Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Friday, 06 February 2015

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych rozpoczęty

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych.

 

 

Ogólne warunki, jakie powinni spełniać kandydatki/kandydaci:

 • stopień naukowy doktora,
 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie problematyki europejskiej i stosunków polsko-niemieckich,
 • doświadczenie organizacyjne,
 • gotowość do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych,
 • dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego,
 • doświadczenie i kontakty w zakresie transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami.

 

 

Szczegółowe wymagania:

 • udokumentowane badania w zakresie niemieckiego i polskiego systemu politycznego,
 • badania z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
 • umiejętność stworzenia polsko-niemieckiego politycznego forum dyskusyjnego,
 • doświadczenie w zajmowaniu się kwestiami polityki unijnej.

 

 

Kandydatki/ kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum im. W. Brandta UWr jako pierwszym miejscu pracy; na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami);
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy,
  http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

 

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat.

 

Termin składania podań upływa z dniem 06.03.2015 r.

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata. Rozmowa ta planowana jest na 11 marca b.r. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  11.03.2015 r.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

 

Dokumenty należy składać/przesyłać na adres:

Uniwersytet Wrocławski - Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Ul. Strażnicza 1-3

50-206 Wrocław

Z dopiskiem: rekrutacja 2015

lub

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

w temacie: rekrutacja 2015

 

 

Read 6443 times Last modified on Friday, 27 February 2015 10:34