Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Archiwum
Alicja Kuropatwa

Alicja Kuropatwa

poniedziałek, 03 lutego 2014 14:35

katedra nauk historycznych

Strona projektu:

http://badaniapodrecznikowe.pl/

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

Okres realizacji:

01.10.2013 — 

Członkowie zespołu:

Arleta Dulkowska, Dagmara Fuczek, Tomasz Jaśków, dr Anna Kurpiel, Mateusz Matuszyk, Milena Migut, Jolanta Ryglewska, dr Jerzy Sporek, Michał Wiącek, dr Dariusz Wojtaszyn, dr Łukasz Wolak, Sylwester Zagulski, Aleksander Żerelik 

 

Opis projektu:

Projekt Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w aktualnych polskich podręcznikach do historii, realizowany od października 2013 roku, ma na celu analizę wykorzystywanych obecnie w szkołach polskich podręczników do historii pod kątem ujęcia Niemiec i stosunków polsko-niemieckich od czasów najdawniejszych do współczesności. Przedmiotem analizy są programy szkolne i podręczniki dwóch typów szkół: gimnazjum oraz liceum, znajdujące się w wykazie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zespół badawczy złożony jest z doktorantów i pracowników Katedry Nauk Historycznych CSNE, którzy analizują treści podręczników pod kątem wybranych przez siebie zagadnień: od powstania państwa polskiego do współczesnych relacji polsko-niemieckich w Unii Europejskiej. Ważnym elementem prac jest wypracowanie spójnego aparatu badawczego, który w umożliwiłby powtórzenie podobnych badań w przyszłości lub posłużył do analogicznej analizy podręczników niemieckich. 

 

Planowanym efektem projektu ma stać się publikacja książkowa złożona zarówno z ogólnej części dotyczącej m.in. wpływu polityki pamięci na kształt materiałów dydaktycznych oraz krytycznego przedstawienia podręczników dostępnych obecnie w polskiej szkole, jak również szczegółowych analiz wykonanych podczas realizacji projektu przez poszczególnych członków zespołu badawczego. 

 

Wydarzeniem wieńczącym projekt będzie międzynarodowa konferencja „Polityka historyczna a edukacja w Europie Środkowo-Wschodniej”, zaplanowana na 6-7 października 2014 roku, realizowana przy współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

 


Instytucja finansująca:

Deutscher Fußball-Bund

Instytucje realizujące:

CSNE, Universität Münster, Zentrum deutsche Sportgeschichte

Kierownicy projektu:

dr Dariusz Wojtaszyn , dr Kai Reinhart, dr Rene Wiese

Okres realizacji:

2014 — 2016

 

Opis projektu:

Celem projektu realizowanego na zlecenie Niemieckiego Związku Piłki Nożnej jest badanie różnych aspektów kultury piłkarskiej w systemie wschodnioniemieckiego sportu. W centrum zainteresowania znajdują się takie elementy jak: sukcesy i bohaterowie futbolu NRD, stadiony, lokalne i ponadregionalne tradycje i rytuały, obyczaje kibicowskie, kolektywna symbolika, piłkarskie miejsca pamięci, stereotypy i mity oraz dyskurs medialny i społeczny związany z piłką nożną w NRD. 

 

Szczególna uwaga poświęcona jest zagadnieniom związanym ze środowiskiem kibiców piłkarskich i ich funkcjonowania w warunkach państwa realnego socjalizmu (z uwzględnieniem zachowań dewiacyjnych), a także symboliczne oddziaływanie gwiazd futbolu na społeczeństwo NRD. 

W celu realizacji projektu wykorzystane zostanie szerokie instrumentarium metodologiczne z zakresu historii, antropologii kulturowej i socjologii.Instytucja realizująca:

CSNE, Imre Kertész Kolleg Universität Jena, Żydowski Instytut Historyczny

Instytuca finansująca:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, CSNE, Żydowski Instytut Historyczny

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

Okres realizacji:

maj 2014 — kwiecień 2015

Członkowie zespołu:

Dr hab. Dariusz Wojtaszyn, dr Utz Raphael, Jana Fuchs, Ryszard Burek

 

 

Opis projektu:

Celem projektu jest udostępnienie polskim czytelnikom pracy Jany Fuchs "Die Bedeutung der Trümmer. Die Große Synagoge im Warschauer Wiederaufbauprozess 1945-1991", nagrodzonej w 2012 roku nagrodą ambasadora RP w Berlinie. Praca będzie pierwszą publikacją poruszającą szczegółowo powojenną historię Wielkiej Synagogi w Warszawie, jednej z najdonioślejszych żydowskich budowli w samym centrum Warszawy. Książka jest ważna nie tylko w kontekście historii miejskiej Warszawy, na którym to polu trwają żmudne dyskusje nad nowym kształtem Placu Bankowego - jednego z najważniejszych placy Warszawy. Ma ona także doniosłe znaczenie dla historii warszawskich Żydów oraz stosunków polsko-żydowsko-niemieckich w okresie powojennym, gdyż porusza problem recepcji (bądź ignorowania) żydowskich budowli w stolicy, co można traktować, jako wyznacznik stosunków polsko- żydowskich.

Zapomniany świadek historii?
 
Do księgarni przed świętami dotarł tom studiów i materiałów poświęconych Józefowi Mackiewiczowi (1902-1985), zapomnianemu dziś pisarzowi emigracyjnemu, przekonanemu antykomuniście. Jego redaktorami są Marek Zybura oraz piszący te słowa. Zamieszczono w nim teksty autorów polskich i niemieckich, które przybliżają postać Mackiewicza, jego twórczość i recepcję w Niemczech. 
 
O stosunku polskiej historiografii do bohatera publikacji w kontekście oporu i kolaboracji napisał Klaus Peter Friedrich. Izabela Surynt przybliżyła konstrukcję Wschodu w reportażach Mackiewicza. Jednostką a społeczeństwem w "Sprawie pułkownika Miasojedowa" zajął się Alfred Gall. Hans-Christian Trepte prześledził antykomunistyczne nastawienie Mackiewicza na przykładzie "Kontry". Maciej Urbanowski skonfrontował biografie Mackiewicza i Jana Emila Skiwskiego. Natomiast Marek Zybura udokumentował działalność Mackiewicza na rzecz upowszechnienia prawdy o zbrodni katyńskiej w Niemczech. Andreas Lawaty zajął się Mackiewiczem i wybitnym znawcą historii Polski i tłumaczem jego dzieł, Gotholdem Rhode w kontekście recepcji autora "Kontry" w Niemczech. Tom zamyka studium Krzysztofa Ruchniewicza poświęcone Jałcie i jej długim oddziaływaniu na  powojenną Europę Środkowo-Wschodnią. Tom uzupełniają materiały z Muzeum Polskiego w Rapperswilu poświęcone recepcji twórczości Józefa Mackiewicza w niemieckich kręgu językowym w latach 1949-2012, opracowane przez Annę Buchmann i Annę Piotrowską. Jest to pierwsze tak obszerne zestawienie bibliograficzne w polskich badaniach nad pisarstwem Mackiewicza i jego recepcją w Niemczech. Ponadto zamieszczono fotokopie pierwszych stron wybranych niemieckich publikacji Mackiewicza oraz tytuły prasowe z jego artykułami. 
 
Publikacja ukazała się w ramach projektu realizowanego od lat w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta pod tytułem "Wizje Europy". Główną uwagę poświęca się w nim różnym postaciom z XIX i XX wieku, które w sposób znaczący wpłynęły na sposób postrzegania Europy, powodów jej podziału oraz sposobów wychodzenia z nich.  Mackiewiczowi  poświęcono międzynarodową konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w kwietniu 2010 r. Zgromadziła ona znawców i tłumaczy jego twórczości z siedmiu krajów. Efektem było opublikowanie obszernego tomu studiów: "Zwischen (Sowjet-)Russland und Deutschland. Geschichte und Politik im Schaffen von Jozef Mackiewicz (1902-1985)", pierwszej tego rodzaju publikacji za granicą. Książka prezentowała najnowsze wyniki badań, głównie niemieckich autorów. By je przybliżyć polskiemu czytelnikowi, zdecydowano o przygotowaniu na bazie tej publikacji polskiego wydawnictwa.
 
Ponieważ Mackiewicz większość swego życia na emigracji spędził w RFN, recepcja tego okresu budzić może duże zainteresowanie w Polsce. Istnieje jednak sporo zafałszowań, które skutkują powielaniem faktów mitycznych. W tomie zrezygnowano z  tekstów o biografii Mackiewicza, bo te polski czytelnik bez problemu może znaleźć. Redaktorzy tomu, Marek Zybura oraz piszący te słowa, zamieścili teksty głównie autorów niemieckich. Ich ustalenia dają wgląd do najnowszego stanu badań, pokazują na ile i dlaczego Mackiewicz jest interesujący dla niepolskich badaczy.
 
Krzysztof Ruchniewicz
 
Józef Mackiewicz (1902-1985). Świadek „krótkiego stulecia“. Studia i materiały pod red. Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury, Łomianki: LTW 2013, ss. 253.
sobota, 21 grudnia 2013 13:22

Bene Merito dla Hansa Golombka

ambasada

 

Hans Golombek, długoletni współpracownik DAAD, a także wielki przyjaciel CSNE został odznaczony w Ambasadzie RP w Berlinie. 

12 grudnia br., w gronie towarzyszących mu pracowników Centrum, Golombek otrzymał zaszczytne, honorowe wyróżnienie „Bene Marito” przyznawane przez Ministra Sprawa Zagranicznych RP osobom działającym na rzecz wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

 

Zasługi Hansa Golombka, w szczególności w inicjowaniu działań umożliwiających transfer wiedzy między polskimi i niemieckim uniwersytetami, zostały podkreślone w mowie Ambasadora RP w Berlinie, dra Jerzego Margańskiego. Uroczystość uświetniła również laudacja przygotowana przez prof. Marka Zyburę (pobierz) na cześć odznaczonego, a przemówienie o wyzwaniach dla relacji polsko-niemieckich przygotował z kolei dyrektor CSNE prof. Krzysztof Ruchniewicz (pobierz).

 

Hans Golombek przez lata zaangażowany był w różne działania na rzecz współpracy polsko-niemieckiej. Przyczynił się do powstania sieci kontaktów pomiędzy placówkami naukowymi z obu krajów. Od 1982 roku związał się z DAAD (Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej), a w latach 90. powierzono mu za zadanie utworzenia referatu Europy Środkowo-Wschodniej DAAD. W 1997 roku dzięki niemu powstało przedstawicielstwo DAAD w Polsce, którego został pierwszym dyrektorem. Największą jednak zasługą Hansa Golombka, ku naszej wielkiej satysfakcji, jest utworzenie na Uniwersytecie Wrocławskim Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta, interdyscyplinarnej placówki naukowo-dydaktycznej, która od ponad 10 lat bierze aktywny udział w niemiecko-polskim dyskursie naukowym.  

 

Przeczytaj wywiad z Hansem Golombkiem.

 

Alicja Kuropatwa

Mateusz MatuszykMiędzynarodowa konferencja „Praca przymusowa dla Trzeciej Rzeszy 1939-1945. Historia i pamięć z perspektywy polskiej i niemieckiej“

 

Organizowana przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Fundację Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora.

 

W dniach od 9 stycznia do 8 marca 2013 r. Fundacja Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora  zaprezentuje w Warszawie w Zamku Królewskim międzynarodową wystawę „Praca przymusowa. Niemcy, robotnicy przymusowi i wojna“. Wystawa objęta jest Patronatem Honorowym Prezydentów Polski i Niemiec, została zainicjowana i sfinansowana przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ (EVZ).

 

Praca przymusowa była w Niemczech w czasach narodowego socjalizmu zjawiskiem masowym. Nie była tajemnicą, lecz publicznym przestępstwem. To przestępstwo dotyczyło Polaków w szczególny sposób:  niemieccy okupanci deportowali stąd między 1939 a 1945 ponad dwa miliony mężczyzn, kobiet i dzieci do pracy przymusowej w Rzeszy Niemieckiej. Wielu innych musiało wykonywać pracę przymusową na terenach okupowanych.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Praca przymusowa dla Trzeciej Rzeszy w latach 1939 – 1945. Praktyka i pamięć z polskiej i niemieckiej perspektywy“ organizowana przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, oraz Fundację Miejsc Pamięci Buchenwald i Mittelbau-Dora odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 r. w Warszawie i towarzyszy wystawie. 

 

Celem konferencji jest przedstawienie stanu badań w Polsce i w Niemczech na temat pracy przymusowej w czasach narodowego socjalizmu. Poza tym podjęty zostanie problem pamięci zbiorowej w obu krajach oraz doświadczenia samych robotników przymusowych, utrwalone w relacjach i wspomnieniach. Na koniec poruszony zostanie problem odszkodowań.

 

Na zakończenie konferencji w Zamku Królewskim przewidziana jest dyskusja panelowa na temat „Co zmieniła wypłata odszkodowań dla byłych robotników przymusowych?“

 

Konferencja odbędzie się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (Sala Kolumnowa, Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w Zamku Królewskim (sala kinowa, plac Zamkowy 4).

 

Językami konferencji są polski i niemiecki.

 

Dla wszystkich zainteresowanych wstęp wolny.

 

Pobierz plan konferencji w formacie pdf

 

Konferencję dofinansowano ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>
Strona 5 z 5