Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Grant badawczy z Polsko-Niemieckiej Fundacji Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

Grant badawczy z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki na badania młodzieży dla Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta U. Wr. oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Marcina Lutra Halle-Wittenberga.

 

Po prawie dwuletnich intensywnych staraniach CSNE im. Willy’ego Brandta oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Marcina Lutra Halle-Wittenberga w Niemczech uzyskały grant badawczy z Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) w wysokości 160 tys. Euro na realizację projektu: „Zmiana norm i wartości wśród młodzieży w Niemczech i w Polsce. Polsko-niemieckie studium porównawcze młodzieży”.

 

Niniejszy projekt dotyczy empirycznego studium badawczego odnoszącego się do zmiany norm i wartości wśród młodzieży w Niemczech i w Polsce na tle trwających w tych krajach od ponad 20 lat procesów transformacyjnych. W centrum zainteresowania badawczego znajdują się następujące zagadnienia: znaczenie i rola religii i Kościoła, zmiana wartości rodzinnych, znaczenie przyjaźni, miłości i odpowiedzialności za innych, nastawienie do demokracji i zaangażowania społecznego, nastawienie do seksualności, przemocy i narkotyków, różnice w rozumieniu podziału ról płci w życiu młodych ludzi.

 

Obok zbadania zmian norm i systemu wartości młodych ludzi na tle procesów transformacyjnych w obu krajach pod wpływem gospodarki rynkowej oraz procesów demokratycznych projekt przyniesie również odpowiedź na to, jaki jest kontekst zmienności norm i wartości społecznych, będących skutkiem funkcjonowania w społeczeństwie ryzyka, migracji i globalizacji.

 

Dodatkowym zagadnieniem, jakie zostanie zbadane, jest kwestia opinii młodych ludzi na temat Unii Europejskiej oraz ich nastawienia do procesów mających w niej miejsce. Spojrzenie na kolejne lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej stworzy dodatkowy impuls do przedyskutowania pytania o wpływ tego faktu na trwałość norm i wartości w obu społeczeństwach.

Projekt składa się z części jakościowej (wywiady indywidualne, grupowe oraz z ekspertami) i ilościowej (ankiety pisemne na reprezentatywnej próbie badawczej w Polsce i w Niemczech)

 

W ramach zgromadzonego materiału badawczego realizowana będzie praca doktorska słuchacza studium doktorskiego CSNiE mgr. Sylwestra Zagulskiego, pod kierownictwem prof. Krzysztofa Ruchniewicza. Koordynatorem projektu po stronie niemieckiej jest dr Bernadette Jonda z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Marcina Lutra Halle-Wittenberga.

 

Koncepcja projektu badawczego jest tak pomyślana, aby nie tylko wzmacniał on współpracę między studiującymi i naukowcami z Niemiec oraz z Polski, lecz także by ożywiał i ułatwiał dialog między badaczami zarówno w kontekście interdyscyplinarnym, jak też narodowym.

 

Celem projektu jest także wykorzystanie zdobytej wiedzy, w praktycznym wymiarze stosunków polsko-niemieckich. Wiąże się to nie tylko z publikacją wyników w formie książkowej lecz także bezpośrednim przekazem wyników do środowisk młodzieżowych w obu krajach.

Po zakończeniu fazy badawczej dokonany zostanie transfer uzyskanych wiadomości do instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za politykę młodzieżową.

 

Aby spopularyzować wyniki badań, na końcu projektu w obu krajach zorganizowane zostaną warsztaty. Do udziału w nich zaproszeni zostaną badacze zajmujący się tematyką badań młodzieżowych oraz zainteresowani młodzi naukowcy i studenci.

Projekt będzie realizowany przez następne dwa lata. 

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN), wspiera przedsięwzięcia w zakresie nauk humanistycznych, kultury, prawa oraz nauk społecznych i ekonomicznych.

 

Celem Fundacji jest wspieranie nauki i porozumienia między narodami poprzez wspieranie polsko – niemieckiej współpracy studentów, naukowców i badaczy z obu krajów. W skład kuratorium, zarządu i rady naukowej wchodzą przedstawiciele z Polski i z Niemiec.

Adresatami finansowania są szkoły wyższe, pozauczelniane jednostki naukowe i inne instytucje naukowe po obu stronach Odry. Decydującym kryterium przyznawania środków jest jakość projektu oraz jego znaczenie dla porozumienia między Polakami i Niemcami.

 

Sylwester Zagulski

Read 32075 times Last modified on Monday, 07 March 2011 05:20