Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

agnieszka

agnieszka

9 780x283 scaled cropp

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta we Wrocławiu wraz instytucjami partnerskimi serdecznie zaprasza na  FORUM DYSKUSYJNE, które odbędzie się 22 listopada o godz. 18

 

DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce debatują o osiągnięciach, problemach i nowych wyzwaniach.
Jak przedstawia się obecnie, po niemal ćwierćwieczu istnienia swobód demokratycznych i prawie dekadzie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, sytuacja żyjących w niej mniejszości narodowych i etnicznych? Jaki wpływ na ich funkcjonowanie wywiera kryzys ekonomiczny i demograficzny? Czy na tożsamość etniczną lub narodową swych przedstawicieli oddziałują próby kształtowania ponadnarodowej tożsamości europejskiej lub tożsamości regionalnych? Czy postępujące procesy globalizacji sprzyjają asymilacji grup mniejszościowych z otoczeniem, czy też odradzaniu się świadomości etnicznej i narodowej? Jakie cele udało się dotychczas zrealizować, a które obszary stanowią zagrożenie dla rozwoju i istnienia mniejszości narodowych i etnicznych?
O wyzwaniach stawianych na dziś debatować będą przedstawiciele mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, łemkowskiej, żydowskiej, romskiej, tatarskiej, ormiańskiej, karaimskiej, a także reprezentanci świata nauki oraz instytucji rządowych.

 

DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce debatują o osiągnięciach, problemach i nowych wyzwaniach.

Moderacja: dr Irena Kurasz, dr Marcin Wiatr

Data: 22.11.2013 godz. 18-20
Miejsce: Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu, ul. Saperów 12.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Udział w debacie potwierdzili:
Mariola Abkowicz – Przewodnicząca Związku Karaimów Polskich
Rafał Bartek – Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Musa Czachorowski - Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
dr Barbara Kobzarska-Bar – Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

dr hab. Markus Krzoska – Uniwersytet Justusa Liebiga Gießen
dr Irena Kurasz – Pełnomocnik ds. Mniejszości Niemieckiej, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
prof. dr hab. Zbigniew Kurcz – Dyrektor Instytutu Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Cornelius Ochmann – Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Igor Salamon – Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce koła we Wrocławiu
Jerzy Starzyński – Prezes Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera"
Dariusz Tokarz –Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Marcin Wiatr – Instytut im. Georga Eckerta ds. Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami w Brunszwiku
Renata Zajączkowska – Przewodnicząca Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu

 

PROGRAM RAMOWY I WYBRANE IMPREZY II ZJAZDU NIEMCOZNAWCÓW

 

zdjecie artykuł.pdf 2013-11-08 12-31-2322 listopada o godz. 16.00 CSNE serdecznie zaprasza na debatę panelową, imprezę otwartą w ramach II Zjazdu Niemcoznawców. Debata odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji.

 

Europa w niemieckiej myśli od XIX wieku do współczesności

Koncepcje Europy żywo dyskutowane są w Niemczech od Oświecenia aż po dzień dzisiejszy. w zależności od kontekstu politycznego i historycznego różnie rozkładały się akcenty w debatach prowadzonych w rozdrobnionych krajach niemieckich, w Rzeszy Bismarcka czy wreszcie w zmieniających się konstelacjach XX wieku.

Tematem panelu będzie intelektualny wymiar tych niemieckich debat. Stąd też najwięcej uwagi poświecimy koncepcjom pisarzy, publicystów, filozofów. Tworzone one były z myślą o duchowej formie europejskiej jako fenomenie kulturowym, poświęcone były również jakiejś formie politycznego zjednoczenia europejskiego, zdarzały się wreszcie pomysły wykorzystujące Europę głównie jako wehikuł realizowania interesu niemieckiego. Od Immanuela Kanta przez Fryderyka Nietzschego po Jürgena Habermasa w filozofii, od Fryderyka Schlegla przez braci Mannów po Roberta Menassego w literaturze odnajdziemy całe bogactwo postaw i refleksji. Nieuchronnie pojawią się również odwołania do projektów politycznych takich myślicieli jako Constantin Frantz, Fryderyk Naumann, Nikolaus Coudenhove-Kalergi czy Ulrich Beck. W dyskusji biorą udział: Leszek Żyliński oraz Andreas Lawaty i Adam Krzemiński.

 

Europa w niemieckiej myśli od XIX wieku do współczesności

Debata odbędzie się w piątek 22.11. 2013 r., w godz. 16.00 – 17.30

Prelegenci: prof. Leszek Żyliński, dr Andreas Lawaty, Adam Krzemiński

Miejsce: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Więzienna 8/2, Budynek C, sala 301

 

 PROGRAM RAMOWY I WYBRANE IMPREZY II ZJAZDU NIEMCOZNAWCÓW

 

piątek, 08 listopada 2013 09:04

wieczór autorski z Volkerem Braunem

boze narodzenie calosc 4 780x383 scaled cropp

W ramach II Zjazdu Niemcoznawców, który odbędzie się w dniach 21-23.11.2013 serdecznie zapraszamy na wieczór autorski z Volkerem Braunem, jednym z najbardziej znanych współczesnych niemieckich poetów, prozaików i dramatopisarzy.

 

Wieczór autorski z Volkerem Braunem odbędzie się 22 listopada o godzinie 18.15 w Cafe księgarni Tajne Komplety.

Volker Braun zaprezentuje swój najnowszą publikację - retrospektywny polsko-niemiecki tom: Das Gleichgewicht / Równowaga.

Swoje przekłady przeczytają: Wojciech Kunicki, Marek Śnieciński, Piotr Stronciwilk i Marek Zybura. Spotkanie poprowadzi prof. Krzysztof Ruchniewicz.

 

 

Moderacja: prof. Krzysztof Ruchniewicz

Data: 22.11.2013, godz. 18.15

Miejsce: Cafe księgarnia Tajne Komplety, ul. Przejście Garncarskie 2

 

Volker Braun (ur. 1939 w Dreźnie) – filozof, pisarz. Przepracowawszy kilka lat w górnictwie, studiował w pierwszej połowie lat 60 filozofię na uniwersytecie lipskim. Po studiach został kierownikiem literackim teatru Berliner Ensemble (1965-67), do którego powrócił w 1979. Od 1972 współpracował z Deutsches Theater w Berlinie.

Od głośnego debiutu tomem wierszy Provokation für mich (1965), jednego z najsłynniejszych w literaturze niemieckiej owej dekady, jest pisarstwo Brauna do dzisiaj tej literatury znakiem jakościowym, a on sam uwierającym sumieniem społeczeństwa niemieckiego – najpierw w NRD, a obecnie w zjednoczonych Niemczech. Pisarzowi, którego twórczość wypływa z zainteresowania działaniem człowieka w odmętach epoki, w jaką wrzucił go los, nie chodzi o to, by rzeczywistość tylko opisywać, lecz by ją zmieniać. Przekonany o społecznych powinnościach literatury, rozumianej jako kuźnia społecznych idei, pragnie, aby jego pisarstwo stało się zaczynem rewolucyjnych przeobrażeń. Kontestując w byłej NRD realnie istniejący socjalizm, nie daje teraz zgody na to, co „nastało" po tym, jak społeczeństwo NRD zrezygnowało z suwerennego kształtowania własnego losu, namiętnie zmagając się z zagadnieniem teleologii procesów społecznych. Nie dająca niegdyś Georgowi Büchnerowi spokoju konstatacja „straszliwego fatalizmu historii" i jej przewrotnego prawa, wedle którego najlepsze nawet zamiary, przybierając realny kształt, wynaturzają się w „zamęt" i „grób", nurtuje od początku także twórczość Brauna. To pod jego wpływem pisarz podjął krytyczną refleksję nad janusowym obliczem rewolucji, którą z czasem zawsze zawłaszczają jej polityczni przywódcy, i uprawia ją konsekwentnie w imię „możliwości istnienia" - w NRD np. w Hinze und Kunze (1973), w dzisiejszych Niemczech w Die hellen Haufen (2011).

Twórczość Brauna obecna jest w Polsce od lat 60. Przyswajali ją polszczyźnie tłumacze tej miary co Jacek S. Buras, Ryszard Krynicki, Małgorzata Łukasiewicz czy Eugeniusz Wachowiak. Po latach spadku zainteresowania w Polsce twórczością pisarzy z byłych wschodnich Niemiec, Volker Braun wraca do polskich czytelników dwujęzyczną edycją swoich wierszy Das Gleichgewicht / Równowaga. Wydany we Wrocławiu w tym roku tom stanowi najpełniejszą dotąd prezentację poetyckich poszukiwań autora w naszym kraju, i to od roku 1963, czyli od początków jego twórczej drogi.

 

PROGRAM RAMOWY I WYBRANE IMPREZY II ZJAZDU NIEMCOZNAWCÓW

wtorek, 05 listopada 2013 07:48

Otwarcie wystawy. Powstanie w NRD w 1953r.

17juni polnisch print.pdf 2013-11-05 14-52-33 780x283 scaled cropp

 

CSNE im. Willy'ego Brandta oraz Federalna Fundacja ds. Rozliczenia z Dyktaturą SED serdecznie zaprasza na dyskusję poświęconą powstaniu ludowemu w NRD 17 czerwca 1953 r.

W dyskusji wezmą udział: dr Ulrich Mählert, prof. Atilla Pók i prof. Marek Zybura.
Moderatorem dyskusji będzie prof. Krzysztof Ruchniewicz.

 

Dyskusja, która odbędzie się w Centrum, będzie dotyczyć wydarzeń w NRD w czerwcu 1953r. i ich oddźwięku w krajach europejskich.
Wezmą w niej udział znawcy tematyki z Polski. Niemiec i Węgier. W trakcie dyskusji uczestnicy zastanowią się także nad tradycjami wystąpień antykomunistycznych w bloku wschodnim i na tym tle ocenią wagę i znaczenia zrywu społeczeństwa NRD.

W tym roku minęła 60 rocznica wybuchu powstania ludowego w NRD. Było to jedyne masowe wystąpienie antysystemowe ludności tego państwa. Miało charakter ogólnokrajowy i objęło swym zasięgiem całe NRD. Mimo iż zostało szybko zdławione przez wojska radzieckie, było dowodem niezgody enerdowskiego społeczeństwa na forsowaną stalinizację życia i pogarszanie się warunków bytowych ludności. Z wystąpienia o charakterze społecznym szybko przerodziło się w polityczne i narodowe. Powstańcy żądali organizacji wolnych wyborów i zjednoczenia podzielonych Niemiec.

 

Po dyskusji odbędzie się otwarcie wystawy „Chcemy być wolni! Powstanie ludowe w NRD 17 czerwca 1953 r.", przygotowanej przez Federalną Fundację ds. Rozliczenia z Dyktaturą SED. Jest to niemiecka instytucja zajmująca się dziejami systemu komunistycznego w NRD i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wystawę otworzy w imieniu Fundacji, dr Ulrich Mählert.


Dyskusja prowadzona będzie w języku niemieckim, wystawa dostępna jest po polsku.

 

Data/miejsce dyskusji i otwarcia wystawy

14.11.2013 godz. 17.00

CSNE, ul. Strażnicza 1-2, Wrocław, sala nr 13

Organizatorzy:

CSNE im. Willy'ego Brandta UWr

Federalna Fundacja ds. Rozliczenia z Dyktaturą SED.

 

W dniach 8-9 listopada w CSNE im. Willy/ego Brandta odbędzie się niemiecko-polski workshop "Wyzwania Unii Europejskiej".

W 2-dniowych obradach wezmą udział studenci naszej uczelni kierunku dyplomacja europejska i studenci z Uniwersytet w Magdeburgu (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)

 

Program (draft)

German-Polish Student Workshop „Challenges of the European Union"/

8th - 9th of November, 2013 at the University of Wrocław –

8.11.2013 - First day of the workshop
10.00 Welcoming of all participants at the Willy Brandt Center for German and European Studies of the University of Wrocław

10.15-11.30 „Border regimes: Asylum policy in the EU"
Input presentation: Prof. Dr. Ireneusz Karolewski, Willy Brandt Center for German and European Studies of the University of Wrocław
11.30-13.00 Discussion in small groups, afterwards presentation of the results from the small groups

13.00 Lunch break (Willy Brandt Center)

14.00-15.30 "A futureless EU? Youth unemployment in the EU"
Input presentation: Dr. Halina Sobocka-Szczapa, Institute for Labour and Social Affairs: "The situation of young people in the labour market in Poland and European Union"
Commentary: Dr. Elżbieta Opiłowska, Willy Brandt Center

15.30-17.00 Discussion in small groups, afterwards presentation of the results from the small groups
17:00 Prof. Dr. Wolfgang Renzsch, Jean Monnet Chair for European Studies, Otto-von-Guericke-University, Magdeburg: Financial crisis and German federal states (tbc)

9.11.2013 - Second day of the workshop
"Post growth - A new future for the EU?!"
9.30 - 13.00 work in small groups, Input presentations, discussions in small groups
Chaired by: Prof. Dr. Vera Trappmann, Department of Sociology at the Otto-von-Guericke-University, Magdeburg
13.00-14.00 Lunch break
14.00-15.30 Presentation of the results from the small groups
16:00 Closing plenary


10.11.2013 - Day of departure
12.19 Return journey of the German participants back to Magdeburg

<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>
Strona 33 z 41