Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Archiwum
Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

baner DEFA 2021 film 1

 

W poniedziałek 24 maja o godz. 18.30 zapraszamy na film Mordercy są wśród nas (reż. Wolfgang Staudte, 1946). Prelekcję przed filmem wygłosi i dyskusję po filmie poprowadzi dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska.

 

Film:

Weteran wojenny (doktor Hans Mertens) przyjeżdża tuż po wojnie do Berlina i zajmuje mieszkanie, do którego wraca była więźniarka obozu koncentracyjnego (Susanne Wallner). Trauma Mertensa jest wynikiem zdarzenia, w którym uczestniczył w 1942 roku w Polsce: jego dowódca (porucznik Ferdinand Brückner) kazał rozstrzelać wszystkich mieszkańców wioski, czemu on nie potrafił się przeciwstawić. Między Hansem i Susanne rodzi się uczucie, tymczasem w powojennym Berlinie karierę robi Brückner…

 

dr hab. Magdalena Saryusz-Wolska: 

pracowniczka naukowa Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie i Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego; autorka książek Berlin. Filmowy obraz miasta (2007), Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach (2011), Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949 (2015, wyd. 2: 2017); redagowała m.in. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka (2009), Badanie widowni filmowej. Antologia przekładów (z Konradem Klejsą, 2014), Historia wizualna. Obrazy w dyskusjach niemieckich historyków (2020); zajmuje się pamięcią zbiorową, historią wizualną, filmem historycznym i badaniami recepcji.

 

Mordercy

 

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, a film udostępniony zostanie przez Vimeo (link z hasłem podane zostaną na czacie podczas spotkania w Zoomie). Link do spotkania w Zoomie:

 

https://zoom.us/j/91823703548?pwd=OSsycFpaNGMwbmtsTzF0T09yV05xZz09

 

Meeting ID: 918 2370 3548
Passcode: 957799

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Plakat DO POBRANIA (.pdf)


 

Zaplanowane spotkanie jest częścią projektu „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN. Historia i dziedzictwo filmowe Defy”. W ramach projektu pokazane zostaną jeszcze:

- 31 maja 2021: Solo Sunny (reż. Konrad Wolf, 1980),

- 7 czerwca 2021: Klucze (reż. Egon Günther, 1972).

 

Organizatorzy:

- Europejskie Stowarzyszenie Badań Niemcoznawczych

- OSTPOL E.V.

- Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Ostpol  logo csne uwr idub daad

 

Partnerzy projekcji filmowych:

- DEFA-Stiftung

- ICESTORM

 

DEFA Stiftung       Icestorm

 

Dofinansowanie projektu:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

FWPN

Uniwersytet Wrocławski

 ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec

w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

 

Charakter stanowiska:

 • stanowisko badawczo-dydaktyczne (adiunkt)
 • dyscyplina naukowa: Nauki o Kulturze i Religii
 • liczba stanowisk do obsadzenia: 1 - w Centrum w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Od kandydatek/kandydatów wymagane są:

 • Stopień naukowy doktora habilitowanego;
 • Specjalista w zakresie historii filmu i kina w Niemczech, relacji polsko-niemieckich w filmie, regionalnych historii kina, zwłaszcza na Dolnym Śląsku do 1945 roku, a także badań archiwalno-kontekstowych, prowadzonych w duchu Nowej Historii Filmu/Nowej Historii Kina;
 • Udokumentowany dorobek naukowy, poświadczony opublikowaniem monografii (co najmniej dwóch) oraz artykułów w czasopismach i wydawnictwach polsko-, niemiecko- i anglojęzycznych;
 • Doświadczenie w zdobywaniu grantów krajowych i zagranicznych oraz kierowaniu projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi, zwłaszcza polsko-niemieckimi;
 • Doświadczenie w organizowaniu konferencji o randze międzynarodowej, zwłaszcza o charakterze polsko-niemieckim;
 • Doświadczenie w realizacji przeglądów filmów niemieckich i o tematyce polsko-niemieckiej, zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line;
 • Gotowość do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych;
 • Gotowość do upowszechniania wiedzy o kinematografii niemieckiej, w tym także z wykorzystaniem narzędzi on-line;
 • Wizja rozwoju pracowni jako istotnego ośrodka badawczego i popularyzującego naukę;
 • Znajomość języków kongresowych, w tym zwłaszcza języka niemieckiego.

 

Kandydatki/kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego jako pierwszym miejscu pracy. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )”.
 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy   
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki
 • wykaz publikacji naukowych
 • elektroniczną wersję dwóch najważniejszych publikacji, które kandydatka/kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego
 • dwie opinie o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, sporządzone przez osobę zajmującą się działalnością naukową, posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydatka lub z dziedziny pokrewnej. Opinie te są kierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydatka/kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

 

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat. Przewidywana data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021.

 

Termin składania podań upływa z dniem 18.06.2021.

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazy JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata.    O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępna, zostaną powiadomione indywidualnie.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it z dopiskiem w temacie:  adiunkt w Katedrze Literatury i Kultury Niemiec.

Uniwersytet Wrocławski

ogłasza konkurs na stanowisko:

adiunkta w Katedrze Historii Najnowszej

w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

 

Charakter stanowiska:

 • stanowisko badawczo-dydaktyczne (adiunkt)
 • dyscyplina naukowa: Nauki prawne, Historia
 • liczba stanowisk do obsadzenia: 1 - w Centrum w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Od kandydatek/kandydatów wymagane są:

 • Stopień naukowy doktora;Wykształcenie prawnicze;
 • Udokumentowany dorobek naukowy z historii najnowszej (w szczególności druga wojna światowa, rozliczenia zbrodni wojennych, rozwój koncepcji odpowiedzialności karnej za zbrodnie międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem okresu drugiej wojny światowej) i historii myśli polityczno-prawnej;
 • Udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu kwerend w archiwach krajowych i zagranicznych; znajomość zasobów archiwalnych, dotyczących drugiej wojny światowej i rozliczeń zbrodni wojennych;
 • Doświadczenie w pracy redakcyjnej i realizowaniu projektów wydawniczych, w tym międzynarodowych projektów online;
 • Udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach w roli prelegenta;Doświadczenie i kontakty w zakresie transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami;
 • Doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć naukowych o randze międzynarodowej, w szczególności konferencji/seminariów dotyczących tematyki polsko-niemieckiej;
 • Znajomość języka polskiego, niemieckiego i angielskiego.

 

Szczegółowe wymagania:

Od kandydatek/kandydatów oczekuje się:

 • Umiejętności redaktorskich; doświadczenia w pisaniu artykułów i ekspertyz o tematyce polsko-niemieckiej;
 • Doświadczenia w przygotowywaniu naukowych wniosków projektowych;
 • Gotowości do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych oraz kierowania pracownią i międzynarodowym zespołem badawczym;
 • Prowadzenie badań z zakresu rozliczeń z konfliktową przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zbrodni nazistowskich w Polsce i Europie.

 

Kandydatki/kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego jako pierwszym miejscu pracy. Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 )".
 • życiorys naukowy
 • kwestionariusz osobowy
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych osiągnięć naukowych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji naukikoncepcję rozwoju pracowni badań z zakresu rozliczeń z konfliktową przeszłością, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń zbrodni nazistowskich w Polsce i Europie
 • wykaz publikacji naukowych
 • elektroniczną wersję dwóch najważniejszych publikacji, które kandydatka/kandydat uważa za reprezentatywne dla swego dorobku naukowego
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • dwie opinie o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym, sporządzone przez osobę zajmującą się działalnością naukową, posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydatka lub z dziedziny pokrewnej. Opinie te są kierowane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydatka/kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

 

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat. Przewidywana data rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021.

 

Termin składania podań upływa z dniem 18.06.2021

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazy JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępna, zostaną powiadomione indywidualnie.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 20 czerwca br.

 

Dokumenty należy przesyłam na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it z dopiskiem adiunkt w Katedrze Historii Najnowszej CSNE

graczyk wykad baner popr

 

Konrad Graczyk

(Nie-) Odpowiedzialność karna niemieckich sędziów i prokuratorów z Sądu Specjalnego w Katowicach (Sondergericht Kattowitz) za działalność na ziemiach polskich w latach 1939-1945.

czwartek, 27 maja 2021, godz. 17:00

 

Spotkanie odbędzie się na platformie ZOOM. Link do spotkania:

 

 

Meeting ID: 950 0943 1992
Passcode: 185974

 

W swoim wykładzie Konrad Graczyk przybliży problem utworzenia i funkcjonowania sądów specjalnych III Rzeszy oraz ich działalność na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy. Szczegółowo omówiona zostanie działalności Sądu Specjalnego w Katowicach (Sondergericht Kattowitz) oraz zagadnienie odpowiedzialności karnej prawników III Rzeszy po drugiej wojnie światowej - w procesie norymberskim prawników i przed sądami Republiki Federalnej Niemiec. Omówione zostaną także starania polskiego wymiaru sprawiedliwości, mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prawników z Sondergericht Kattowitz, a także kazus nazistowskiego prokuratora Gerharda Pchalka, skazanego w Niemieckiej Republice Demokratycznej w 1960 roku. 

 

Konrad Graczyk, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, starszy inspektor w Biurze Badań Historycznych IPN w Warszawie, ostatnio opublikował książkę: Sondergericht Kattowitz. Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945, Warszawa 2020. 

 

Spotkanie jest ostatnim w tym semestrze wykładem w ramach cyklu „Prawo w obliczu bezprawia. Sądowe rozliczenia zbrodni okresu II wojny światowej”.


 

Organizatorzy: 

CSNE im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Pracownia Badań: Sprawiedliwość Okresu Przejściowego

Opracowanie merytoryczne: dr Dominika Uczkiewicz

Monday, 17 May 2021 00:00

Muzeum jako aktor społeczny

 Muzeum-KN IDE
 
Zapraszmy na kolejne spotkanie zorganizowane przez Koło Naukowe IDE!
 
Muzea już dawno przestały być wyłącznie „świątyniami” sztuki i intelektualnej kontemplacji, stając się zgodnie z założeniami nowej muzeologii pełnoprawnymi uczestnikami życia publicznego, muzeami-forami współtworzonymi przez publiczność. Funkcje związane z ochroną i udostępnianiem zbiorów nadal pozostają ważnym wyróżnikiem tej kategorii instytucji kultury, ale obok nich bardzo rozwinęła się działalność edukacyjna muzeów oraz ich odpowiedzialność za otoczenie społeczne. ????
 
???? Spotkanie będzie miało na celu pokazanie dobrych praktyk w dziedzinie edukacji i społecznego zaangażowania współczesnych muzeów, zarówno tych leżących na turystycznych szlakach Europy, jak i geograficznie nam bliższych. W kontekście tych przykładów naświetlimy też zmiany, jakie zachodzą w strategii i działalności tzw. „trudnego” muzeum – placówki o profilu martyrologicznym, której możliwości popularyzatorskie i prospołeczne wydają się (pozornie) ograniczone. 
 
❓ Jak Centralne Muzeum Jeńców Wojennych radzi sobie z trudną materią historyczną, którą na co dzień się zajmuje? Co je odróżnia od innych muzeów-miejsc pamięci? Jaki jest w ogóle sens jego istnienia? Na te i inne pytania poszukamy wspólnie odpowiedzi.
________________________
???? Kiedy?
18 maja 2021r. w godz. 18.00- 19.30.
18:00-18:05 - powitanie gości przez Prezeskę KN IDE Wiktorię Morawską
18:05/18:20 - Wprowadzenie p. dr Violetty Rezler-Wasilewskiej nt. działalności Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych i znaku dziedzictwa europejskiego
18:20-19:05 - Wystąpienie p. dr Anny Czerner pt. „Muzeum jako aktor społeczny – na przykładzie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych"
19:05-19:20 - dyskusja po spotkaniu
???? Gdzie?
Platforma ZOOM
Webinar zostanie poprowadzony przez dr Violettę Rezler-Wasielewską i dr Annę Czerner ????‍????
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz do śledzenia aktywności KN IDE na fb! Wybierz się razem z nami do Muzeum!
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>
Page 15 of 72