Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

24 lutego w X Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej we Wrocławiu prof. Krzysztof Ruchniewicz wygłosił wykład na temat historii najnowszej Niemiec.

 

15fe987515a69d7379ea6fdbf891249a

 

 

Profesor przedstawil zainteresowanym początki systemu kanclerskiego i rozwój demokracji w powojennych Niemczech. Był to drugi wykład Dyrektora Centrum w tamtejszej placówce.

 

Informacja o wydarzeniu na stronie Liceum. 

Dienstag, 17 Februar 2015 15:14

Echa "Skreślonych" w zagranicznych mediach

Zapraszamy do zapoznania się z reportażem dotyczącym projektu "Skreśleni", który odbył się w styczniu tego roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Informacje o tym głośnym wydarzeniu opisuje wiele portali na całym świecie. 

 

Zobacz informacje na portalu rbb-online.de

 

 

 

3 marca bieżącego roku w Centrum odbędzie się wykład prof. dr Moniki Wohlrab-Sahr z Uniwersytetu w Lipsku zatytułowany "Multiple Säkularitäten", wchodzący w cykl wykładów im. Norberta Eliasa. 

 

 

Odchodzenie ludzi od religii, sekularyzacja, jest jednym z wielkich tematów nauk społecznych, także ze względu na to, że fenomen ten przyjmuje tak różne postacie. Od ponad dwudziestu lat, debaty socjologiczne nad religią i sekularyzacją polegają na konfrontacji krytyków i obrońców tezy o nieuniknionej sekularyzacji. Równocześnie mamy do czynienia z debatą nad rolą sekularyzmu we współczesnych systemach politycznych i kulturowych, między innymi z powodu silnej obecności mniejszości religijnych w wielu krajach Europy. Prof. dr hab. Monika Wohlrab-Sahr z Uniwersytetu w Lipsku przedstawi w swoim wykładzie koncepcję „multiple secularities”. Sekularyzm jest w tej koncepcji określany poprzez znaczenia kulturowe, które stanowią podstawę dla wytyczania granic w kwestii stosunku do religii. Koncepcja ta zostanie zilustrowana kilkoma przykładami. 
 
Prof. dr hab.  Monika Wohlrab-Sahr jest kierownikiem katedry nauk społecznych w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu w Lipsku, pracuje nad socjologią religii i metodami jakościowymi w badaniach socjologicznych.
 
Wtorek, 03.03.2015, godzina 18:00, CSNE ul. Strażnicza 1-3, Wrocław
 
Wykład będzie w języku niemieckim.
 

 

 


 

 

 

In der Reihe „Norbert Elias Lectures“ am Willy Brandt Zentrum für Deutschland- und Europastudien trägt am Freitag, den 3. März 2015 um 18:00 Uhr Frau Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr vom Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig zum Thema „Multiple Säkularitäten“ vor.

 

Die Entfremdung der Menschen von Religion, die Säkularisierung, ist eines der großen Themen der Sozialwissenschaften, gerade auch weil das Phänomen so unterschiedliche Gestalt annimmt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sind die soziologischen Debatten über Religion und Säkularisierung durch eine Konfrontation zwischen Kritikern und Verteidigern der Säkularisierungsthese charakterisiert. Gleichzeitig entstand – nicht zuletzt angesichts einer stärkeren Präsenz religiöser Minderheiten – eine bis heute andauernde öffentliche und wissenschaftliche Debatte um die Rolle des Säkularismus innerhalb nationaler und kultureller Rahmungen. Vor diesem Hintergrund diskutiert Frau Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr von der Universität Leipzig in ihrer Vorlesung das Konzept der “multiple secularities”. Säkularität wird dabei über die kulturellen Bedeutungen bestimmt, die den Grenzziehungen gegenüber der Religion unterliegen. Das Konzept wird anhand ausgewählter Fallstudien illustriert. 

 

Prof. Dr. Monika Wohlrab-Sahr hat den Lehrstuhl für Soziologie im Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig inne. Sie arbeitet zu Religionssoziologie und Methoden qualitativer Sozialforschung.

 

Dienstag, 3. März 2015, 18 Uhr, CSNE ul. Strażnicza 1-3, Wrocław

 

Der Vortrag ist auf Deutsch.

 

Das Plakat können Sie der PDF-Datei entnehmen.

 

 

Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta Uniwesytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na stanowisko: bibliotekarza w Bibliotece Centrum.

 

 

Ogólne warunki, jakie powinni spełniać kandydatki/kandydaci:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość obsługi systemów bibliotecznych (Koha, Sowa etc.),
 • gotowość do samodzielnego kierowanie biblioteką,
 • znajomość języka niemieckiego i polskiego,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarza.

 

 

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • operatywność, kreatywność, odpowiedzialność, zdolność i otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i poza nią;
 • umiejętność szybkiego i samodzielnego  podejmowania decyzji,
 • wysoka kultura osobista,
 • zaangażowanie w rozwój biblioteki i godne jej reprezentowanie,
 • umiejętność pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych,
 • umiejętności organizacyjne w zakresie promocji czytelnictwa.

 

 

Główne obowiązki:

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom;
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
 • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa - promocje książek, spotkania, pogadanki, akcje plenerowe, itp.;
 • wypożyczenia elektroniczne,
 • współpraca środowiskowa (współpraca z innymi bibliotekami uniwersyteckimi, stowarzyszeniami itp.),
 • wyszukiwanie i zakup nowych pozycji do Biblioteki,
 • indywidualne doradztwo z zakresie doboru literatury,
 • inne prace wynikające z zakresu działalności Biblioteki.

 

 

Kandydatki/ kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Kanclerza Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku bibliotekarza w Centrum im. W. Brandta UWr,
 • CV,
 • list motywacyjny (prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

 

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat. 

 

Termin składania podań upływa z dniem 06.03.2015 r.

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany Kanclerzowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata. Rozmowa ta planowana jest na 11 marca b.r.  O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  11.03.2015 r.

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

Dokumenty należy składać/przesyłać na adres:

Uniwersytet Wrocławski - Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Ul. Strażnicza 1-3

50-206 Wrocław

Z dopiskiem: rekrutacja 2015 -bibliotekarz

lub

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

w temacie: rekrutacja 2015 -bibliotekarz

Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Nauk Społecznych.

 

 

Ogólne warunki, jakie powinni spełniać kandydatki/kandydaci:

 • stopień naukowy doktora,
 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie problematyki europejskiej i stosunków polsko-niemieckich,
 • doświadczenie organizacyjne,
 • gotowość do prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych,
 • dobra znajomość języka niemieckiego i polskiego,
 • doświadczenie i kontakty w zakresie transgranicznej współpracy między Polską a Niemcami.

 

 

Szczegółowe wymagania:

 • udokumentowane badania w zakresie niemieckiego i polskiego systemu politycznego,
 • badania z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,
 • umiejętność stworzenia polsko-niemieckiego politycznego forum dyskusyjnego,
 • doświadczenie w zajmowaniu się kwestiami polityki unijnej.

 

 

Kandydatki/ kandydaci winni złożyć:

 • podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Centrum im. W. Brandta UWr jako pierwszym miejscu pracy; na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami);
 • życiorys naukowy,
 • kwestionariusz osobowy,
  http://www.uni.wroc.pl/sites/default/files/kwestionariusz_zatr_ang.doc,
 • autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki;
 • wykaz publikacji naukowych,
 • odpis dyplomu poświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • co najmniej jedną opinię o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym sporządzoną przez osobę zajmującą się działalnością naukową posiadającą stopień doktora habilitowanego lub tytułu profesora z dziedziny objętej zainteresowaniami kandydata lub z dziedziny pokrewnej.

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.

 

Warunki zatrudnienia: przewiduje się zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu na okres trzech lat.

 

Termin składania podań upływa z dniem 06.03.2015 r.

 

Kwalifikacja wstępna zostanie dokonana na podstawie nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci, którzy przejdą kwalifikację wstępną, zostaną zaproszeni na rozmowę konkursową z członkami Komisji Konkursowej. Jej wynik zostanie przekazany JM Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego z wnioskiem o zatrudnienie wybranej kandydatki/kandydata. Rozmowa ta planowana jest na 11 marca b.r. O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które przejdą kwalifikację wstępną, zostaną powiadomione indywidualnie.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  11.03.2015 r.

 

Aplikacje, które wpłyną niekompletne i po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia. 

 

Dokumenty należy składać/przesyłać na adres:

Uniwersytet Wrocławski - Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Ul. Strażnicza 1-3

50-206 Wrocław

Z dopiskiem: rekrutacja 2015

lub

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

w temacie: rekrutacja 2015

 

 

<< Start < Zurück 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL