Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Belka - Pietrek 2020 v2


 

Wykład prof. Daniela Pietrka pt. „Horst Bienek odczyt(yw)any na nowo. Próba bilansu w 30-lecie śmierci.”

9 grudnia (środa) o godz. 17:00, zoom.

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta UWr serdecznie zaprasza na wykład prof. Daniela Pietrka pt. „Horst Bienek odczyt(yw)any na nowo. Próba bilansu w 30-lecie śmierci”. Podczas wykładu prof. Pietrek prześledzi koleje (i koleiny) dotychczasowej polskiej i niemieckiej recepcji urodzonego w Gliwicach autora oraz wskaże możliwe trajektorie nowych odczytań w związku z publikacją kolejnych segmentów jego spuścizny, m.in. wydanego przez Michaela Krügera kilka lat temu i pozostającego dotąd niemal bez echa wspomnieniowego tomu „Workuta” (Göttingen: Wallstein 2013). Spotkanie będzie także okazją, by przyjrzeć się z nieco innej niż dotychczas perspektywy polskim kontekstom biografii i twórczości autora „Pierwszej Polki”.

 

okładka bienekWykład odbędzie się 9 grudnia (środa) o godz. 17:00 za pośrednictwem programu Zoom. Po wykładzie przewidziana jest dyskusja, którą poprowadzi dr Piotr Przybyła z CSNE. Aby otrzymać link do spotkania i dane do logowania należy wysłać e-mail o treści „Bienek” (w polu tematu lub samej wiadomości) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Prof. Daniel Pietrek jest historykiem literatury, kierownikiem Katedry Literatury Niemieckojęzycznej Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie literaturę niemiecką XIX i XX wieku, polsko-niemieckie kontakty literackie, literaturę śląską oraz komparatystyką literacką. Prof. Pietrek był dwukrotnie stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta. W latach 2002 – 2011 opracował spuściznę Horsta Bienka, a efekty tych prac opublikował w przełomowej dla bienkologii monografii: Ich erschreibe mich selbst. (Autor)Biografisches Schreiben bei Horst Bienek (Dresden: Thelem 2012). Książka w 2014 roku otrzymała Nagrodę im. Horsta Bienka Bawarskiej Akademii Sztuki.

 

 

W materiałach promocyjnych wykorzystano reprodukcję litografii autorstwa Tomasza Pietrka. Za jej udostępnienie dziękujemy Autorowi!

Jasinski wykład 4 up

 

W poniedziałek, 7.12.2020 o godz. 17:00 zapraszamy na wykład online Łukasza Jasińskiego pt. Długi cień okupacji. Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce a polskie rozliczenia z II wojną światową. Spotkanie wokół książki „Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989” (Warszawa: ISP PAN, 2018)

 

Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM. Link do spotkania można uzyskać po uprzednim mailu na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Koniec II wojny światowej przyniósł w niemal całej Europie falę rozliczeń z niemieckimi zbrodniarzami wojennymi. Czołową rolę w polskich wysiłkach w zbadaniu zbrodni wojennych i ukaraniu sprawców odegrała Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich w Polsce w latach 1945-1989. W jej ramach przygotowywano materiały do procesów przeciwko zbrodniarzom wojennym, jak np. Amon Göth oraz prowadzono działalność dokumentacyjną i naukową. Komisja spełniła również ważną rolę w kształtowaniu oficjalnego obrazu II wojny światowej oraz okupacji, przez co bywała wykorzystywana przez władze komunistyczne w kampaniach propagandowych. Instytucję tę można uznawać za poprzedniczkę działającego obecnie Instytutu Pamięci Narodowej.

 

W swoim wystąpieniu dr Łukasz Jasiński, autor książki Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989, przybliży prace Głównej Komisji, stawiając jednocześnie pytanie o problem "późnych rozliczeń" - toczących się współcześnie postępowań karnych w sprawach zbrodni popełnionych w latach II wojny światowej.

 

Łukasz Jasiński, politolog, kurator, publicysta historyczny. Studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie obronił pracę magisterską pt. Kwestie międzynarodowe w myśli opozycji demokratycznej w PRL 1976-1980. W 2017 roku obronił w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod kierunkiem prof. Pawła Machcewicza pracę doktorską na temat Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce. W latach 2009-2017 był członkiem zespołu przygotowującego wystawę stałą Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, następnie pracował w Muzeum Miasta Gdyni. Od 2019 r. jest pracownikiem naukowym Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie.

 


Organizatorzy: 

CSNE im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Pracownia Badań: Sprawiedliwość Okresu Przejściowego

Koordynacja: dr Dominika Uczkiewicz

poznaj sąsiada baner Wojtaszyn

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu mini-wykładów online dla szkół ponadpodstawowych na temat relacji polsko-niemieckich "Poznaj sąsiada":

 

Prof. Dariusz Wojtaszyn: "Partnerstwo na sterydach". Stosunki polsko-enerdowskie 1949-1989

 

Przedłużająca się pandemia covid-19 postawiła nowe wyzwania przed szkołami, nauczycielami oraz uczniami. Jednym z nich jest konieczność kontynuowania kształcenia dzieci i młodzieży w formie zdalnej. Dlatego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta - międzywydziałowa i interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, która dysponuje doświadczeniem z zakresu dydaktyki, współpracując ze szkołami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli - podjęła inicjatywę wsparcia nauczycieli, organizując cykl mini-wykładów realizowanych w formie zdalnej pt. „Poznaj sąsiada”. Ich tematyka poświęcona jest różnym aspektom współczesnych relacji polsko-niemieckich. Referenci - międzynarodowe grono pracowników naukowych Centrum - przedstawią w formie krótkich ok. 20 minutowych wykładów istotne zagadnienia historyczne, polityczne i kulturalne bilateralnych relacji. Do wykładu dołączona będzie prezentacja multimedialna oraz wskazówki bibliograficzne. Wykłady będą nagrywane, a następnie udostępnione dla osób zainteresowanych ich wykorzystaniem na lekcjach historii, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze lub języka polskiego.  

 

Szczegółowe informacje na temat cyklu dostępne są na stronie internetowej Centrum im. Willy'ego Brandta

 

Najbliższe spotkanie w ramach cyklu "Poznaj sąsiada", wykład prof. Dariusza Wojtaszyna: "Partnerstwo na sterydach". Stosunki polsko-enerdowskie 1949-1989, odbędzie się w czwartek 3.12.2020 r. o godzinie 18.00.

Po części merytorycznej wykładu odbędzie się krótka dyskusja.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia indywidualne lub grupowe (klasy szkolne) na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kolejne zajęcia w ramach cyklu, wykład dr Anny Kurpiel: Ceramika bolesławiecka. Dziedzictwo niemieckie, polskie czy wspólne?, zaplanowany jest na 10.12.2020r., godz. 18.00.

Konferencja online, sobota, 5 grudnia b.r., początek o godz. 12.00

Organizatorzy: Centrum Willy Brandta UWr i Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa UE

w Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie

 

50 lat Układu o podstawach normalizacji stosunków PRL-RFN

 

50 rocznica podpisania (7 XII 1970 r.) układu o podstawach normalizacji wzajemnych stosunków między PRL a RFN jest dobrą okazją do przypomnienia kontekstu politycznego, uzgodnionych rozwiązań oraz zróżnicowanych skutków tego aktu. Zakończył on uciążliwy okres braku relacji między obu państwami, stworzył warunki do nawiązania między nimi nie tylko stosunków dyplomatycznych. 

 

Jego podpisanie poprzedziły miesiące negocjacji. Dotyczyły one różnych kluczowych zagadnień, które od ponad dwóch dekad pozostawały otwarte, jak sprawa uznania granicy, wznowienia wyjazdów Niemców zamieszkałych w Polsce, czy kwestia odszkodowań dla obywateli polskich poszkodowanych przez III Rzeszę. Podpisanie układu i pobyt zachodnioniemieckiego kanclerza, Willy’ego Brandta w Warszawie miały jeszcze jeden wymiar. Uklęknięcie przywódcy RFN przed pomnikiem bohaterów getta nadało tym wydarzeniom aspekt symboliczny, moralny.

 

18-09-13 RUPHO warszawa brandt0001 

 

Układ normalizacyjny czy, jak się go inaczej skrótowo nazywa w Niemczech, „warszawski” otworzył nowy rozdział w relacjach polsko-(zachodnio-)niemieckich. W następnych latach podpisano szereg umów, od gospodarczych po kulturalne. Możliwe stały się partnerstwa miast, uczelnie wyższe zawierały umowy o współpracy. W 1972 roku doszło do utworzenia wspólnej polsko-niemieckiej komisji podręcznikowej, która za główne zadanie postawiła sobie rewizję podręczników w obu krajach pod kątem ukazania relacji polsko-niemieckich.


W czasie konferencji chcemy podjąć kluczowe kwestie związane z układem z 7 XII 1970 r. i jego skutkami dla rozwoju relacji polsko-niemieckich. Chcemy podjąć aspekty historyczne, historyczno-prawne, społeczne i kulturalne. W konferencji wezmą udział także świadkowie tych przełomowych wydarzeń, prof. Adam Rotfeld, ówczesny pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, późniejszy minister spraw zagranicznych III RP, oraz Adam Krzemiński, niemcoznawca, wtedy i dziś znany publicysta  tygodnika „Polityka”.

 


 

Program:

  • Powitanie: Przemysław Wiszewski (rektor UWr), 

  • Wprowadzenie: Krzysztof Ruchniewicz i Jan Barcz

  • Powitanie: Arndt Freytag von Loringhoven

 

• Krzysztof Ruchniewicz: Relacje polsko-niemieckie (do podpisania Układu normalizacyjnego). Aspekty historyczne

• Adam Daniel Rotfeld: Układ w kontekście ówczesnej sytuacji międzynarodowej, Ostpolityk, Ostverträge

• Dieter Bingen: Ostpolitik RFN i znaczenie Układu z 7 grudnia 1970

• Jan Barcz: Interpretacja Układu w Polsce

Krótka przerwa

• Jerzy Kranz: Interpretacja Układu RFN

• Witold Maciej Góralski: Orzecznictwo Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (także w sprawie NRD) i skutki praktyczne

• Adam Krzemiński: Kontekst społeczny Układu w Polsce i RFN

• Marek Zybura, "Układ Warszawski" z 7 grudnia 1970 r. w perspektywie polsko-zachodnioniemieckiego transferu literackiego

Krótka przerwa

Dyskusja

• Podsumowanie: Krzysztof Ruchniewicz, Adam Daniel Rotfeld

Zakończenie obrad

 


 

 

 

Baner Filmy fotoamator 2020 v2

 

30 listopada o godz. 19.30 Centrum im. Willy’ego Brandta UWr zaprasza na film Fotoamator (reż. Dariusz Jabłoński, PL/DE 1998, dok. 78 min.) w ramach cyklu „Polska i Niemcy: seanse filmowe online”.

 

Film poprzedzony zostanie wstępem, a po seansie odbędzie się dyskusja. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, natomiast film udostępniony zostanie na platformie Vimeo (link wraz z hasłem podane zostaną na czacie podczas spotkania w Zoomie).

 

Link do spotkania w Zoomie:

https://zoom.us/j/98424651739?pwd=N0pOQnQ3YU12YmZ3NVd0b2dFNkxFZz09

 

Meeting ID: 984 2465 1739

Passcode: 3dxVBi

 

2 Bild Fotoamator

 

Film oparty na serii kolorowych slajdów, wykonanych podczas II wojny światowej w łódzkim getcie przez Waltera Geneweina, głównego księgowego z okupacyjnej administracji getta. Slajdy zostały skonfrontowane z relacją Arnolda Mostowicza, żydowskiego lekarza z getta. 

 

Film o dwóch perspektywach, a w konsekwencji o dwóch różnych światach, w których żyli –tuż obok siebie – księgowy getta i zamknięty w getcie lekarz. 

 

Laureat wielu nagród na światowych festiwalach, m.in. otrzymał Nagrodę Federacji Międzynarodowych Klubów Filmowych (FICC) na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Krakowie, Prix Europe w kategorii filmów dokumentalnych na Festiwalu „Prix Europe” w Berlinie, Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi na Festiwalu Mediów „Człowiek w zagrożeniu” w Łodzi i Grand Prix (Nagroda Iorisa Ivensa) na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Amsterdamie.

Film pochodzi z Kolekcji Filmowej Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Koordynatorem cyklu jest dr Andrzej Dębski z Pracowni Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Niemieckiego Obszaru Językowego w Centrum im. Willy’ego Brandta UWr.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Facebook

---

Plakat do POBRANIA (.pdf)

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 7 z 56