Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Archiwum
agnieszka

agnieszka

Podczas międzynarodowej konferencji pt. „Osłabienie państwa narodowego? Transnarodowe przestrzenie w Europie", która rozpoczęła się wczoraj w CSNE, w obecności prorektora U.Wr. ds. badań naukowych i współpracy zagranicznej,

prof. dr hab. Adama Jezierskiego, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o pogłębieniu współpracy między Centrum im. Willy'ego Brandta UWr (CSNE) a Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (ZIP).

Dokument podpisali dyrektorzy placówek, prof. prof. Dagmara Jajeśnik-Quast oraz Krzysztof Ruchniewicz.

 

podpisanie porozumienia ZIP WBZ 2 

Przewiduje ono zacieśnienie współpracy naukowej poprzez regularną wymianę informacji o planowanych projektach, konferencjach, wystawach i publikacjach. W przyszłości CSNE i ZIP będą wspólnie organizować niektóre konferencje, koordynować wymianę pracowników naukowych i słuchaczy seminariów doktorskich oraz wymieniać się publikacjami. Obie instytucje będą również wspierać się przy pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na realizację przedsięwzięć naukowych i wymianę pracowników i słuchaczy seminariów doktorskich.

 

Podpisane wczoraj porozumienie jest trzecim tego typu. Wcześniej CSNE podpisało takie porozumienia z Deutsches Polen Institut w Darmstadt oraz GWZO w Lipsku.

 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."
 

 

18 grudnia ubiegłego roku świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin patrona naszego Centrum, Willy'ego Brandta, wybitnego niemieckiego polityka i męża stanu. W tym roku będziemy obchodzić 55. rocznica wyboru Willy'ego Brandta na kanclerza Republiki Federalnej Niemiec. Te dwa wydarzenia zachęciły nas do stworzenia projektu popularnonaukowego, którego głównym założeniem jest przypomnienie postaci Willy'ego Brandta młodym pokoleniom Polaków oraz utrwalenie i spopularyzowanie jego wkładu proces pojednania polsko-niemieckiego. Projekt został podzielony na etapy.

 

Pierwszy etap odbył się w grudniu 2013 r. Grupa młodych ludzi we współpracy ze specjalistami wykonała wtedy graffiti na jednej ze ścian naszego budynku. Drugi etap obejmował ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu uczelnianego na najlepszą pracę z zakresu malarstwa i multimediów z udziałem studentów Akademii Sztuk Pięknych. Konkurs stanowił jeden z ważnych etapów upowszechnienia wiedzy o niemieckim polityki i mężu stanu wśród młodych ludzi. Chcieliśmy zachęcić do poznawania biografii tej wybitnej postaci XX wieku, a także do dyskusji o relacjach polsko-niemieckich w minionym stuleciu.

Konkurs na mural zdobiący inną ścianę CSNE został ogłoszony, a przez ostatnie 3 miesiące studenci prof. Jacka Jarczewskiego (Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu) ciężko pracowali i przedłożyli interesujące projekty malarstwa ściennego nawiązującego do postaci Willy'ego Brandta.

 

Dzisiaj kolegium konkursowe wyłoniło zwycięzcę. W skład jury weszli: Prorektor UWr prof. Adam Jezierski, Rektor ASP prof. Piotr Kielan, Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Knut Dethlefsen Dyrektor Biura Fundacji Friedricha Eberta w Warszawie, Prezes Keim Farby Mineralne Sp. z o.o. Wojciecha Laska, dr Jacek Przygodzki, Rzecznik UWr i Redaktor Tomasz Sikora.

 

Wybrany został projekt Patrycji Mikołajczak.

Patrycja Mikołajczak urodziła się w 1992 roku w Wolsztynie. Pochodzi z Karpicka. Jest absolwentką Liceum Plastycznego w Poznaniu (2008- 2012). W paŸzdzierniku 2012 roku rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Obecnie jest studentką II roku malarstwa.

 

Patrycja Mikołajczak

 

Wyróżniony został projekt: Mileny Lubach, Artura Wiernickiego, Marty Keler, Moniki Polak i Joanny Nowińskiej. 

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

 

Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez autora na jednej ze ścian zewnętrznych Centrum. Prace rozpoczną się już w czerwcu br. Zwycięska praca oprócz realizacji zostanie uhonorowana okolicznościową kartką pocztową. Dodatkowo p. Wojciech Laska, prezes Keim-u ufundował nagrodę – zestaw kredy silikatowej. Ten prezent z pewnością ucieszy każdego artystę, który ma do czynienia z malarstwem ściennym.

 

Z prac konkursowych przygotowano wystawę, której kuratorem jest prof. Jacek Jarczewski. Można ją obejrzeć w budynku Centrum (ul. Strażnicza 1-3, sala nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00 Wszystkie zgłoszone przez studentów projekty będą także opublikowane w katalogu.

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta zaprasza na VII wykład z cyklu im. Norberta Eliasa:  

Prof. Zdzisław Mach: On Identity in Sociology
Data: 28 maja 2014, godz. 17.15
Miejsce: Centrum im. Willy'ego Brandta, ul. Strażnicza 1-3, sala 13

Wykład odbędzie się w jęz. angielskim

 

Wykład poświęcony będzie problemom i dylematom związanym z socjologicznym badaniem tożsamości. Omówiony zostanie relacyjny i interakcyjny charakter tożsamości rozumianej jako proces, kontekstowość tożsamości w relacji do społecznych partnerów, a także opozycja esencjalistycznego i konstruktywistycznego ujęcia tożsamości zbiorowej. Szczególna uwaga poświęcona będzie wielości tożsamości w pluralistycznym świecie, kwestii indywidualnego, wolnego wyboru własnej tożsamości, a także postmodernistycznej idei płynnej tożsamości. Rozważania teoretyczne odnoszone będą szczególnie do współczesnych procesów i dylematów w społeczeństwie europejskim

 

Profesor Zdzisław Mach ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1993 utworzył Międzywydziałowy Zakład Studiów Europejskich, który potem przekształcony został w Instytut Europeistyki.


Zdzislaw Mach22222Od 2012 roku jest Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej. Wykładał i prowadził badania naukowe w licznych uniwersytetach i instytucjach badawczych, między innymi w University of Chicago, Oxford University, Cambridge Universityoraz European University Institute we Florencji.

Opublikował ponad sto artykułów naukowych i kilkanaście książek w roli autora lub redaktora, wśród nich Symbols, Conflict and Identity, SUNY Press 1993 oraz Niechciane miasta, Universitas, Kraków 1998.

 

 

W dniach 28–31 maja 2014 roku w CSNE odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Osłabienie państwa narodowego? Transnarodowe przestrzenie w Europie", organizowana przez dr Elżbietę Opiłowską i dr Monikę Sus

we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

 

Celem konferencji jest analiza i dyskusja teoretycznych koncepcji transnarodowości z uwzględnieniem studiów przypadku z Polski i Niemiec. Przedmiotem naukowej debaty będzie kwestia zmiany roli państwa narodowego w Europie wobec zachodzących procesów europeizacji i globalizacji oraz analiza transnarodowych przestrzeni w wymiarze politycznym, gospodarczym, prawnym i społeczno-kulturowym. Konferencja uzyskała wsparcie Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki we Frankfurcie n. Odrą.

 

Program konferencji do pobrania 

 

Podczas inauguracji konferencji, w obecności Prorektora Uniwersytetu Wrocławskiego ds. badań naukowych i współpracy zagranicznej, prof. dr hab. Adama Jezierskiego, odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o ścisłej współpracy między Centrum im. Willy'ego Brandta UWr a Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce

 

Porozumienie przewiduje zacieśnienie współpracy naukowej poprzez regularną wymianę informacji o planowanych projektach, konferencjach, wystawach i publikacjach. CSNE i ZIP będą zapraszać się nawzajem na organizowane konferencje, koordynować wymianę młodszych pracowników naukowych w ramach swoichch możliwości oraz wymieniać publikacjami i dubletami.

Obie instytucje będą również wspierać się nawzajem przy pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na realizację przedsięwzięć naukowych.

 

 

poniedziałek, 19 maja 2014 13:20

Utz Rachowski czyta swoją prozę i wiersze

rachowskiCSNE im Willy'ego Brandta we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu zapraszają na wieczór autorski Utza Rachowskiego, jednego ze znanych i cenionych współczesnych niemieckich poetów i prozaików, uczestnika wschodnioniemieckiej opozycji politycznej, prezentującego w krytycznym świetle życie w byłej NRD.

Wieczór autorski Utza Rachowskiego, odbędzie się 9 czerwca o godzinie 17.00 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu.

 

Utz Rachowowski zaprezentuje:
1. Naschmarkt
2. fragment z „My Huckleberry Friend „... „Im November 1982 fuhr ich nach Polen..."
3. Die Fahnen, die Störche (wiersz)
4. Das Schwarz Deiner Haare
5. Sebastian
6. Ausschnitt aus „Der letzte Tag der Kindheit"
7. Interieur (wiersz)
8. Emigration (wiersz)
9. Abend mit letzten Vögeln (wiersz)
Spotkanie poprowadzi prof. Krzysztof Ruchniewicz.

 

UTZ RACHOWSKI (ur. w 1954 r. w Plauen (Vogtland)). Poeta i prozaik. Represjonowany politycznie w Niemczech Wschodnich, wydalony do Berlina Zachodniego, gdzie studiował historię sztuki i filozofię.
Obecnie mieszka w Berlinie i Vogtland. Opublikował m.in. Namenlose(opowiadania, 1993), Mein Museum (wiersze, 1995), Die Stimmen des Sommers (opowiadania, 1997). Laureat nagród: Andreas-Gryphius-Förderpreis (1987), Eduard-Mörike-Förderpreis (1991) i Reiner-Kunze-Preis (2007). W Polsce jego utwory były dotąd publikowane w antologii Zielona granica(1995), w „Przeglądzie Artystyczno-Literackim. PAL" w Toruniu, we wrocławskim roczniku Pomosty, t. 1 (1997), berlińskim, polsko-niemieckim piśmie „Wir", w „Plamie" i w „Protokole Kulturalnym". Walter Schmitz pisze o Rachowskim w sposób następujący: „W identyfikacji ze swoim polskim pochodzeniem Rachowski odwołuje się wciąż do dziedzictwa oporu i poezji jako formy oporu. Polska, «kraj poezji», wytworzyła w czasach komunistycznych kulturę odwagi: «Polska stała się dla mnie objawieniem, piwnice jazzowe, teatry, koła dyskusyjne intelektualistów». Po powrocie z Polski Rachowski czytał wiersze Tomasza Jastruna w radiostacji RIAS".

 

Moderacja: prof. Krzysztof Ruchniewicz
Data: 09.06.2014, godz. 17.00
Miejsce: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu, Bibioteka Niemiecka I piętro, pok. 11
Rynek 58, Wrocław

 

PLAKAT 

<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>
Strona 11 z 29