Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

czwartek, 03 września 2009

Nasi Partnerzy

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

 

    

Instytucje naukowo-badawcze:

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest wspólną organizacją

niemieckich szkół wyższych, Wspiera kontakty niemieckich uczelni z uczelniami zagranicznymi poprzez wymianę studentów

i naukowców oraz przez realizację międzynarodowych programów i projektów. Utrzymuje sieć przedstawicielstw

rozmieszczonych na całym świecie, docentów i stowarzyszeń byłych stypendystów oraz informuje i doradza na miejscu

w danym regionie. Jest organizacją pośredniczącą w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Republiki Federalnej Niemiec

 

Uniwersytet Wrocławski

 

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie (PNTA)

Wspieranie nauki i współpracy naukowej pomiędzy Polską i Niemcami jak i innymi krajami w Europie. Współpraca przy

wzajemnym poznawaniu kraju, języka i kultury, a także przy tworzeniu wzajemnych kontaktów i wymiany kulturalnej

pomiędzy społeczeństwami Polski, Niemiec i innych krajów partnerskich. 

 

Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie 

 Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie (NIH) utworzony w 1993 roku jest jednym z sześciu Niemieckich Instytutów

Historycznych zagranicą. Zadaniem Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie jest prowadzenie badań naukowych nad historią Polski i stosunków polsko-niemieckich w kontekście europejskim i międzynarodowym. Na tym polu tematycznym. Instytut prowadzi innowacyjne badania podstawowe, które zajmują się historią Polski w jej europejskich zależnościach,w pełnej chronologii oraz objętości tematycznej.  

 

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

 

Pierwsza placówka naukowo-badawcza Polskiej Akademii Nauk za granicą. Powstało 11 października 2006 r.Głównym zadaniem Centrum jest badanie historycznych i współczesnych aspektów stosunków polsko-niemieckichw kontekście europejskim. Chcemy przy tym świadomie kłaść nacisk na historię w jej powiązaniu z innyminaukami humanistycznymi.     

 

Instytucje państwowe 

 

Strona Niemieckiego MSZ dorycząca współpracy polsko-niemieckiej 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec 

    

 

Fundacje

 

Fundacja Krzyżowa

Fundacja Krzyżowa jest organizacją pożytku publicznego – prowadzi działalności bez nastawienia na osiąganie zysku.

Wszystkie przychody służą finansowaniu merytorycznej pracy lub wykorzystywane są na utrzymywanie ośrodka.

Działalność Fundacji finansowana jest z dotacji przyznawanych na realizację konkretnych projektów. Rada Nadzorcza

i Rada Fundacji pracują społecznie. Krzyżowa to miejsce spotkań i dialogu. Pracuje na rzecz porozumienia europejskiego

i wzajemnego poszanowania narodów, społeczności i jednostek. Swoimi doświadczeniami służy budowie społeczności

obywatelskiej w Europie. 

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich

instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie w jednym

związku stowarzyszeń zgodnie z zasadą "siła we wspólnocie, razem jesteśmy w stanie zdziałać więcej". Dom Współpracy

Polsko-Niemieckiej jest pierwszą bilateralną organizacją, pierwszym polskim związkiem stowarzyszeń, w którego skład

wchodzą organizacje polskie i niemieckie.  

 

Fundacja Roberta Boscha

 Fundacja Roberta Boscha należy do największych fundacji związanych z przedsiębiorstwami w Niemczech. Od ponad

czterdziestu lat wypełnia filantropiczny zapis założycieli firmy Robert Bosch. Ten zapis  wytyczył wzór przedsiębiorczej

wizji, politycznej dalekowzroczności, odwag icywilnej i wpólnej inicjatywy dla działania Fundacji Roberta Boscha. 

 

Fundacja Konrada Adenauera

Sprawą o szczególnym znaczeniu dla Fundacji Konrada Adenauera jest pomoc w demokratycznych i rynkowych

przemianach krajom Europy Środkowej i Wschodniej łącznie z państwami byłego Związku Radzieckiego. Do zadań Fundacji Konrada Adenauera należy: popieranie wysiłków na rzecz jedności Europy, pogłębianie zrozumienia między państwami poprzez wspieranie wzajemnych kontaktów i pomoc w procesie demokratyzacji i transformacji, prowadzenie kształcenia politycznego, badanie i dokumentacja historycznego rozwoju ruchu chrześcijańsko-demokratycznego, opracowywanie naukowych założeń polityki opartej na zasadach chrześcijańskiej demokracji, popieranie młodzieży uzdolnionej.  

 

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie

 Zadaniem Fundacji im. Heinricha Bölla w Europie Środkowej i Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Ukraina i Białoruś)

jest wspieranie procesu integracji Europy, celem zbliżenie „starych”, „nowych” członków Unii Europejskiej oraz jej

wschodnich sąsiadów w zasadniczych kwestiach polityki europejskiej. Europejska  tożsamość i wspólne wartości są

zarówno tematem, jak  i punktem odniesienia wszystkich regionalnych działań Fundacji. 

 

Fundacja im. Friedricha Eberta

Fundacja im. Friedricha Eberta jest prywatną niemiecką instytucją o charakterze publicznym. Działa ona na rzecz

podstawowych wartości demokracji społecznej i gospodarki rynkowej. Na szczeblu lokalnym i regionalnym  Fundacja współpracuje z organami samorządowymi, izbami przemysłowo-handlowymi, agencjami rozwoju regionalnego, branżowymi i regionalnymi reprezentacjami związków zawodowych, a także z instytucjami badawczymi i doradczymi.

 

Fundacja im. Alexandra von Humbolt

 Fundacja promuje współpracę naukową między wyśmienitymi zagranicznymi i niemieckimi naukowcami. 

 

Die Deutsche Nationalstiftung 

Niemiecka Fundacja Narodowa z siedzibą w Weimarze została założona jako fundacja praw człowieka przez

Kanclerza Helmuta Schmidta, przedsiębiorcę Michaela Otto oraz szereg jego przyjaciół. Fundacja zajmuje stanowisko w istotnych kwestiach teraźniejszości i przyszłości Niemiec oraz wspiera kuturę polityczną Niemiec w Unii Europejskiej wskazując opinii publicznej na związki nauki, literatury i sztuki, prawa, polityki i ekonomii. 

 

Goethe Instytut

Instytut promujący wiedzę o sztuce, kulturze i społeczeństwie Niemiec oraz naukę języka niemieckiego.  W Polsce posiada oddziały w Warszawie, Krakowie i Lublinie. 

 

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

Wypłaty niemieckich świadczeń finansowych dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych i robotników

przymusowych Trzeciej Rzeszy, niesienie pomocy żyjącym ofiarom nazizmu, zabiegi na rzecz zachowania

pamięci oraz zbliżenia pomiędzy Polakami i Niemcami - tym Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" zajmuje

się od ponad 15 lat. 

    

 

Instytucje wspierające rozwój nauki

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Do tej pory Fundacja udzieliła wsparcia dla około 8000 projektów, na kwotę ok. 250 mln euro przyczyniając się istotnie do rozszerzenia i umocnienia bogatej i doskonale funkcjonującej współpracy między obywatelami obu krajów. Dzięki Fundacji zarówno Polacy, jak i Niemcy lepiej poznają osiągnięcia kulturalne i naukowe swego sąsiada poszerzając w ten sposób coraz bardziej wiedzę na temat partnera i jego kraju. 

 

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN)

Fundacja została powołana w celu popierania nauki oraz porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy. 

 

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Deutsche Forschungsgemeinschaft (Niemieckie Towarzystwo Badawcze) jest centralną, samorządną

instytucją naukową dla wspierania badań na uczelniach wyższych oraz publicznie finansowanych instytutach

badawczych w Niemczech.  

 

Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland 

Fundacja Niemieckich Instytutów Humanistycznych za Granicą (DGIA) jest posiadającą osobowość prawną, ściśle federalną fundacją z siedzibą w Bonn. Obejmuje dziesięć instytutów humanistycznych. Celem fundacji jest wspieranie badań z naciskiem na dziedziny historii, kultury, ekonomii i socjologii w wybranych krajach oraz wspieranie obustronnego zrozumienia między Niemcami i tymi krajami. 

 

VolkswagenStiftung

Fundacja Volkswagena nie jest fundacją korporacyjną, lecz samodzielną fundacją użyteczności publicznej z siedzibą w Hanowerze. Przy wsparciu rzędu ok. 100 mln euro rocznie jest największą niemiecką fundacjąwspierającą naukę i jedną z największych fundacji w Niemczech w ogóle.  

    

 

Media

Niemcy-online.pl

Największy portal niemcoznawczy. Najszerzej i najbardziej profesjonalnie redaguje wiadomości o Niemczech

istotnych z polskiego punktu widzenia. Portal to informacje, wydarzenia, komentarze, ale też raporty

najważniejszych dziedzin życia i relacji polsko-niemieckich. To także publicystyczne wypowiedzi polskich

publicystów,  naukowców i blogerów. Posiada największą bazę naukowcówzajmujących się Niemcami

oraz bazę naukowych opracowań niemcoznawczych już zamieszczonych w Internecie.

 

Dialog

DIALOG, dwujęzyczny magazyn polsko-niemiecki, wydawany jest od roku 1987 przez Federalny Związek

Towarzystw Niemiecko-Polskich we współpracy z Towarzystwami Polsko-Niemieckimi w Polsce. DIALOG chce wnieść własny wkład do polsko-niemieckiej wymiany informacji i poglądów. Przy czym DIALOG nie jest ogranem jednej lub drugiej strony, lecz pragnie przyczynić się zmniejszenia uprzedzeń i wypełnienia wciąż istniejącej luki informacyjnej.

 

Portal Wpsópracy Polsko-Niemieckiej

Portal poświęcony współpracy polsko-niemieckiej w zakresie polityki, gospodarki, kultury i nauki. 

 

Forum-Polska-Niemcy.eu

Jako pierwszy (w takiej formie) dwujęzyczny, polsko-niemiecki magazyn społeczno-polityczny "Region Europy", tworzymy portal dyskusyjny związany z szeroko pojętą tematyką stosunków polsko-niemieckich. Celem jest informowanie o sprawach polsko-niemieckich we wszystkich obszarach oraz o wydarzeniach w obu krajach. Polska i Niemcy potrzebują wymiany informacji tak gospodarczej, społecznej, kulturalnej jak i politycznej. Nasz  portal jest „przekaźnikiem“, skierowanym do szerokich rzesz obywateli Polski i Niemiec. Działania we współpracy 

polsko-niemieckiej nie tylko będziemy opisywać czy komentować, ale będziemy także je inicjować. 

 

Tygodnik Śląski (Wochenblatt)

Tygodnik poświęcony problematyce Niemców mieszkających na Śląsku, głównie Opolskim. 

 

POINT Deutsch-Polnisches Portal

Portal zamieszczający informacje o bieżących wydarzeniach związanych z współpracą polsko-niemieckią oraz

o rocznicach wydarzeń historycznych obu narodów. 

    

 

Inne

Katalog bibliotek Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie

CBH PAN gromadzi specjalistyczne zbiory naukowe z zakresu historii Polski i Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem historii wzajemnych relacji oraz historii regionalnych. W związku z prowadzonymi właśnie w Centrum projektami badawczymi znaleźć w niej można również obszerną literaturę, dotyczącą Polaków w Berlinie, polsko-niemieckich miejsc pamięci oraz kultur pamięci. W katalogu online ujęto ok. 5.000 tytułów, dostępnych na miejscu, przy czym biblioteka posiada faktycznie 10.000 tomów, które są sukcesywnie katalogowane. Ponadto prowadzi prenumeratę ciągłą 22 polskich czasopism naukowych. 
Zbiory biblioteki prezencyjnej dostępne są zarówno dla studentów, doktorantów i naukowców, jak również dla osób prywatnych. Położona w Berlinie-Pankow biblioteka CBH PAN zapewnia spokojną atmosferę do skoncentrowanej pracy i oferuje kompetentną poradę przy wyszukiwaniu literatury oraz kilka miejsca do pracy z możliwością podłączenia laptopa. Na miejscu można sporządzać kserokopie oraz wydruki z mikrofilmów.

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Celem Towarzystwa jest wzmocnienie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckie, rozwój niemieckojęzycznegoi dwujęzycznego szkolnictwa w regionie, jak również wspieranie Instytucji o charakterze społecznym, jak np.Domy Spotkań, biblioteki, szkoły, przedszkola, szpitale, itp.

Czytany 61455 razy Ostatnio zmieniany środa, 29 maja 2013 09:17
Więcej w tej kategorii: « Instytucje naukowo-badawcze