Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

absolwenci seminarium doktorskiego
 • Kandora Bartłomiej

temat pracy: "Jürgen Neven-du Mont i dziennikarstwo zaangażowane oraz jego wpływ na demokratyzację powojennej Republiki Federalnej Niemiec"

promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

obrona: 22.02.2023, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Migut Milena

temat pracy: „Sposoby nauczania o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce i Niemczech. Perspektywa porównawcza” 

promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

obrona: 25.05.2022, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Głogowski Paweł

temat pracy: "The European Citizens’ Initiative: A New Model of Democracy in the European Union?"

promotor: Prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski

obrona: 29.10.2021, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Uczkiewicz Dominika

temat pracy: "Sposoby nauczania o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata w Polsce i Niemczech. Perspektywa porównawcza"

promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

obrona: 16.06.2020, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Fijołek Leszek

temat pracy: "Recepcja twórczości Heinricha Bölla w prasie polskiej w latach 1954-2014".

promotor: prof. dr hab. Marek Zybura

obrona: 07.11.2018, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Wäldner Christian-Alexander

temat pracy: "Maßnahmenstaatlicher „Ausländereinsatz” und wissenschaftliche Kriegsführung an der Technischen Hochschule Hannover 1941 bis 1945"

promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

obrona: 27.07.2018, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Matuszyk Mateusz

temat pracy: "„Śląsk prosi o głos!” Losy Niemców za Śląska i geneza ich organizacji w Zachodnich Niemczech w latach 1945-1957"

promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

obrona: 31.01.2018, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Korman Agnieszka

temat pracy: "Polityka oświatowa w zakresie kształcenia i wychowania międzykulturowego na dolnośląsko-saksońskim pograniczu. Studium przypadku"

promotor: Prof. dr hab. Ireneusz Paweł Karolewski

obrona: 26.01.2018, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Kłos Agnieszka

temat pracy: "Witalność „martwych przestrzeni“ (Auschwitz - Birkenau)"

promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

obrona: 17.01.2018, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Franke Annemarie

temat pracy: "Kreisau / Krzyżowa 1989-1998: Deutsche und Polen für ein neues Europa? Die Entstehungsgeschichte der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung"

promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

obrona: 20.10.2015, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Żerelik Aleksander

temat pracy: "Reformy Ludwiga Erharda i ich wpływ na rozwój gospodarczy Niemiec a zmiany w gospodarce polskiej  na początku lat 90. XX wieku"

promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

obrona: 24.06.2015, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 • Abraham-Diefenbach Magdalena

temat pracy: "Kino na granicy polsko-niemieckiej 1945-1989 - sąsiedztwo, propaganda"

promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Gwóźdź 

obrona: 25.02.2015, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 • Zagulski Sylwester

temat pracy: „Młodzież w Polsce i w Niemczech w świetle badań empirycznych w latach 1989 - 2014”

promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
obrona: 12.11.2014r. Instytut Historyczny UWr

 

 • Maj Jolanta

temat pracy: „Potencjał transformacyjny Unii Europejskiej w zakresie polityki równości płci. Studium porównawcze Polski i Niemiec”

promotor: Prof. dr. hab. I. Karolewski

obrona: 17.06.2014 Wydział Nauk Społecznych UWr

 

 • Kurpiel Anna

temat pracy: "Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku. Adaptacja, migracje, pamięć"
promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
obrona: 13.12.2012r. Instytut Historyczny UWr

 

 • Mróz Magdalena

temat pracy: Znaczenie wymiany handlowej Polski z Niemcami w procesie restrukturyzacji gospodarki polskiej (1990 -2006)
promotor: Prof. dr hab. Leon Olszewski
obrona: 15.11.2012r., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 • Wolak Łukasz

temat pracy: "Dzieje zjednoczenia polskich uchodźców w Niemczech 1951-1990"
promotor: Prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz
obrona: 14.11.2012r. Instytut Historyczny UWr

 

 • Wieczorkowska Anna

temat pracy: "Następstwa prywatyzacji szpitali w Niemczech"
promotor: Prof. dr hab. Maria Piotrowska
obrona: 23.10.2012r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

 

 • Przybyła Piotr       

temat pracy: „Mit ‘Ziem Odzyskanych’ a konstrukcja przestrzeni pamięci na przykładzie Góry św. Anny i Ślęży w latach 1945-1959”
promotor Prof. dr hab. M. Zybura              
obrona 06.06.2012 Instytut Historyczny UWr

 

 • Baran Katarzyna   

temat pracy: „Konstrukcje kobiecości w powieści historycznej XIX wieku na przykładzie utworów Marie Louise von Francis”       
promotor Prof. dr hab. I. Surynt                 
obrona 07.11.2011 Instytut Dziennikarstwa i Kom. Społ. UWr

 

 • Moskal Teofil     

temat pracy: „Sieci bezpieczeństwa finansowego. Aspekty prawne”
promotor Prof. E. Fojcik-Mastalska                      
obrona 25.06.2011 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

 

 • Schmidt Evelyna

temat pracy: „Bunt niezamierzony. Postać „rozszczepieńca” w prozie NRD i PRL/Ausbruch widerwillen.Dissoziierte Identitäten in der Prosa der DDR und der VR Polen.“
Promotor: Prof. dr hab. M. Zybura                        
obrona 21.06 2011 Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej UWr

 

 • Michałek Beata     

temat pracy: „Pomiędzy Commonwealth a Europą”. Władze Wlk. Brytanii wobec integracji europejskiej w latach 1947-1964”
promotor Prof. A. Małkiewicz                    
obrona 30.05.2011 Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 • Zalisko Marek        

temat pracy: „Instrumenty prawne w obszarze współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej”
promotor Prof. J. Gołaczyński
obrona 28.11.2011 Wydział Prawa UWr

 

 • Sput Piotr  

temat pracy: „Prezentacja militarna w Raciborzu (1971-1919). Historia raciborskiego garnizonu, jego funkcje i wpływ na przemiany społeczno-socjalne, polityczne i  ekonomiczne miasta w tymże okresie” 

promotor Prof. Jerzy Maroń, (Instytut Historyczny UWr.)            
obrona 29.12.2010 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

 

 • Sput Renata   

temat pracy: „Monografia Oberschlesischer Anzeiger (1802-1944)”
promotor Prof. K. Ruchniewicz                 
obrona 29.12.2010 Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

 

 • Moroska Aleksandra   

temat pracy: „Prawicowe partie populistyczne wobec integracji europejskiej na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej”           
promotor Prof. dr hab. K. Bachmann        
obrona 27.03.2009 Instytut Politologiczny, Wydział Nauk Społecznych UWr

 

 • Lasowy Magdalena      

temat pracy: „Główne problemy recepcji literatury NRD w Polsce w latach 1949-1990”          
promotor Prof. dr hab. I. Surynt                 
obrona 16.12. 2008 Wydział Filologiczny UWr

 

 • Dębski Andrzej     

temat pracy: „Historia kina we Wrocławiu w latach 1896-1918”  
promotor Prof. dr hab. M. Zybura              
obrona 15.12. 2008 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski

 

 • Zaleśna Agnieszka

temat pracy: „ Instytucje dialogu społecznego w prawie wspólnotowym”            
promotor Prof. dr hab. K. Wójtowicz                      
obrona 28.01.2008 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

 

 • Próchniak Rafał      

temat pracy: „Znaczenie oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym oraz otwartych treści dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie RFN"     
promotor: Prof. dr hab. L. Olszewski                      
obrona 2007, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 • Parus-Jaskulska Magdalena       

temat pracy: „Tożsamość narodowa w Polsce i Niemczech po przełomie 1989/1990. Analiza przemówień okolicznościowych polityków polskich i niemieckich”
promotor:  Dr hab. B. Dobek-Ostrowska,              
obrona 2008, Uniwersytet Wrocławski Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych

 

 • Strzelecki Sebastian        

temat pracy: „Efekt interfejsu. Recepcja ekranowa hipertekstów literackich"      
promotor: Prof. dr hab. R. Kluszczyński, Uniwersytet Łódzki                   
obrona 2007, Uniwersytet Opolski

 

 • Krajewska Atina   

temat pracy: „Status prawny DNA w prawie europejskim oraz jego ujęcie w prawie krajowym państw członkowskich"        

promotor: Prof. dr hab. J. Kolasa, Wydział Prawa UWr.
obrona 2007, Uniwersytet Wrocławski

 

 • Janowski Radosław    

temat pracy: „Czynniki konkurencji gospodarki niemieckiej w latach 1980-2001”
promotor: Prof. dr hab. L. Olszewski                      
obrona 2007, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 • Barbacka Joanna  

temat pracy: „Strona internetowa jako medium językowej autoprezentacji Uniwersytetu i manifestacja kultury organizacji"         
promotor: Prof. dr hab. G. Habrajska                     
obrona 2007, Uniwersytet Łódzki

 

 • Urban Rudolf   

temat pracy: „Patron”. Życie i praca Gunter Särchena dla polsko-niemieckiego pojednania”   
promotor:  Prof. dr hab. M. Zybura            
obrona 28.05.2007 Instytut Historyczny UWr