Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

agnieszka

agnieszka

Podróż studyjna „Z Breslau do Wrocławia"

 

Od 12 do 13 listopada 2013 r. ponad 20 saksońskich i dolnośląskich nauczycieli oraz pracowników instytucji oświatowych uczestniczyło w podróży studyjnej do stolicy Dolnego Śląska.

Podróż studyjna, zrealizowana w ramach projektu EWT „InterKulturManagement. Zarządzanie kulturą w szkołach saksońskich i dolnośląskich" Saksońskiej Agencji Oświatowej, naświetliła wspólną historię miasta, losy jego byłych i obecnych mieszkańców oraz zwróciła szczególną uwagę na rolę i znaczenie pamięci. Dzięki współpracy z dyrektorem CSNE im. Willy Brandta, prof. dr hab. Krzysztofem Ruchniewiczem, w programie znalazło się m.in. zwiedzanie pomników upamiętniających zarówno skomplikowane losy mieszkańców jak i symbolizujących złożony proces pojednania między narodami. Pomnik kardynała Kominka na wyspie Piasek, tuż przy moście Tumskim oraz pomnik Ofiar Zbrodni Katyńskiej zrobiły na uczestnikach największe wrażenie.

Do licznych komentarzy oraz rozmów o wspólnej historii zainspirował uczestników pomnik Bolesława Chrobrego, który został odsłonięty 15 września 2007 roku w miejscu, w którym przed 1945 rokiem znajdował się pomnik cesarza Wilhelma I. Zupełnym zaskoczeniem w kontekście ukazywania tematyki poruszającej przymusowe migracje okazała się odsłonięta w 2004 roku „Fontanna pamięci".

 

Następnie uczestnicy podróży studyjnej wzięli udział w wykładzie dr Elżbiety Opiłowskiej pt.: „Meilensteine auf dem Weg zur deutsch-polnischen Verständigung 1945- 2013", który w sposób kompleksowy naświetlił stosunki polsko-niemieckie w podanym przedziale czasowym, skłonił do wielu rozważań oraz refleksji nad obecnym stanem i rozwojem relacji między oboma krajami.

 


Podsumowując tematykę związaną z historią Breslau/Wrocławia i Dolnego Śląska oraz w celu ukazania podstawowej problematyki dla etnografii dolnośląskiej związanej z trwałością i zmianą kultury, zwiedziliśmy w Muzeum Etnograficznym wystawę stałą „Dolnoślązacy - pamięć, kultura, tożsamość". Podjęta tu próba ukazania procesu kształtowania się kultury ludowej w warunkach zróżnicowania narodowościowego i wyznaniowego oraz problemu konfrontacji kultur jest niezwykle interesująca ze względu na prezentowanie tej tematyki z perspektywy losów ludzkich, losów Dolnoślązaków, ich życia i obrzędów, dzięki czemu historia regionu postrzegana jest poprzez historię człowieka.

Odwiedzone przez nas we Wrocławiu miejsca pamięci, pomniki oraz instytucje funkcjonują w przestrzeni odnoszącej się do stosunków polsko-niemieckich oraz wypełnione są odpowiednią treścią. Są to miejsca i treści, bez zrozumienia których tworzenie pozytywnych relacji nie będzie możliwe.

 

Organizator:

Biuro Koordynacyjne Projektów EWT
Saksońskiej Agencji Oświatowej w Görlitz
Konsulplatz 1
02826 Görlitz
Kierownik projketu: Tomasz Jaśków

www.bildung.sachsen.de/ziel3

 

Instytucje wspierające:

Uniwersytet Wrocławski
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta
ul. Strażnicza 1-3 50-206 Wroclaw

 

Muzeum Etnograficzne
Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
ul. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław

 

 

Uniwersytet Wrocławski przekazał podczas Święta Uniwersytetu Wrocławskiego, w piątek 15 listopada br. w Auli Leopoldyńskiej, wieloletniemu pracownikowi DAAD Hansowi Golombkowi jedno ze swych najwyższych odznaczeń, Złoty Medal.

 

IMG 8880 15.26.05 

 

Hans Golombek od wielu lat jest blisko związany z naszym Uniwersytetem. Intensywne związki p. Golombka z naszym Uniwersytetem sięgają lat 90. XX wieku.

Hans Golombek w latach 90. był pierwszym szefem biura DAAD w Warszawie, następnie od połowy pierwszego dziesięciolecia nowego wieku kierował referatem Europy Środkowo-Wschodniej w Centrali w Bonn.

 

Od samego początku zależało mu na nawiązaniu dobrej współpracy między nową placówką DAAD a uczelniami polskimi, w tym Uniwersytetem Wrocławskim. W szybkim tempie stworzył sieć dobrze ze sobą współpracujących uczelni i naukowców z Polski i Niemiec.

W kontekście polskich aspiracji do przystąpienie do Unii Europejskiej te działania - podejmowane niejednokrotnie w sposób bardzo dyskretny - przełamywały pierwsze trudności, pozwalały budować partnerskie relacje na nowych zasadach.

Ważnym polem działalności warszawskiego przedstawicielstwa była organizacja rozmów kwalifikacyjnych na pobyty stypendialne pracowników i studentów. Pan Golombek jest człowiekiem instytucją. W sposób szczególny wspierał naukę polską, w tym wrocławską.

Nie sposób wyliczyć, ilu pracowników naukowych oraz studentów skorzystało ze stypendiów DAAD, pracy lektorów i asystentów językowych przez nią wysyłanych do Wrocławia, aż w końcu ile odbyło się konferencji, spotkań, wizyt różnego szczebla. DAAD przyznało dotąd setki takich stypendiów. Za każdym razem znaczącą rolę odgrywał tu Hans Golombek. Istnieje w Polsce ogromna rzecza osób, która zawdzięcza mu swe pierwsze pobyty studyjne w RFN, dzięki którym mogli zrealizować swe plany naukowe.

Pan Golombek wspierał też wyjazdy młodych Niemców do Polski, by mogli poznać lepiej nasz kraj i po powrocie stać się naszymi ambasadorami. W przypadku Centrum zasługi Hansa Golombka są nieocenione.

Innym polem działalności p. Golombka było wsparcie polskiej germanistyki, zwłaszcza delegowanie tzw. lektorów oraz asystentów językowych. Z tej możliwości nasza Uczelnia korzysta do dzisiaj.
Od roku akademickiego 2012/2013 Centrum korzysta z pomocy asystenta językowego, który ze środków DAAD prowadzi regularne zajęcia z języka niemieckiego dla studentów "Dyplomacji Europejskiej", wspólnego kierunku studiów Wydziału Nauk Społecznych i Centrum Brandta. Pozyskanie środków finansowych na organizację tych zajęć nie byłoby możliwe bez wstawiennictwa p. Golombka.

 

Świetna znajomość języka polskiego, dobre rozeznanie w polskim szkolnictwie wyższym, duża wrażliwość na problemy polskiego sąsiada, zwłaszcza w kontekście trudnych relacji polsko-niemieckich w przeszłości sprawiała, że p. Golombek był mile widzianym gościem i partnerem do rozmów. Bez wątpienia jego największą zasługą było utworzenie na naszym Uniwersytecie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta. Od samego początku bardzo pozytywnie był nastawiony do wrocławskiego kandydata, a po utworzeniu Centrum wspierał je wielokrotnie swym doświadczeniem i radą.

 

Hans Golombek 780x283 scaled cropp 

Osobiste związki p. Golombka z Polska i krajami Europy Środkowo-Wschodniej są nawet o wiele wcześniejsze niż zawodowe. W latach 70. studiował w Monachium i Marburgu politologię, historię Europy Wschodniej, slawistykę oraz pedagogikę.

W 1977 r. zdał pierwszy egzamin państwowy, który upoważniał go do podjęcia pracy w szkole (dwa lata później zdał drugi egzamin tego rodzaju). W Brunszwiku nauczał historii, propedeutyki oraz rosyjskiego. W latach 1980-82 prowadził w Brunszwiku i Kolonii zajęcia z niemieckiego dla uchodźców z Polski. Był to szczególny okres w jego biografii. Wszystko wskazuje na to, że kontakty z polskimi emigrantami, ich opowieści o Papieżu Polaku, opozycji antykomunistycznej spod znaku Solidarności, aż w końcu wprowadzenie stanu wojennego, wywarły na nim duże wrażenie, postanowił bardziej zainteresować się losami Polaki i Polaków. W 1981 r. w Bonn wstąpił do towarzystwa polsko-niemieckiego, którego aktywnym członkiem jest do dzisiaj. W 1982 r. podjął pracę w DAAD.

Początkowo pracował w referacie zajmującym się gromadzeniem informacji i opracowaniem różnych dokumentacji. Z racji dobrej znajomości języków słowiańskich w następnych latach przygotował broszury informacyjne oraz poradniki dla studiujących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 1990 r. awansował na kierownika referatu ds. "krajów reformujących się" (Polska, Węgry i Bułgaria). W następnych latach DAAD powierzyła mu zadanie utworzenia referatu zajmującego się całą Europą Środkowo-Wschodnią.

Z zadania tego wywiązał się p. Golombek wzorowo, w 1997 DAAD powierzyło mu utworzenie wspomnianego przedstawicielstwa w Warszawie. Po powrocie z Polski od 2004 r. kierował ponownie referatem Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym roku w kwietniu przeszedł na emeryturę.

 

Tuesday, 12 November 2013 10:36

Forum Medialno-Filmowe: Kogo kręca Niemcy?

sala kinowa2 780x283 scaled cropp

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta we Wrocławiu wraz instytucjami partnerskimi serdecznie zaprasza Forum Medialno-Filmowe: Kogo kręca Niemcy?

22 listopada,  godz.18.00; miejsce: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a, sala Warszawa

 

Czy Niemcy nas w ogóle obchodzą? Normalizacja wzajemnych relacji zaszła już tak daleko, że tematy niemieckie w polskich mediach i kinie przestały być „sexy"? W XX wieku Niemiec się baliśmy, z Niemcami walczyliśmy, ale też za niemieckie marki zarobione na „saksach" stawialiśmy nasze peerelowskie domy. I byliśmy sąsiadów zza Odry ciekawi. Życia na podsłuchu w DDR, cudu gospodarczego na zachodzie, a potem obiecywanych „kwitnących krajobrazów" wschodu. A dziś jest tak normalnie, że aż nudno? O tym chcemy rozmawiać w specjalnym panelu medioznawczym Zjazdu.

W nawiązaniu do kontrowersji, jakie wzbudził niedawny serial „Nasze matki, nasi ojcowie", szczególna uwaga skierowana zostanie na obrazy sąsiada prezentowane w mediach. Podczas panelu odbywającego się w kinie Dolnośląskiego Centrum Filmowego zostaną przedstawione fragmenty współczesnych filmów niemieckich ukazujących Polskę i Polaków, jak też filmów polskich przedstawiających Niemcy i Niemców. W dyskusji wezmą udział naukowcy i najważniejsi dziennikarze specjalizujący się w tematyce polsko-niemieckiej.

W czasie trzygodzinnego spotkania przeprowadzone zostaną dwie dyskusje panelistów (filmoznawców oraz dziennikarzy) przedzielone projekcjami fragmentów filmów.

 

Zaproszeni goście:

filmo- i miedioznawcy:

dr Ewa Fiuk (Uniwersytet Jagielloński)

prof. Andrzej Gwózdź (Uniwersytet Śląski)

prof. Izabela Surynt (Uniwersytet Wrocławski)

dziennikarze:

red. Tomasz Gabiś (Polskie Radio)

red. Cezary Kowenda (Polityka)

red. Monika Sieradzka (TVP2)

Prowadzenie:

dr Andrzej Dębski

red. Tomasz Sikora (Radio Wrocław, niemcy-online)

 

Serdecznie zapraszamy!

Forum Medialno-Filmowe: Kogo kręca Niemcy? 

Data: 22 listopada 2013r.
Miejsce: Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64 a; Wrocław, sala kinowa: „Warszawa”
Godzina: 18.00
 
PROGRAM RAMOWY I WYBRANE IMPREZY II ZJAZDU NIEMCOZNAWCÓW
 

9 780x283 scaled cropp

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta we Wrocławiu wraz instytucjami partnerskimi serdecznie zaprasza na  FORUM DYSKUSYJNE, które odbędzie się 22 listopada o godz. 18

 

DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce debatują o osiągnięciach, problemach i nowych wyzwaniach.
Jak przedstawia się obecnie, po niemal ćwierćwieczu istnienia swobód demokratycznych i prawie dekadzie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, sytuacja żyjących w niej mniejszości narodowych i etnicznych? Jaki wpływ na ich funkcjonowanie wywiera kryzys ekonomiczny i demograficzny? Czy na tożsamość etniczną lub narodową swych przedstawicieli oddziałują próby kształtowania ponadnarodowej tożsamości europejskiej lub tożsamości regionalnych? Czy postępujące procesy globalizacji sprzyjają asymilacji grup mniejszościowych z otoczeniem, czy też odradzaniu się świadomości etnicznej i narodowej? Jakie cele udało się dotychczas zrealizować, a które obszary stanowią zagrożenie dla rozwoju i istnienia mniejszości narodowych i etnicznych?
O wyzwaniach stawianych na dziś debatować będą przedstawiciele mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, łemkowskiej, żydowskiej, romskiej, tatarskiej, ormiańskiej, karaimskiej, a także reprezentanci świata nauki oraz instytucji rządowych.

 

DZIEDZICTWO, TOŻSAMOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ. Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce debatują o osiągnięciach, problemach i nowych wyzwaniach.

Moderacja: dr Irena Kurasz, dr Marcin Wiatr

Data: 22.11.2013 godz. 18-20
Miejsce: Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu, ul. Saperów 12.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Udział w debacie potwierdzili:
Mariola Abkowicz – Przewodnicząca Związku Karaimów Polskich
Rafał Bartek – Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Musa Czachorowski - Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
dr Barbara Kobzarska-Bar – Katedra Nauk Społecznych, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

dr hab. Markus Krzoska – Uniwersytet Justusa Liebiga Gießen
dr Irena Kurasz – Pełnomocnik ds. Mniejszości Niemieckiej, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu
prof. dr hab. Zbigniew Kurcz – Dyrektor Instytutu Socjologii, Uniwersytet Wrocławski
Cornelius Ochmann – Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Igor Salamon – Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce koła we Wrocławiu
Jerzy Starzyński – Prezes Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Kyczera"
Dariusz Tokarz –Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Marcin Wiatr – Instytut im. Georga Eckerta ds. Międzynarodowych Badań nad Podręcznikami w Brunszwiku
Renata Zajączkowska – Przewodnicząca Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego we Wrocławiu

 

PROGRAM RAMOWY I WYBRANE IMPREZY II ZJAZDU NIEMCOZNAWCÓW

 

zdjecie artykuł.pdf 2013-11-08 12-31-2322 listopada o godz. 16.00 CSNE serdecznie zaprasza na debatę panelową, imprezę otwartą w ramach II Zjazdu Niemcoznawców. Debata odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji.

 

Europa w niemieckiej myśli od XIX wieku do współczesności

Koncepcje Europy żywo dyskutowane są w Niemczech od Oświecenia aż po dzień dzisiejszy. w zależności od kontekstu politycznego i historycznego różnie rozkładały się akcenty w debatach prowadzonych w rozdrobnionych krajach niemieckich, w Rzeszy Bismarcka czy wreszcie w zmieniających się konstelacjach XX wieku.

Tematem panelu będzie intelektualny wymiar tych niemieckich debat. Stąd też najwięcej uwagi poświecimy koncepcjom pisarzy, publicystów, filozofów. Tworzone one były z myślą o duchowej formie europejskiej jako fenomenie kulturowym, poświęcone były również jakiejś formie politycznego zjednoczenia europejskiego, zdarzały się wreszcie pomysły wykorzystujące Europę głównie jako wehikuł realizowania interesu niemieckiego. Od Immanuela Kanta przez Fryderyka Nietzschego po Jürgena Habermasa w filozofii, od Fryderyka Schlegla przez braci Mannów po Roberta Menassego w literaturze odnajdziemy całe bogactwo postaw i refleksji. Nieuchronnie pojawią się również odwołania do projektów politycznych takich myślicieli jako Constantin Frantz, Fryderyk Naumann, Nikolaus Coudenhove-Kalergi czy Ulrich Beck. W dyskusji biorą udział: Leszek Żyliński oraz Andreas Lawaty i Adam Krzemiński.

 

Europa w niemieckiej myśli od XIX wieku do współczesności

Debata odbędzie się w piątek 22.11. 2013 r., w godz. 16.00 – 17.30

Prelegenci: prof. Leszek Żyliński, dr Andreas Lawaty, Adam Krzemiński

Miejsce: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Więzienna 8/2, Budynek C, sala 301

 

 PROGRAM RAMOWY I WYBRANE IMPREZY II ZJAZDU NIEMCOZNAWCÓW

 

<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>
Page 32 of 40