Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Wednesday, 15 September 2010

Nabór na seminarium doktorskie - "Kino polskie i niemieckie na pograniczu kultur" Featured

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

 

Projekt realizowany jest we współpracy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Nauk o Mediach Uniwersytetu w Trewirze oraz Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, a

finansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

 

 

Call for Papers

 

Celem projektu jest ukazanie związków pomiędzy kinem polskim i niemieckim, co jest o tyle istotne, że kino niemieckie należy wciąż do słabo u nas rozpoznanych i opisanych. Również w Niemczech wiedza o kinematografii polskiej wykazuje znaczne deficyty. O ile więc kinematografie polska i niemiecka są obecnie słabo znane w krajach sąsiedzkich, to tym bardziej odnosi się to do ich wzajemnych relacji, inspiracji i oddziaływań. Wspólny projekt polsko-niemiecki stanowi odpowiedź na istniejące w nauce deficyty badawcze oraz zapotrzebowanie społeczne – w czasach europejskiego zbliżenia przypada mu istotna rola w procesie wzajemnego zrozumienia i pogłębiania polsko-niemieckiej współpracy.

 

Projekt koncentruje się nie tylko na tradycyjnych problemach filmoznawczych, podejmujących tematykę związków polsko-niemieckich w odniesieniu do poszczególnych twórców i ich dzieł, nurtów i formacji artystycznych, ale przykłada też wagę do regionów pogranicza polsko-niemieckiego. W tym ujęciu zaznacza się również metodologiczna innowacyjność projektu, który w duchu nurtu New Film History ujmuje „kino” szeroko – jako przestrzeń łączącą technikę, społeczeństwo i kulturę. W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się więc ekonomiczno-społeczne, techniczne, prawne i polityczne uwarunkowania działalności kinematograficznej, przedsiębiorstwa zaangażowane w produkcję, dystrybucję i projekcję filmów, repertuary kin i ich publiczność, transfer technologii oraz kultura filmowa.

 

W szczególności interesujące są następujące zagadnienia:

 

1) Kinematografie narodowe w dialogu

 

Celem projektu jest ukazanie różnorodnych związków pomiędzy kinematografiami Polski oraz Niemiec, zarówno w odniesieniu do poszczególnych twórców i ich dzieł, nurtów i formacji artystycznych, jak również wydarzeń społeczno-kulturowych oraz politycznych, istotnych dla historii tych obszarów (na przykład kino wobec dyktatury, czy wobec przełomu lat 1989/90). Istotne tematy to koprodukcje, migracje artystów, inspiracje twórcze, dystrybucja i recepcja filmów niemieckich w Polsce i filmów polskich w Niemczech, stereotypy Polaków i Niemców w kinematografii sąsiadów, polityka i obyczajowość, procesy europeizacji w kinie najnowszym.

 

2) Regionalne historie kina

 

Celem projektu jest objęcie refleksją naukową historii kina w wybranych miastach Niemiec i Polski. Chodzi tu zwłaszcza o miasta nieobjęte dotychczas badaniami filmoznawczymi oraz miejscowości graniczne, które w minionym stuleciu zmieniały przynależność państwową (jak Wrocław, Szczecin, Gdańsk, miasta Górnego Śląska, Lwów, czy Wilno). W tym przypadku metodologia New Film History jest szczególnie cenna, gdyż ukazując dzieje kina w strukturze horyzontalnej (badania porównawcze w odniesieniu do wybranych zagadnień) i wertykalnej (historie kina w poszczególnych miastach na przestrzeni dziesięcioleci) wskazuje na związki i odniesienia istniejące w ramach kultur regionalnych i narodowych oraz pomiędzy nimi.

 

3) Wizerunki regionów na taśmie filmowej

 

Celem projektu jest objęcie refleksją wizerunków regionów na taśmie filmowej, zwłaszcza w odniesieniu do obecnego pogranicza polsko-niemieckiego, ale też Górnego Śląska, Pomorza, Kresów. Interesujące jest nie tylko, jak wizerunki te zmieniały się na przestrzeni lat w obrębie poszczególnych kinematografii narodowych, ale też, jak różne kinematografie przedstawiały i przedstawiają regiony, stanowiące przedmiot ich wspólnego zainteresowania. Refleksja taka stanowić może cenne uzupełnienie do wiedzy o historii i kulturze poszczególnych regionów, z uwzględnieniem problematyki pamięci.

 

4) Euroregiony jako miejsca spotkań filmowych

 

Celem projektu jest refleksja, czy i jak kultura filmowa jest (może być) obecna w działaniach promujących euroregiony, ich kulturowe dziedzictwo oraz idee służące współpracy między narodami. W szczególności chodzi tu euroregiony na pograniczu Niemiec i Polski (jak Nysa czy Pro Europa Viadrina), ale też o inne mogące stanowić przykładową bazę porównawczą.

 

5) Muzea kinematografii jako miejsca pamięci

 

Muzea, gromadzące zbiory z dziedziny kinematografii i sztuki filmowej raz porządkujące je dla udostępnienia w formie ekspozycji, są miejscami pamięci przekazującymi wiedzę o kinie. Celem projektu jest analiza, jak historia ta przedstawiana jest przez poszczególne instytucje. Przedmiotem badań będą zbiory i działalność placówek, które posiadają stałe wystawy, funkcjonujące na terenie Niemiec i Polski: Filmmuseen w Berlinie, Poczdamie, Frankfurcie nad Menem oraz Düsseldorfie, Muzeum Kinematografii w Łodzi. Za bazę porównawczą mogą służyć także inne muzea działające na terenie Europy.

 

W ramach projektu przewidziane jest zaangażowanie doktorantów z Polski i z Niemiec, którzy w ramach swoich dysertacji analizować będą zagadnienia szczegółowe. Przewidziany jest udział dwóch naukowców (po jednym z każdego kraju) przygotowujących prace doktorskie pod opieką prof. Andrzeja Gwoździa (Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze) oraz prof. Martina Loiperdingera (Uniwersytet w Trewirze). Młodzi naukowcy otrzymają 2-letnie stypendia.

 

W związku z realizacją projektu Centrum im. W. Brandta ogłasza nabór na seminarium doktorskie. Zainteresowani powinni spełniać następujące wymagania:

  • ukończone magisterskie studia humanistyczne
  • dobra znajomość języka polskiego i niemieckiego
  • udokumentowane zainteresowania w zakresie związków kulturowych polsko-niemieckich w XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem kultury filmowej.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz szkicu dysertacji, zawierającego również plan pracy wraz z uwzględnieniem już podjętych działań (do 5 stron). Podania prosimy przesyłać (w języku polskim lub niemieckim) do dnia 30 października 2010 roku na adres mailowy This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Na początku listopada podjęta zostanie decyzja o wyborze kandydatów, aby mogli oni rozpocząć swoje badania i otrzymać wsparcie stypendialne od listopada b.r.

Read 58583 times Last modified on Thursday, 02 December 2010 09:01