Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Top-themen
agnieszka

agnieszka

Pracownia Badań nad Filmem i Kulturą Audiowizualną Niemieckiego Obszaru Językowego, działająca w Centrum im. Willy'ego Brandta UWr, zaprasza na prezentację książki pt. NA OBRZEŻACH WIELKIEGO MIASTA. Z DZIEJÓW KINA NA DOLNYM ŚLĄSKU DO 1945 ROKU (red. Andrzej Dębski, Poznań 2021), w której wezmą udział autorzy rozdziałów (kolejność alfabetyczna): Urszula Biel, Andrzej Dębski, Jakub Gortat, Andrzej Gwóźdź, Konrad Klejsa, Ivo Łaborewicz, Katarzyna Pastucha-Spies, Grzegorz Sobel, a także recenzentka tomu: Ilona Copik.
 
Spotkanie odbędzie się w środę 27. października 2021 o godz. 18:00 w formie zdalnej poprzez Zoom. Po prezentacji książki będzie czas na dyskusję, także z widzami.
 
Link do spotkania w Zoomie: https://zoom.us/j/91370713723...
 
Książka dotyczy kina na Dolnym Śląsku poza Wrocławiem, który był już tematem innych opracowań. Jej pierwsza część obejmuje: "Kina", "Programy kin" i "Filmy". Przedstawiono w niej najpierw zarys rozwoju kin na Dolnym Śląsku i dwa studia przypadków: na temat kin w Jeleniej Górze i wałbrzyskiego Capitolu. Następnie zaprezentowano wydarzenia związane z dwoma przełomami: metrażowym (1910/1911) i dźwiękowym (1929/1930), a także studia przypadków dotyczące repertuarów kin w dolnośląskich miasteczkach w latach 1926, 1930 i w sezonie 1938/1939. Poruszono ponadto problematykę filmów o tematyce dolnośląskiej oraz wykorzystania filmu w oświacie. W drugiej części książki usystematyzowano geografię kin w podziale na powiaty. Do publikacji załączono dwa filmy na DVD: "Wrocław i okolice" oraz "Hrabstwo Kłodzkie" (oba z 1927 roku).
 
okładka na obrzeżach wielkiego miasta AD
Z recenzji prof. Ilony Copik:
 
Książkę tworzą rozdziały podejmujące tematykę z różnych obszarów badawczych – od historii kin rozumianych jako miejsca projekcji, promocji i dystrybucji, a zarazem elementy topografii miast i miasteczek, przez analizę repertuarów i refleksje dotyczące kultury i tak zwanego „życia filmowego” w danym obszarze, po kwestie dokumentacji i artystycznej reprezentacji rozmaitych wizerunków regionu, dających się rozpoznać w filmach dokumentalnych i fabularnych. Pomimo zróżnicowania merytorycznego i metodologicznego omawiane teksty za każdym razem w istotny sposób odnoszą się do tytułu książki, podejmując różne aspekty dziejów kina w regionie i tworząc materiał spójny badawczo, a zarazem imponujący bogactwem treściowym, który ogółem składa się na niezwykle barwny, a miejscami fascynujący poznawczo kalejdoskop kina na Dolnym Śląsku – od momentu wynalezienia kinematografu po 1945 rok.
 
 
 
Książka jest 17 pozycją w serii "Niemcy - Media - Kultura" wydawanej pod patronatem Centrum im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
KN IDE IIMKN
 
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta (CSNE) w imieniu swoim
oraz studentów Koła Naukowego Interdyscyplinarnych Działań Europejskich (KN IDE) serdecznie zapraszają na
 
2. Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową
pt. „(Nie)równość. Oblicza współczesnej Europy"
19-21 listopada 2021 r.

 
2. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „(Nie)równość. Oblicza współczesnej Europy" to wydarzenie pozwalające na prezentację swoich pomysłów (także po raz pierwszy), czy dorobku naukowego przed szeroką, międzynarodową publicznością! ????
 
???? Termin i miejsce
*** 19-21 listopada 2021 r.***
Konferencja będzie trwała trzy dni i zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej. 
Prelegenci mogą wygłosić referat stacjonarnie (w pierwsze dwa dni konferencji tj. 19 i 20 listopada) w CSNE we Wrocławiu lub w formie referatu online (za pośrednictwem platformy ZOOM). Podobnie jak w pierwszej edycji, także podczas 2. MIKN sesje będą się odbywać w dwóch językach: zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Referenci deklarują swoje preferencje dotyczące formy wystąpienia w formularzu zgłoszeniowym. 
 
???? Cel
Temat konferencji wynika z potrzeby zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej Europie. Wydarzenie ma służyć promowaniu młodych talentów naukowych: studentów i doktorantów, a także idei badań interdyscyplinarnych ????‍????????‍????. Konferencja jest kierowana zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących badaczy. 
 
???? Dla kogo
Zapraszamy do udziału reprezentantów rozmaitych dyscyplin badawczych: od socjologii, przez historię, politologię, ekonomię, prawo, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, filozofię, do psychologii. Żeby wziąć udział w konferencji nie musisz mieć doświadczenia w wygłaszaniu referatów! ???????????? O możliwości wystąpienia decyduje adekwatność tematu wystąpienia oraz nadesłany abstrakt. By zwiększyć swoje szanse na udział w konferencji proponujemy podjąć próbę znalezienia odpowiedzi na 1 z 8 pytań badawczych naszego wydarzenia.
 
???? Tematyka
Tematyka konferencji jest bardzo szeroka, więc możesz wybrać temat blisko Twoim zainteresowaniom. W tym roku zagadnienia zostały podzielone na dwa bloki tematyczne:
 
1. Ścieżka badawcza ????
???? Badania nad nierównościami – metodologia, problemy badawcze i wyzwania operacjonalizacji 
 
2. Ścieżka analityczna ????
???? Nierówności między płciami: Gender Studies i perspektywy krytyczne 
???? Ekonomiczne i gospodarcze aspekty nierówności
???? Technologiczne aspekty nierówności
???? Unia Europejska i Europa: nierówności w zrzeszeniach ponadnarodowych 
oraz koncepcje peryferyjności państw 
???? Współczesne nierówności regionalne i mniejszościowe
????Niwelowanie nierówności
????Przyszłość nierówności i wyzwania idei “degrowth”

❗ To nie wszystko ❗PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA ???? 
Po konferencji przewidziana jest możliwość przesłania artykułu i –po uzyskaniu pozytywnej recenzji – publikacji tekstów w języku angielskim w monografii, w której ukazanie się artykułu zapewnia autorom(-kom) 20 punktów ????. Praca wydana będzie przez Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego.
__________________________________________________________
???? Harmonogram 2. MIKN:

▪ 15 października 2021 r. – Przesłanie zgłoszenia na konferencję, wraz z oświadczeniem RODO i abstraktem (150-300 słów) z uwzględnieniem słów kluczy (wytyczne dot. abstraktu oraz oświadczenia zostały uwzględnione w formularzu zgłoszeniowym oraz regulaminie konferencji – link poniżej).
▫ 22 października 2021 r. – Przesłanie drogą mailową informacji o zakwalifikowaniu się do zgłoszonych osób (na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym)
▪ 2 listopada 2021 r. – Ostatni dzień wnoszenia opłat za udział w 2. MIKN (dzień wpłynięcia środków na konto organizatora) oraz przesyłania na adres Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ewentualnych danych do faktury
▫ 10 listopada 2021 r. – Publikacja programu konferencji 
▪ 19-21 listopada 2021 r. – 2. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
▫ 6 grudnia 2021 r. – Wysłanie do uczestników 2. MIKN certyfikatów potwierdzających udział w konferencji naukowej (do osób spoza Europy drogą mailową, do osób zamieszkujących obszar Europy drogą pocztową – chyba, że prelegent wskazał inaczej w formularzu zgłoszeniowym)
▪ 18 grudnia 2021 r. – Termin przesłania drogą mailową artykułu do recenzji (dla osób chętnych, po wniesieniu dodatkowej opłaty publikacyjnej – więcej informacji poniżej) wraz z oświadczeniem
 
❕❗ Formularz zgłoszeniowy w języku polskim: https://forms.gle/otuEg37o3uUad9T87 
❕❗ Opis konferencji w formie pliku (do pobrania) dostępny pod linkiem: https://docs.google.com/.../10gPuqx-sz.../edit...
__________________________________________________________
???? Informacje techniczne dot. konferencji:

Forma konferencji: hybrydowa (wystąpienia prelegentów stacjonarne oraz online – zależnie od preferencji prelegenta)
⏰ Czas wystąpienia prelegenta: 20 minut referatu + 10 minut dyskusji 
???????? ???????? Język wystąpienia: angielski lub polski
???????? Język publikacji: angielski 
???? Certyfikaty: każdy uczestnik konferencji uzyska certyfikat uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej, który zostanie wysłany do dnia 6 grudnia 2021 r. 
???? Czynny udział w konferencji jest płatny ????
Dla prelegentów występujących online przewidziana jest opłata 50 zł, natomiast osoby zdecydowane na wystąpienie stacjonarne będą zobowiązane do wniesienia opłaty wysokości 120 zł
???? Uczestnicy bierni nie ponoszą żadnych kosztów! ????

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów związanych z udziałem w 2. MIKN znajdują się pod linkiem https://docs.google.com/.../10gPuqx-sz.../edit... 
__________________________________________________________
???? Informacje dot. publikacji artykułu w monografii pokonferencyjnej: 
 
Kto może opublikować swój artykuł❓ 
Każdy uczestnik 2. MIKN – który zdecyduje się na wniesienie dodatkowej opłaty publikacyjnej (więcej informacji w części „OPŁATY” – ma możliwość zgłoszenia tekstu do publikacji w monografii pokonferencyjnej wydanej przez Wydawnictwo Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Dokładna kwota za zgłoszenie artykułu do recenzji wynosi 250 PLN/55 EUR. 
Jakie korzyści płyną z publikacji artykułu❓
Publikacja rozdziału w monografii pokonferencyjnej daje autorowi(-ce) 20 punktów. Zgłoszenie wymaga od uczestnika dodatkowej opłaty uwzględnionej w tabeli z kosztami rekrutacyjnymi. 
Jaka będzie forma publikacji❓
Wszystkie artykuły,po przejściu pozytywnych recenzji,publikowane są w wersji papierowej i jednocześnie online (co zwiększa szanse na cytowanie) oraz otrzymują indywidualny numer DOI. 
Jak przebiega proces recenzowania❓
Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek Recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Autor(ka) jest informowany(-a) o wynikach recenzji i otrzymuje ją do wglądu drogą mailową. Autor(ka) ma obowiązek odnieść się do uwag zgłoszonych przez Recenzentów i zwrócić poprawiony artykuł do Redakcji w ciągu 14 dni od daty otrzymania recenzji (odesłać tekst drogą mailową). Jeśli Recenzent wskaże, że praca wymaga powtórnej recenzji, Redakcja wysyła poprawiony przez Autora(-kę) artykuł ponownie do tego samego Recenzenta.
 
ℹ Szczegółowe informacje otrzymasz po wniesieniu opłaty za zgłoszenie tekstu do recenzji, drogą mailową
__________________________________________________________
✉ W razie pytań zachęcamy do kontaktu! ✉
Prześlij swoją wiadomośc na adres: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. .
Pytania dot. opłat, faktur i publikacji pokonferencyjnej: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.  
Zgłoś się już dziś: czekamy na Twoje zgłoszenie!
__________________________________________________________
???? Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
PARTNERZY:
???? Program edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
???? Collegium Invisibile.
 
PATRONI HONOROWI:
✅ Patronat JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr. hab. Przemysława Wiszewskiego
✅ Patronat Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 
✅ Patronat Wrocławskiego Centrum Akademickiego.
 
PATRONI MEDIALNI:
✅Telewizja Echo24
✅Miesięcznik Odra
✅Radio LUZ
✅Portal tuWroclaw.com 
✅Portal dlaStudenta.pl 
 
-- 
Dołącz do wydarzenia na fb, aby być na bieżąco! 
Jeżeli chcesz wiąć udział jako słuchacz, sprawdź jak się zgłosić TUTAJ.
 
Conference event in English: https://fb.me/e/LMyZhP8O

W obliczu Zagłady baner 2021

 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta UWr wspólnie z Katedrą Judaistyki im. Tadeusza Taubego UWr oraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych zaprasza na prezentację tomu pt. "W obliczu Zagłady Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945" pod redakcją Piotra Długołęckiego.

 

Spotkanie z redaktorem Piotrem Długołęckim odbędzie się 13 października o godz. 17:00 w Siedzibie CSNE (ul. Strażnicza 1-3, sala 13) a poprowadzi je prof. Krzysztof Ruchniewicz.

 

Tom stanowi pierwszą źródłową próbę całościowego ukazania uwarunkowań i mechanizmów działań realizowanych przez polski rząd na uchodźstwie wobec ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Prezentowane dokumenty – w przytłaczającej większości dotychczas niepublikowane – ukazują systemowość i masowy charakter działań polskiej służby dyplomatyczno-konsularnej w sprawie pomocy i ratowania Żydów, podejmowanych we wszystkich fazach wojny. Przybliżają aktywność zarówno prezydenta, premiera, jak i poszczególnych ministerstw i urzędów, lecz przede wszystkim ukazują stałą pracę polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz przedstawicielstw pomocowych Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i Polskiego Czerwonego Krzyża.

 

Zamieszczone w tomie archiwalia obrazują całe spektrum podejmowanych starań, dokumentują zarówno działalność informacyjną (o sytuacji Żydów na terenach okupowanej Polski), propagandową (zmierzającą do mobilizowania społeczności międzynarodowej do przeciwdziałania Zagładzie) czy prawną (obliczoną na postawienie zarzutów karnych sprawcom zbrodni). Przede wszystkim ukazują jednak aktywność stricte pomocową, polegającą na znajdywaniu bezpiecznego schronienia czy umożliwianiu ewakuacji zagrożonym osobom. Wskazują przy tym, że szeroko zakrojony wysiłek pomocowy nie miał incydentalnego charakteru, lecz stanowił jeden z najważniejszych aspektów polityki rządu RP na uchodźstwie. Udokumentowane w tomie działania pozwalają na postawienie tezy, że polscy urzędnicy i dyplomaci zorganizowali jedną z największych akcji pomocy Żydom przeprowadzonych przez służby dyplomatyczne jakiegokolwiek kraju w czasie II wojny światowej.

 

Ma to związek – co również oddają dokumenty – z wyjątkową sytuacją, w jakiej znalazł się rząd polski na uchodźstwie. Ze wszystkich krajów europejskich to właśnie w Polsce mieszkała najliczniejsza, bo ponadtrzymilionowa, grupa osób narodowości żydowskiej. Porównywalną liczebnie mniejszość żydowską miał jedynie Związek Radziecki, państwo zdecydowanie od Polski większe i ludniejsze. W rezultacie to właśnie do polskich władz i placówek zwróciła się o pomoc najznaczniejsza grupa zagrożonych osób, a w konsekwencji działania polskich urzędów były nieporównywalnie bardziej intensywne niż aktywność przedstawicielstw pozostałych państw alianckich i neutralnych.

 

Publikowany zbiór, zawierający ponad 550 dokumentów ukazuje mniej znany aspekt stosunków polsko-żydowskich, co umożliwia spojrzenie na historię wzajemnych relacji w czasie II wojny światowej z nowej perspektywy. Pozwala tym samym na stworzenie nowych interpretacji i pogłębionych ocen dotyczących pomocowych działań rządu RP na uchodźstwie. Rzuca także nowe światło na wysiłki całego szeregu (nieznanych szerzej) polskich urzędników służby dyplomatyczno-konsularnej. Niniejsza publikacja winna również stanowić impuls do dalszych badań, które poszerzałyby dostępność ukazanej w tomie bazy źródłowej.

 

Piotr Długołęcki

Historyk i wydawca źródeł dyplomatycznych do historii polityki zagranicznej Polski w XX w. Absolwent Instytutu Historycznego oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także Podyplomowe Studium Polityki Zagranicznej prowadzone przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w USA (2011/2012). W latach 2004-2020 pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, początkowo jako sekretarz Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, następnie również jako kierownik projektu PDD.  W latach 2013–2016, zatrudniony także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na stanowisku Historyka MSZ, następnie jako ekspert w Wydziale Wiedzy Historycznej, a w latach 2020-2021 jako zastępca dyrektora Archiwum MSZ. Od 2021 r. ponownie pracownik PISM, jako redaktor serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Autor artykułów naukowych i popularno-naukowych publikowanych m.in. w „Sprawach Międzynarodowych”, „Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym”; tygodniku „Polityka” czy miesięcznikach „Mówią Wieki” i „Focus Historia”. Opublikował także tomy Polskich Dokumentów Dyplomatycznych (PDD 1959 i PDD 1976 oraz PDD 1980 i PDD 1981). Wydał także zbiór źródeł zatytułowany W cieniu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945. Prowadził kwerendy archiwalne w wielu krajowych oraz zagranicznych instytucjach (m.in. w AMSZ, AAN, AIPN, Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy czy w Instytucie Sikorskiego w Londynie, Instytucie Piłsudskiego w Londynie, Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku, Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych, Archiwum Helveto Polonicum, a także w The National Archives w College Park, The National Security Archives w Waszyngtonie, The National Archives w Londynie, Instytucie Hoovera oraz w Bibliotekach prezydentów Nixona, Forda, Cartera i Reagana, jak również w Archiwum Kwatery Głównej NATO i Archiwum Rady Unii Europejskiej). Uczestniczy w międzynarodowej współpracy wydawców dokumentów dyplomatycznych, wchodząc w skład International Committee of Editors of Diplomatic Documents (w 2017 powołany także w skład Biura zarządzającego pracami ICEDD). W swych zainteresowaniach badawczych koncentruje się na historii dyplomacji i historii polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1989.

 

--

 

Montag, 04 Oktober 2021 13:16

workshop “Food – Science – History”

Invitación al

Invitation to the

 

Workshop “Alimentación – Ciencia – Historia” / workshop “Food – Science – History”


Centro de Estudios Latinoamericanos (zilas), Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt

7 de octubre de 2021, 10:30am - 16:30pm

 

Conferencistas/participants

  • Stefan Pohl Valero, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia)
  • Sören Brinkmann, Universidad de Wroclaw (Wroclaw, Polonia)

 

Presentación de los libros / Book presentation:

Stefan Pohl Valero & Joel Vargas Dominguez (eds.): El hambre de los otros. Ciencia y políticas alimentarias en Latinoamérica, siglos XX y XXI, Bogotá 2021

Sören Brinkmann: Milch für die Tropen! Lebensmittelkontrolle und Ernährungspolitik am Beispiel der städtischen Milchversorgung in Brasilien (1889-1964), Stuttgart 2020

 

Enlace de acceso / Link to event:

https://kuei.zoom.us/s/99961514709

Zrzut ekranu 2021-10-1 o 14.26.03

Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2021/22 zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

 

Termin udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:

 od 1 października do 30 listopada 2021 r.

 

--

<< Start < Zurück 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL