. Marek Bolanowski, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
•    Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
•    Dr Andrzej Chłopek, Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego SA
•    Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
•    Prof. nadzw, MD, MBA, PhD, FACP, FESC Jarosław J. Fedorowski, Polska Federacja Szpitali
•    Prof. dr hab. med. Juliusz Jakubaszko, Katedra Medycyny Ratunkowej, Collegium Medicum -Bydgoszcz
•    prof. dr hab. n.med. Zbigniew Kalarus, Śląskie Centrum Chorób Serca
•    Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik, Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Oddziału Klinicznego Kardioanestezji i Intensywnej Terapii Pooperacyjnej, Wydział Lekarski i Oddział Stomatologiczny w Zabrzu
•    Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
•    Prof. dr hab. Władimir Mitiuszew , Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
•    dr inż.    Tomasz Neumann , Akademia Morska w Gdyni
•    Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński, III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - Kierownik
•    Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego
•    Dr Aleksander Skaliy, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej, z-ca dyrektora
•    Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
•    Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Uniwersytet Gdański
•    Prof. dr hab. Jerzy Wiciak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich podsumowująca działania programu w 2015 roku, wręczenie tytułów oraz przekazanie składu nowej Kapituły na lata 2016 – 2019 odbędzie się 17 września br. w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

 


 

 

Źródło: pot.gov.pl,

fot. icekrakow.pl

<< pierwsza < poprzednia 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 następna > ostatnia >>
Strona 62 z 72