Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Top-themen
agnieszka

agnieszka

konferencja IDE baner

 

Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta zapraszają na międzynarodową konferencję!

 

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza współczesnej Europy. Aktywizacja obywatelska, społeczna i europejska.’’ odbędzie się na platformie Zoom w dniach 23-24 kwietnia 2021 r.

 

Konferencja przebiegać będzie w dwóch językach: polskim oraz angielskim. Ponadto wystąpienia otwierające wygłoszone przez Keynote Speakerów tj. dr hab. prof. UWr Kazimierz Dziubka i Europosłankę Janinę Ochojską będą tłumaczone symultanicznie na język angielski.

 

Konferencja ma służyć promowaniu młodych talentów naukowych: studentów i doktorantów, ale też idei badań interdyscyplinarnych. Wydarzenie ma stanowić szansę na zaprezentowanie dotychczasowych wyników badań, ale też dać możliwość wystąpienia po raz pierwszy z referatem.

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Aby wziąć udział należy obserwować wydarzenie konferencji, gdzie organizatorzy umieszczą link do spotkania na platformie Zoom.

 

WIĘCEJ INFORMACJI NT. KONFERENCJI:

Temat konferencji wyrasta z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących obecnie we współczesnej Europie. Wyróżnić można trzy główne cele naukowo-badawcze konferencji tj. wymiana myśli, poglądów, doświadczeń naukowych, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji życia społecznego oraz inicjowanie interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych.

 

Hybrydowy forma I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pozwoli na spotkanie z przedstawicielami nauki z odległych obszarów terytorialnych. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wydarzenia tematyka poszczególnych paneli dyskusyjnych jest bardzo różnorodna, co tylko podnosi atrakcyjność naukową inicjatywy. Wygłoszone zostaną referaty m.in. z takich dziedzin naukowych, jak socjologia, historia, ekonomia, politologia, prawo czy filozofia.

 

Warto wspomnieć o pozostałych celach Konferencji takich, jak promocja Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, promocja Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, promocja Uniwersytetu Wrocławskiego, jako uczelni badawczej, promowanie interdyscyplinarnego podejścia do łączenia różnych dziedzin nauki, aktywizacja społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego oraz aktywizacja studentów z różnych kierunków, zainteresowanych zagadnieniami z szeroko pojętej wiedzy na temat współczesnej Europy.

 

Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich działające przy Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Współorganizatorami są Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta i Uniwersytet Wrocławski. Partnerem konferencji jest Program edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Ponadto patronaty honorowe nad Konferencją objęli Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr., Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej i Europosłanka Janina Ochojska. Telewizja Echo24 objęła wydarzenie patronatem medialnym.

 

--

PROGRAM do pobrania (.pdf)

Mittwoch, 24 März 2021 09:17

Dyrektor CSNE wyróżniony

Prof. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta UWr otrzymał z rąk premiera Kraju Saksonia medal upamiętniajacy 30 rocznicę Pokojowej Rewolucji i Zjednoczenia Niemiec. Prof. Ruchniewicza wyróżniono za szczególne zasługi dla relacji polsko-niemieckich i zaangażowanie obywatelskie.


Medal, wykonany z miśnieńskiej porcelany, powstał na zlecenie Saksońskiej Kancelarii Państwowej, a zaprojektował go Stefan Garzareck-Todorow z Państwowej Manufaktury Porcelany w Miśni. Jest przyznawany w uznaniu szczególnych zasług w latach 1989/1990, a także w procesie zrastania się Niemiec Wschodnich i Zachodnich oraz odbudowie Wolnego Państwa Saksonii.

 

Przyznawanie medalu jest inicjatywą saksońskiego szefa rządu Michaela Kretschmera. Zwrócił się on do powiatów landu i niezależnych miast Lipska, Drezna i Chemnitz z prośbą o wskazywanie osób zasługujących na uhonorowanie. Tak powstała lista 220 wyróżnionych. Pierwotny plan zakładał, że medale zostaną wręczone w 2021 r. podczas wielkiej uroczystości rocznicowej. Z powodu pandemii plany zostały zrewidowane. Większość medali wraz z listem premiera, przekazano wyróżnionym drogą listową.

 

7553824

 

Prof. Ruchniewicz od wielu lat współpracuje z uniwersytetami w Dreźnie i Lipsku. Zasiadał w radzie naukowej Hannah-Adrendt-Institut w Dreźnie. Uczestniczył w licznych projektach naukowych i edukacyjnych z różnymi partnerami z Saksonii. Jest współwydawcą czasopisma popularnonaukowego o Śląsku, „Silesia Nova”, które ukazuje się w Dreźnie w Neisse Verlag. W tym wydawnictwie ukazały się także jego publikacje. O zainteresowaniu publikacjami prof. Ruchniewicza świadczy włączenie niektórych z nich do programu wydawniczego Centrali Krajowej Kształcenia Politycznego (Sächsische Landeszentrale für Politische Bildung). Wrocławski historyk blisko współpracuje również z przedstawicielstwem Landu Saksonii we Wrocławiu.

 

Serdecznie gratulujemy!

Prof. Dariusz Wojtaszyn został laureatem Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Program im. Bekkera ma na celu wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

 

2017-06-12 dariusz wojtaszynW ramach przyznanego stypendium prof. Wojtaszyn będzie miał możliwość realizacji projektu „A football match as a political act. Football as an instrument for creating federalist concepts and nation-building/state-forming movements in Central Europe after World War I”

 

Impulsem do podjęcia tej tematyki był obecny w dyskursie publicznym temat kryzysu koncepcji europejskiej, który skłania do refleksji o losach innych europejskich koncepcji federalistycznych np. koncepcji Mitteleuropy. Celem projektu jest zbadanie mechanizmów wprzęgnięcia sportu, szczególnie piłki nożnej, która stała się w Europie Środkowej jednym z najpopularniejszych sportów masowych, wykraczając poza ramy zwyczajnej rozrywki, w proces tworzenia i ugruntowania politycznych koncepcji federalistycznych, a jednocześnie ruchów narodowo- i państwowotwórczych w okresie miedzywojennym. Dzięki futbolowi, uważanemu powszechnie za apolityczny, skonstruowana została przestrzeń, w której możliwe stały się próby podejmowania działań o charakterze dyplomatycznym, służącym zarówno wzmacnianiu określonych komponentów wspólnoty narodowej, jak i konstruowania wspólnoty środkowoeuropejskiej.

 

Projekt realizowany będzie we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim, a w jego ramach przewidziany jest pobyt badawczo-dydaktyczny w Wiedniu i kwerenda w archiwach Österreichische Nationalbibliothek, Institut für Sportwissenschaft, Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung oraz austriackiego związku piłki nożnej i klubu Rapid Wiedeń - Rapideum.

 

Gratulujemy!

poznaj sąsiada baner Przybyła

 

Po przerwie związanej z okresem ferii zimowych zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu mini-wykładów online dla szkół ponadpodstawowych na temat relacji polsko-niemieckich "Poznaj sąsiada":

 

Dr Piotr Przybyła: "Element ciężki”. Zbigniew Herbert i Niemcy

 

Przedłużająca się pandemia covid-19 postawiła nowe wyzwania przed szkołami, nauczycielami oraz uczniami. Jednym z nich jest konieczność kontynuowania kształcenia dzieci i młodzieży w formie zdalnej. Dlatego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta - międzywydziałowa i interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, która dysponuje doświadczeniem z zakresu dydaktyki, współpracując ze szkołami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli - podjęła inicjatywę wsparcia nauczycieli, organizując cykl mini-wykładów realizowanych w formie zdalnej pt. „Poznaj sąsiada”. Ich tematyka poświęcona jest różnym aspektom współczesnych relacji polsko-niemieckich. Referenci - międzynarodowe grono pracowników naukowych Centrum - przedstawią w formie krótkich ok. 20 minutowych wykładów istotne zagadnienia historyczne, polityczne i kulturalne bilateralnych relacji. Do wykładu dołączona będzie prezentacja multimedialna oraz wskazówki bibliograficzne. Wykłady będą nagrywane, a następnie udostępnione dla osób zainteresowanych ich wykorzystaniem na lekcjach historii, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze lub języka polskiego.  

Szczegółowe informacje na temat cyklu dostępne są na stronie internetowej Centrum im. Willy'ego Brandta

 

Kolejne spotkanie w ramach cyklu "Poznaj sąsiada", wykład dr. Piotra Przybyły: "Element ciężki”. Zbigniew Herbert i Niemcy odbędzie się w czwartek 21.01.2021 r. o godzinie 18.00.

Po części merytorycznej wykładu odbędzie się krótka dyskusja.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia indywidualne lub grupowe (klasy szkolne) na adres:

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Kolejne zajęcia w ramach cyklu, wykład dr Dominiki Uczkiewicz "Kiedy społeczeństwo mówi "nie!". Obywatelskie nieposłuszeństwo w Polsce i w Niemczech", zaplanowany jest na 28.01.2021 r., o godz. 18.00.

poznaj sąsiada baner Kurpiel

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu mini-wykładów online dla szkół ponadpodstawowych na temat relacji polsko-niemieckich "Poznaj sąsiada":

 

Dr Anna Kurpiel: Ceramika bolesławiecka. Dziedzictwo niemieckie, polskie czy wspólne?

 

Przedłużająca się pandemia covid-19 postawiła nowe wyzwania przed szkołami, nauczycielami oraz uczniami. Jednym z nich jest konieczność kontynuowania kształcenia dzieci i młodzieży w formie zdalnej. Dlatego Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta - międzywydziałowa i interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego, która dysponuje doświadczeniem z zakresu dydaktyki, współpracując ze szkołami i ośrodkami doskonalenia nauczycieli - podjęła inicjatywę wsparcia nauczycieli, organizując cykl mini-wykładów realizowanych w formie zdalnej pt. „Poznaj sąsiada”. Ich tematyka poświęcona jest różnym aspektom współczesnych relacji polsko-niemieckich. Referenci - międzynarodowe grono pracowników naukowych Centrum - przedstawią w formie krótkich ok. 20 minutowych wykładów istotne zagadnienia historyczne, polityczne i kulturalne bilateralnych relacji. Do wykładu dołączona będzie prezentacja multimedialna oraz wskazówki bibliograficzne. Wykłady będą nagrywane, a następnie udostępnione dla osób zainteresowanych ich wykorzystaniem na lekcjach historii, języka niemieckiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze lub języka polskiego.  

 

Szczegółowe informacje na temat cyklu dostępne są na stronie internetowej Centrum im. Willy'ego Brandta

 

Najbliższe spotkanie w ramach cyklu "Poznaj sąsiada", wykład dr Anny Kurpiel "Ceramika bolesławiecka. Dziedzictwo niemieckie, polskie czy wspólne?" odbędzie się w czwartek 10.12.2020 r. o godzinie 18.00.

Po części merytorycznej wykładu odbędzie się krótka dyskusja.

 

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia indywidualne lub grupowe (klasy szkolne) na adres:

  • Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Kolejne zajęcia w ramach cyklu, wykład prof. Sörena Brinkmanna "What is the European Union good for?", zaplanowany jest na 17.12.2020r., godz. 18.00. Wykład zostanie wygłoszony w języku angielskim.

<< Start < Zurück 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL