Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

WBZ

WBZ


 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego

serdecznie zaprasza na promocję książki

Prof. dr hab. Katarzyny Stokłosy

"Polska a niemiecka polityka wschodnia 1945-1990"

 


Po II wojnie światowej, przesunięciu granicy polskiej na zachód i wysiedleniu Niemców stosunki polsko-niemieckie widziane były przez pryzmat antagonizmu. Podział Niemiec spowodował, że w kształtowaniu tych relacji brały udział nie dwa, a trzy podmioty. W toku ideologicznych potyczek między zachodem a wschodem wytworzyły się dwa różne obrazy Niemiec, które w celach propagandowych próbowano wpoić polskiemu społeczeństwu: utrzymującej z Polską pokojowe i przyjacielskie stosunki NRD oraz wrogo nastawionej, „imperialistycznej” oraz „rewizjonistycznej” RFN. Ogromną rolę odgrywała również pamięć o niemieckim zagrożeniu i doświadczenie okupacji.

W polsko-niemieckich sporach po drugiej wojnie światowej odgrywała poczesne miejsce zajmowała kwestia granicy. W Polsce żywa była obawa przed powtórną zmianą granic i ponowną stratą „małej ojczyzny”. NRD – nie bez wpływu Związku Radzieckiego – w 1950 roku podpisała z Zgorzelcu układ, w którym uznała linię Odry i Nysy jako granicę polsko-niemiecką. Układ ten przyniósł pewne uspokojenie w relacjach polsko-wschodnioniemieckich, choć nie zakończył sprawy uznania granicy. Podstawowe znaczenie, także dla Warszawy, miał bowiem stosunek do niej RFN. Przełom przyniosła tu nowa polityka wschodnia firmowana przez W. Brandta.
Wykorzystując bogate źródła archiwalne z Moskwy, Warszawy, Berlina, Londynu i Waszyngtonu Katarzyna Stokłosa nakreśla nowy obraz niemieckiej polityki wschodniej.
Prof. dr hab. Katarzyna Stokłosa pracuje na stanowisku assistant professor w katedrze badań nad regionami przygranicznymi na Uniwersytecie Południowej Danii w Sønderborg.

Poczytaj więcej: http://www.weltbild.de/1/pprod.googlebook/google-book-search.html?isbn=9783525300008Promocji będzie towarzyszyć dyskusja z udziałem m.in.:

·         prof. Gerharda Besiera (TU Dresden)

·         prof. Petera Brandta (Fernuniversität Hagen)

·         prof. Krzysztofa Ruchniewicza (CSNE U. Wr.)12 maja 2011 r., godz. 17.00

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta U. Wr., sala nr 13

ul. Strażnicza 1-3, 50-206 Wrocław

 

Promocja i dyskusja odbędzie się po polsku i niemiecku (tłumaczenie konsekutywne)

Dr Elżbieta Opiłowska, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Ekonomii w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta została powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na mocy zarządzenia nr 36/2011 z dniem 13 kwietnia 2011 do Zespołu Specjalistycznego Nauk Humanistycznych, Społecznych i Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej.


Zadaniem Zespołu jest ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową w zakresie:

zwiększenia środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w przypadku sytuacji nadzwyczajnych  spowodowanych awarią lub zdarzeniem losowym, niezależnym od jednostki naukowej, powodującym zakłócenie jej działalności

  • pokrycia kosztów związanych z restrukturyzacją jednostki naukowej;

  • rozliczenia przyznanych jednostce naukowej środków finansowych w ramach działalności statutowej.
Mittwoch, 20 April 2011 00:00

Festung Breslau 1945 - nieznany obraz

6 maja 1945r. generał Niehoff podpisał akt kapitulacji Wrocławia. Wkrótce potem przybyli pierwsi polscy osadnicy, mieli tu rozpocząć nowe życie. W rzeczywistości jednak wśród gruzów i zgliszczy dawnego "Kwiatu Europy" musieli stoczyć dramatyczną walkę o przetrwanie…..

 

Festung Breslau 1945 - nieznany obraz to tytuł konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta i Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”

 

 Konferencja odbędzie się w dniu 6 maja br. w Auli Instytutu historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49).

Po zakończeniu konferencji o godz. godz. 18.00 w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta odbędzie się pokaz filmów dokumentalnych przygotowanych przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” poświęconych tematyce Festung Breslau wraz z komentarzem – sala im. prof. Lutza, ul. Strażnicza 1-3.

Będzie to projekcja rzadko pokazywanych dokumentów niemieckich i polskich, ukazujących sytuację we Wrocławiu przed ogłoszeniem go twierdzą, zmagania wojsk radzieckich i niemieckich oraz zniszczenia i ich skutki dla dalszego życia miasta.

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa pod tym samym tytułem
(„Festung Breslau 1945 – nieznany obraz” ), którą będzie można oglądać na wrocławskim Rynku do 13 maja 2011 r Obiekty na wystawie pochodzą ze zbiorów: Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Miejskiego Wrocławia oraz prywatnych zbiorów.

Na wystawie można będzie zobaczyć min. zdjęcia, na których widać oblegającą Wrocław Armię Czerwoną oraz przemarsz zwycięzców po wrocławskim Rynku, na którym stoi jeszcze pomnik niemieckiego cesarza Fryderyka Wilhelma III.

Przeczytaj więcej na temat konferencji: gazeta wrocławska_rozmowa z dr.Tomaszem Głowińskim

Pobierz program konferencji:

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

oraz Instytut Spraw Publicznych

zapraszają na debatę

„Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa po Traktacie z Lizbony a Partnerstwo Wschodnie. Szansa czy zagrożenie?”

21 kwietnia 2011 r., godz. 14:00 – 16:30

Traktat z Lizbony zmienił funkcjonowanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Organizowana debata ma na celu refleksję nad wprowadzonymi zmianami oraz dyskusję o tym, jaki wpływ mogą one mieć na Partnerstwo Wschodnie, jeden z priorytetowych projektów polskiej polityki zagranicznej. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście zbliżającej się Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, której przyjdzie zmierzyć się nie tylko z nowym układem kompetencji wynikających w Traktatu ale także z aktualnymi wydarzeniami politycznymi w krajach Afryki Północnej, które mogą odwrócić uwagę od ważnych dla Polski stosunków ze Wschodem.

 

PROGRAM:

14:00 – 14:15

Powitanie

Otwarcie debaty i przedstawienie gości

Dr Monika Sus, Adiunkt w Katedrze Politologii CSNE im. Willy’ego Brandta

14:15 – 15:15

Wystąpienia zaproszonych gości

WPZiB po Traktacie z Lizbony – perspektywa Parlamentu Europejskiego

Krzysztof Lisek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony

Wpływ powołania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na relacje Unii Europejskiej z państwami Partnerstwa Wschodniego

Elżbieta Kaca, ekspertka Instytutu Spraw Publicznych

Partnerstwo Wschodnie jako priorytet polskiej Prezydencji?

Anna Tomaszewska, doktorantka w Katedrze Politologii CSNE im. Willy’ego Brandta

15.15 – 15.45

Dyskusja z publicznością

15:45 – 16:30

Poczęstunek

 

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych i współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej

Miejsce spotkania: CSNE im. Willy’ego Brandta, ul. Strażnicza 1-3, Wrocław, sala prof. Lutza (s. 13)

Dnia 4 kwietnia 2011 roku w sali im. Lutza, w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta odbyła się pierwsza debata z cyklu spotkań z europosłami, dotyczących przygotowań Polski do objęcia prezydencji w  Radzie Unii Europejskiej. Uczestnicy, wśród których znaleźli się między innymi studenci Dyplomacji europejskiej – nowo powstałego, elitarnego kierunku studiów, mieli możliwość zapoznania się z poglądami zaproszonych gości - polskich przedstawicieli w Europarlamencie: Róży Thun i Piotra Borysa. Debatę rozpoczął dyrektor Centrum, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz, witając wszystkich zgromadzonych. Następnie prowadzący spotkanie, dr Monika Sus (Katedra Politologii Centrum im. Willy'ego Brandta) oraz mgr Michał Matlak (doktorant Centrum), przedstawili sylwetki zaproszonych europosłów. Po krótkim wprowadzeniu, głos oddano Pani Róży Thun. Europosłanka pokrótce przedstawiła swój niezwykle barwny życiorys, po czym zagłębiła się w tematykę spotkania. Za najistotniejszy element polskiej prezydencji uznała prowadzenie obrad Rady w taki sposób, by korzyści płynęły dla wszystkich krajów Unii. Dzięki temu, polska prezydencja może być uznana przez inne kraje za dobrą. Ponadto, Polska może stać się istotnym podmiotem na arenie międzynarodowej, z którym wielkie potęgi europejskie będą musiały się liczyć. A co z priorytetami przedstawionymi przez rząd Polski? Thun poruszyła zagadnienia, którymi zajmuje się na co dzień w Parlamencie. Euroedputowana jest zwolennikiem stanowiska, iż współpraca krajów europejskich nie może się rozwijać efektywnie z powodu licznych barier na rynku. Jednolity Rynek Europejski ma uregulować wzajemne relacje przedsiębiorstw i konsumentów, tak by każdy z nich odnosił jak największe korzyści z członkostwa. Mówiąc o polityce wschodniej, kolejnym wspomnianym przez posłankę aspekcie przewodnictwa, parlamentarzystka zwróciła uwagę na obecną sytuację polityczną (wydarzenia w Afryce Północnej), które bezsprzecznie odsuną na dalszy plan prace nad Partnerstwem Wschodnim. Polska musi wywiązać się również ze zobowiązań, którym nie sprosta prezydencja węgierska. Na koniec, Pani Thun określiła oczekiwane skutki półrocza: zmiana w świadomości Polaków, dzięki której Europa stanie się bliższa. Europa to my, nie oni.

"Get the Flash Player" "to see this gallery."

   Europoseł Piotr Borys przedstawił sposób, w jaki postrzega się Polskę w Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę na zauważalny postęp w ocenie naszego kraju, na co znaczny wpływ miał wybór Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Uznał, iż Polacy mogą szczycić się wieloma wybitnymi politykami, takimi jak Bronisław Geremek, czy obecny polski komisarz Janusz Lewandowski. Jeżeli chodzi zaś o świadomość Polaków, miał podobne poglądy do swojej przedmówczyni. Poseł obawia się, że jesienne wybory parlamentarne w Polsce, mogą zaburzyć aktywność naszych polityków w realizacji priorytetów prezydencji. Z drugiej strony nie możemy do tego dopuścić, gdyż sytuacja na arenie międzynarodowej nakłada na nas nowe wyzywania. Polska bowiem może stać się ekspertem w tworzeniu podstaw demokracji, w ogarniętych rewolucjami krajach północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Pan Borys w ciepłych słowach wypowiadał się o polskim premierze, który dzięki udanej prezydencji może w najbliższych latach stać się jednym z ważniejszych polityków europejskich. Po dwóch mało wyrazistych prezydencjach Polska ma również szansę być ważnym elementem w "europejskich rozgrywkach".

    Podczas drugiej części spotkania publiczność miała możliwość zadawania pytań gościom. Wśród uczestników największą aktywnością wykazali się studenci pierwszego roku Dyplomacji europejskiej UWr. Pytania dotyczyły takich problemów jak: jednolity rynek europejski, europejska tożsamość, ustalanie budżetu na lata 2014-2020, z uwzględnieniem ważnego dla Polski Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie zabrakło także pytań o możliwość rozpoczęcia kariery w instytucjach unijnych. Odpowiedzi usatysfakcjonowały słuchaczy. Europosłowie ujawnili niezwykłe poczucie humoru, zadowoliła ich także aktywność młodej części publiczności, żywo zainteresowanej tematyką spotkania.

    Na zakończenie, przedstawiciele Koła Studentów Dyplomacji Europejskiej podziękowali przybyłym gościom, wręczając skromne pamiątki książkowe. Studentom Dyplomacji udało się także namówić panią poseł na zrobienie wspólnej, pamiątkowej fotografii.

 

 

 

 

Magdalena Szpak, Piotr Stasiak,

studenci Dyplomacji Europejskiej

<< Start < Zurück 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL