Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Archiwum
Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Ostrowska wykład baner2

 

Joanna Ostrowska

„Przemoc seksualna w czasie II wojny światowej w świetle powojennych procesów karnych (1946-1949)”

środa, 12 maja 2021, godz. 17:00

 

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Link do spotkania:

Meeting ID: 980 5532 5856
Passcode: 257917

 

W swoim wykładzie Joanna Ostrowska przybliży problem ofiar przymusowej pracy seksualnej, prześladowań osób nieheteronormatywnych oraz przemocy seksualnej w III Rzeszy i okupowanej przez nazistowskie Niemcy Europie z perspektywy powojennych procesów karnych.

 

Zapraszamy na wykład i dyskusję wokół przełamujących tabu w narracji o drugiej wojnie światowej książek Joanny Ostrowskiej: „Przemilczane. Seksualna Praca przymusowa w czasie II wojny światowej” (Marginesy 2018) i „Oni. Homoseksualiści w czasie II wojny światowej” (Krytyka Polityczna 2021).

 

 

Joanna Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, studiowała również w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, Katedrze Judaistyki UJ, Gender Studies UW, Zakładzie Hebraistyki UW i PWSFTviT w Łodzi. Wykładowczyni akademicka, krytyczka filmowa, dramaturżka. Zajmuje się tematyką związaną z przemocą seksualną w czasie II wojny światowej i zapomnianymi ofiarami nazizmu. Autorka głośnej książki „Przemilczane. Seksualna praca przymusowa w czasie II wojny światowej” (2018), za którą otrzymała prestiżową nagrodę Mauthausen-Memorial-Forschungspreis.

 

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu wykładów „Prawo w obliczu bezprawia. Sądowe rozliczenia zbrodni okresu II wojny światowej”.

 

 


Organizatorzy: 

CSNE im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Pracownia Badań: Sprawiedliwość Okresu Przejściowego

Opracowanie merytoryczne: dr Dominika Uczkiewicz

warsztaty kajdanek2

 

W imieniu studentów koła naukowego Interdyscyplinarnych Działań Europejskich (IDE) serdecznie zapraszamy do udziału w zdalnych warsztatach pt. ''Weź dane innych, aby zrobić to lepiej! Analiza danych zastanych w tekstach naukowych.'' Warsztaty poprowadzi prof. Katarzyna Kajdanek (WNS UWr).

 

Warsztaty odbędą się 16 kwietnia 2021r. (piątek) w godz. 17:00-18:30 a platformie Zoom.

 

Co da Ci udział w warsztacie?

Udział w wydarzeniu umożliwi Ci socjologiczne rozumienie sensu mierników (średnia, mediana, dominanta, itp.), rozumienie tabel krzyżowych oraz zdobycie umiejętności opowiadania o danych w kontekście prac naukowych, a także wiedzę jak poprawnie łączyć wnioski badań innych ludzi z wnioskami z części empirycznej własnych badań

 

Zamysł warsztatów oparty jest na wykorzystaniu wybranego sondażu ze strony CBOS -''Edukacja zdalna - doświadczenia i oceny''.

 

Jak się zgłosić?

Jeśli jesteś chętny/chętna jedyne co musisz zrobić to zgłosić się poprzez wysłanie e-mail na adres naszego Koła -->  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Następnie wyślemy Ci odpowiedź z linkiem do platformy ZOOM do warsztatów.

 

Warsztaty będą mieć charakter otwarty, więc każdy zainteresowany może jak najbardziej wziąć udział.

 


Prof. Katarzyny Kajdanek jest socjolożką miasta oraz wykłada w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Uniwersytetu Wrocławskiego. Badawczo zajmuje się przejawami procesu urbanizacji - ostatnio powrotami z osiedli podmiejskich do miasta i odrodzeniem wsi na ziemi kłodzkiej, a także kwestiami tożsamości regionalnej i lokalnej. Jest aktywna na polu stosowanych nauk społecznych - współtworzyła projekt ewaluacji społecznego oddziaływania ESK Wrocław 2016, przygotowywała raport Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017, 2014 i 2010, wspiera badawczo procesy rewitalizacji (min. we Wrocławiu, Lesznie, Słupsku).

 

Serdecznie zapraszamy i widzimy się 16 kwietnia!

W poniedziałek 19 kwietnia o godz. 19.30 zapraszamy na spotkanie z dr URSZULĄ BIEL, autorką książki „Kultura filmowa prowincji górnośląskiej. Kina, właściciele, widzowie” (Poznań 2020). Spotkanie poprowadzi dr hab. Andrzej Dębski.

 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Link do spotkania:

https://zoom.us/j/95209118850?pwd=b2pOYmNVUmQ0S29xNGN1TElkQXpvZz09

 

Meeting ID: 952 0911 8850
Passcode: 079544

 

O KSIĄŻCE:

Kultura-filmowa-okladkaNiniejsza książka stanowi kontynuację pierwszej monografii autorki, dotyczącej kinematografii województwa śląskiego w latach 1918-1939. Obszarem obecnych badań stała się prowincja górnośląska, czyli część regionu, jaka przypadła Niemcom po I wojnie światowej. Pracę oparto na szerokich kwerendach archiwalnych. Metodologicznie możemy ją zdefiniować jako regionalną historię kina. Na tle kontekstów historycznych (Niemiec, Górnego Śląska, kinematografii weimarskiej, hitlerowskiej, a także europejskiej i światowej) przyglądamy się lokalnej dynamice rozwoju omawianej dziedziny. W jej głównym polu widzenia są tutejsze kina i ich właściciele oraz zarządcy. Równie ważne okazały się zachowania publiczności, będącej ważnym ogniwem zachodzących zmian. W dotychczasowych badaniach nad historią Górnego Śląska dominowała kategoria relacji polsko-niemieckich. Nie zapominając o nich, autorka daje prymat fenomenowi kultury popularnej. W omawianym okresie jej najważniejszą gałęzią stał się film, który przeobraził lokalne społeczności. Zdemokratyzował ich sposób uczestnictwa w kulturze oraz urównouprawnił formy spędzania wolnego czasu.

 

Z RECENZJI:

Urszula Biel, co uważam za wyjątkowo cenną cechę (…), podchodzi do każdego ustalenia źródłowego, każdego znaleziska, nieznanego detalu z precyzją paleontologia, ale i entuzjazmem odkrywcy. Po prostu czuje się, śledząc karty rozprawy, ogromną satysfakcję z rozpoznawania spraw i poznawania ludzi, którzy przed stu laty tworzyli zręby kinematografii tego kulturowego pogranicza. „Kultura filmowa prowincji górnośląskiej…” przenosi bowiem czytelnika w świat niemieckiej części Górnego Śląska, (…) akcentując transnarodowy charakter rekonstruowanego mikrokosmosu. (…) Lokalne i regionalne walory tekstu nie budzą wątpliwości. Także historyk środkowoeuropejskiej kultury, poszukujący szerszych znaczeń nie powinien być zawiedziony. Ponadto czytanie rozprawy jest, dzięki umiejętnościom narracyjnym autorki po prostu przyjemne, co w przypadku rozpraw naukowych bynajmniej nie stanowi normy. 

[dr hab. Mariusz Guzek, prof. UKW w Bydgoszczy]

 


O AUTORCE:

dr Urszula Biel – autorka pierwszej monografii poświęconej dziejom kina na Górnym Śląsku ("Śląskie kina między wojnami, czyli przyjemność upolityczniona", Katowice 2002) oraz licznych tekstów z zakresu tej tematyki, w publikacjach zbiorowych polskich i zagranicznych. Ponadto animatorka kultury filmowej, prowadzi kino studyjne Amok w Gliwicach, uhonorowane nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Kino” (2012) oraz „Edukacja filmowa” (2017). Laureatka nagrody Prezydenta m. Gliwice w dziedzinie kultury (1999). Od 2016 roku prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego.

Wierczyńska wykład baner ostOST

 

Karolina Wierczyńska

Wpływ Stefana Glasera na rozwój Międzynarodowego Prawa Karnego

środa, 21 kwietnia 2021, godz. 17:00

 

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Link do spotkania można uzyskać po uprzednim mailu na adres:

  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Stefana Glasera, niesłusznie zapomnianego polskiego karnistę i znawcę prawa międzynarodowego, powinno się traktować jako jednego z ojców międzynarodowego prawa karnego. W dwudziestoleciu międzywojennym wraz z Emilem Stanisławm Rappaportem, Vespesianem Pellą, Henri Donnedieu de Vabrem przecierał on szlaki nowej, dopiero kształtującej się dziedziny „międzynarodowego prawa karnego”, rozpoczynając od pomysłu unifikacji międzynarodowej prawa karnego. Stefan Glaser rozpoczął karierę naukową w Polsce jako akademik zajmujący się prawem karnym. Z czasem jednak, na skutek zawirowań politycznych został zmuszony do opuszczenia akademii, a po wybuchu drugiej wojny światowej także Polski. Na emigracji uczestniczył w pracach rządu polskiego na uchodźstwie, z jego ramienia brał udział w pracach Komisji Rekonstrukcji i Rozwoju Prawa Karnego w Cambridge (Cambridge Commission on Penal Reconstruction and Development) oraz utworzonej jesienią 1943 roku Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Zbrodni Wojennych (United Nations War Crimes Commission). Po wojnie pozostał na emigracji, gdzie  kontynuował karierę naukową i siłą rzeczy nie mógł już zajmować się polskim prawem krajowym, koncentrując pracę badawczą na międzynarodowym prawie karnym. 

 

W swoim wykładzie prof. Karolina Wierczyńska przybliży właśnie ten naukowy zwrot w życiu Stefana Glasera, prawnika o znakomitych międzynarodowych osiągnięciach. Jego postać wymaga dziś przypomnienia w kontekście badań nad wpływem polskich prawników na rozwój międzynarodowego prawa karnego oraz przy okazji refleksji nad dorobkiem Rafała Lemkina, Emila Stanisława Rappaporta, Tadeusza Cypriana czy Jerzego Sawickiego. Obowiązująca do tej pory narracja o historii i rozwoju międzynarodowego prawa karnego była dość jednostronna. Pomijano w niej częstokroć dorobek i wpływ prawników z Europy Środkowo-Wschodniej, a niewielu z nich zdołało zrobić kariery międzynarodowe po  zakończeniu drugiej wojny światowej. Warto wydobyć ich życiorysy z tej „międzynarodowej niepamięci”, bo historia rozwoju prawa międzynarodowego to także historia Polaków.

 

Karolina Wierczyńska – dr hab. nauk prawnych, Profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych w kadencji 2020-23, zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma „Polish Yearbook of International Law” i kierowniczka Centrum badań nad międzynarodowym prawem karnym INP PAN oraz redaktorka bloga poświęconego zagadnieniom prawa międzynarodowego (przegladpm.blogspot.com).

 

Jej najnowsze publikacje obejmują The Al Mahdi Case: from Punishing Perpetrators to Repairing Cultural Heritage Harm w: Intersections in International Cultural Heritage Law, Anne-Marie Carstens, Elisabeth Varner (red.), Oxford University Press, 2020, współautor A. Jakubowski; Stefan Glaser: Polish Lawyer, Diplomat and Scholar w: The Dawn Of A Discipline International Criminal Justice and Its Early Exponents, Immi Talgren Frederic Megret (red.), Cambridge University Press, 2020, współautor G. Wierczyński

 


Organizatorzy: 

CSNE im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Pracownia Badań: Sprawiedliwość Okresu Przejściowego

Opracowanie merytoryczne: dr Dominika Uczkiewicz

W dniu 16 marca br. Andrzej Dębski, pracownik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (CSNE), otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, nadany przez Radę Naukową Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

2017-06-08 andrzej debskiAndrzej Dębski ukończył ekonomię na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1998) i w Internationales Hochschulinstitut w Zittau (2000), a następnie kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim (2003), gdzie pod opieką prof. Izoldy Topp przygotował pracę magisterską o ruchach neopogańskich. Od 2004 roku związany jest z CSNE, gdzie najpierw pod opieką prof. Marka Zybury przygotował dysertację doktorską pt. „Historia kina we Wrocławiu w latach 1896–1918” (obroniona w 2008 roku, wydana drukiem w 2009 roku), a następnie kierował projektami naukowymi „Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur” (2010–2015, finansowanie: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki) i „Historia kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku” (2014–2019, finansowanie: Narodowe Centrum Nauki). Od listopada 2020 roku jest kierownikiem nowo utworzonej Pracowni Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Niemieckiego Obszaru Językowego w CSNE, w ramach której – we współpracy z prof. Andrzejem Gwoździem (Uniwersytet Śląski) i dr Ewą Fiuk (Polska Akademia Nauk) – rozwija działalność badawczą i popularyzatorską dotyczącą kina niemieckiego oraz relacji polsko-niemieckich w kinie.

 

Praca habilitacyjna Andrzeja Dębskiego pt. „Nowoczesność, rozrywka, propaganda. Historia kina we Wrocławiu w latach 1919–1945” ukazała się drukiem w 2019 roku. Ta licząca ponad 900 stron publikacja obejmuje dwie części: „Kina” i „W kinach”. W pierwszej autor opisał rozwój kin wrocławskich w podanym okresie, w drugiej ich ofertę programową i preferencje filmowe wrocławskiej publiczności. Recenzenci rozprawy podkreślili, że praca ta „wyznacza nowe perspektywy poznawcze, w sposób wieloaspektowy ukazuje fragment niezwykłej historii filmu europejskiego, nie ograniczając się przy tym do historii kina we Wrocławiu” (prof. Krzysztof Kozłowski), „jest pokłosiem szeroko zakrojonych studiów źródłoznawczych, wpisanych w szeroki kontekst przemian społeczno-politycznych i kulturowo-rozrywkowych we Wrocławiu (w Breslau) zwłaszcza w okresie faszystowskich Niemiec” (prof. Barbara Gierszewska), „stanowi ona ważne osiągnięcie naukowe – stanowiące efekt żmudnych prac kwerendalnych, pod wieloma względami pionierskie w analizach, niewątpliwie wyróżniające się na tle rodzimych prac filmoznawczych” (prof. Konrad Klejsa) i „to coś więcej niż regionalna historia kina. To również próba rewizji kanonu, metodologiczny eksperyment doprowadzony do ważnych konkluzji, a zarazem drobiazgowy opis kultury filmowej w burzliwych czasach. Krótko mówiąc, złożona do oceny monografia – jako całość – to jedno z najlepszych dokonań polskiej historii kina ostatnich lat” (prof. Paweł Sitkiewicz).

 

Andrzej Dębski jest współredaktorem tomów poświęconych wczesnemu kinu („KINtop. Antologia wczesnego kina”, 2016, red. z Martinem Loiperdingerem), polsko-niemieckim relacjom filmowym („W drodze do sąsiada. Polsko-niemieckie spotkania filmowe", 2013, red. z Andrzejem Gwoździem; „Unterwegs zum Nachbarn. Deutsch-polnische Filmbegegnungen”, 2015, red. z Brigitte Braun i Andrzejem Gwoździem), wrocławskim reżyserom („Stanisław Lenartowicz – twórca osobny”, 2011; „Sylwester Chęciński”, 2015 – red. z Rafałem Bubnickim) i dziejom kina we Wrocławiu („Wrocław będzie miastem filmowym… Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska”, 2008, red. z Markiem Zyburą). Wkrótce pod jego redakcją ukaże się publikacja „Na obrzeżach wielkiego miasta. Z dziejów kina na Dolnym Śląsku do 1945 roku” (2021).

 

Andrzej Dębski prowadzi również działalność popularyzatorską, organizując m.in. przeglądy filmowe poświęcone kinu niemieckiego i relacjom polsko-niemieckim w kinie. Aktualnie trwa realizowany przez niego cykl „Polska i Niemcy: seanse filmowe online”. Filmy pokazywane są przez Vimeo, a dyskusje odbywają się przez Zoom. Najbliższe spotkanie już w poniedziałek 22 marca o godz. 19.30 (...więcej o spotkaniu).

 

Gratulujemy!

<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 17 of 72