Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

agnieszka

agnieszka

Trzy lata Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich

 

Wprowadzenie

Interdyscyplinarne Studia Europejskie (ISE) to kierunek studiów stacjonarnych II stopnia prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym roku obchodzimy trzecią rocznicę istnienia ISE. Już dwa roczniki ukończyły nasz kierunek. Wydaje nam się, że jest to doskonały moment na dokonanie podsumowania pierwszych lat działalności ISE.

 

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie Wam kierunku Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich. Zamieściliśmy w nim szereg informacji na temat ISE oraz przytoczyliśmy opinie studentów o kierunku. Ponadto podzielimy się z Wami naszymi (kadry naukowej) doświadczeniami związanymi z kierunkiem i przedstawimy Wam nowe projekty, z których studenci ISE będą mogli korzystać od roku akademickiego 2020/21. W ramach niniejszego artykułu chcemy udzielić Wam odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ISE wyróżnia się na tle innych kierunków studiów.

 

ISE europy nie da się zmierzyć 

 

Czym są Interdyscyplinarne Studia Europejskie?

Interdyscyplinarne Studia Europejskie to kierunek studiów, w toku których poruszane są zagadnienia z obszaru nauk humanistycznych (np. historii, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa) i społecznych (tj. europeistyki, politologii, socjologii i stosunków międzynarodowych). Znacząca część zajęć na kierunku – 20% - prowadzonych jest w języku angielskim. Na ISE studenci mogą uczyć się również języka niemieckiego w ramach dodatkowego, specjalistycznego lektoratu.

 

Zajęcia są prowadzone przez zróżnicowaną grupę naukowców: etnologów, germanistów, historyków, historyków sztuki, kulturoznawców, literaturoznawców, politologów i socjologów. Od przyszłego roku akademickiego grono to uzupełni nowy pracownik Centrum, profesor Sören Jens Brinkmann.

 

Na Interdyscyplinarne Studia Europejskie nie składają się tylko zajęcia. Studenci ISE mieli możliwość uczestniczyć w licznych konferencjach, seminariach, szkołach letnich i warsztatach organizowanych przez CSNE. Spośród wielu wydarzeń wspomnimy przykładowo tutaj o kilku: wykładzie prof. Karola Sauerlanda Karl Dedecius. Droga z Łodzi przez Weimar do Frankfurtu nad Menem, spotkaniu autorskim z prof. Andrzejem Gwoździem, autorem książki Kino na biegunach. Filmy niemieckie i ich historie 1949-1991, wykładzie prof. Barbary Thériault pt. 'Die bodenständigen'. Writing Sociology as Feuilletons, spotkaniu autorskim z Sylwestrem Zagulskim, autorem książki Bliscy znajomi czy obojętni sąsiedzi, Międzynarodowej Konferencji Naukowej Poetiken der Vielheit. Transnationale Literatur in den deutschsprachigen Diskursräumen, workshopie Papal Diplomacy. The Popes and Construction of a Transnational Public, czy też Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europe from the Outside / Europe from the Inside. Studenci ISE brali czynny udział w organizacji niektórych imprez. Zorganizowali własny panel na ostatniej spośród wymienionych konferencji.

 

Dodatkowo, w trakcie studiów studenci ISE mogą korzystać z programu Erasmus+ umożliwiającego im pobyt na uczelni zagranicznej i odbycie praktyk zawodowych w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

Kopia konferencja europe inside-outside

 

Opinie studentów o kierunku

Największym zainteresowaniem studentów ISE cieszyły się zajęcia z obszaru kulturoznawstwa i socjologii, a także te, które były poświęcone społeczno-politycznym problemom Unii Europejskiej i Polski. Zdaniem studentów ISE istotną zaletą kierunku było to, że duża część zajęć przybierała formułę otwartą, nastawioną na interakcję i bardziej na pytania niż (proste) odpowiedzi. Dla większości studentów ważna była możliwość wyrażenia w trakcie zajęć własnego zdania i aktywnego uczestnictwa w dyskusji. W związku z tym, że zajęcia prowadzone są w małych grupach, było to bezproblemowe. Studenci podkreślali również, że bardzo przypadły im do gustu zajęcia, w trakcie których mogli samodzielnie lub w grupach wykonać określone zadania (np. przygotować przemówienie, przeprowadzić analizę SWOT).

 

Według studentów ISE istotnym plusem kierunku jest również to, że 20% zajęć odbywa się w języku angielskim. Podkreślali oni, że możliwość studiowania nieodpłatnie w języku obcym w Polsce jest bardzo rzadko spotykana, co jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność ISE.

 

Nasi studenci stwierdzili, że istotnym atutem ISE jest możliwość udziału w programie Erasmus+. Praktycznie każdy zainteresowany student miał możliwość wyjazdu do jednego z uniwersytetów znajdujących się w Unii Europejskiej (60% z nich zdecydowała się na to). Większość studentów bardzo wiele skorzystała z wyjazdu - dla każdego było to jedno z najważniejszych i najciekawszych doświadczeń w toku studiów.

 

Warto podkreślić, że w ramach wielu innych kierunków studenci rezygnują z udziału w programie Erasmus+ tłumacząc to tym, że mogą napotkać się na liczne problemy ze strony władz ich Instytutu/Wydziału po powrocie do kraju. Studenci ISE podkreślali, że na takie nieprzyjemności nie natknęli się w Centrum. Było odwrotnie – twierdzili, że współpraca z pracownikami naukowymi Centrum była bezkonfliktowa i bez problemu mogli zaliczyć zajęcia po powrocie z wyjazdu.

 

Dużym zainteresowaniem studentów cieszyły się również zagraniczne praktyki absolwenckie w ramach programu Erasmus+. Uzyskanie doświadczenia zawodowego poza granicami naszego kraju w istotny sposób poprawiło ich sytuację na rynku pracy.

 

Studenci ISE wskazywali, że Centrum wyróżniało się na tle innych placówek naukowych dużą liczbą konferencji, seminariów i warsztatów. Ich zdaniem każdy student mógł znaleźć dla siebie co najmniej jedno wydarzenie w roku, w którym chciał partycypować jako słuchacz bądź jeden z organizatorów.

 

Zdjęcie 2

 

Refleksje pracowników naukowych

 

Większość studentów trafiających na ISE to bardzo zdolni i zaangażowani, a jednocześnie dobrze przygotowani młodzi ludzie, których nie trzeba motywować do pracy. W związku z tym, że studenci ISE ukończyli bardzo odmienne kierunki na studiach licencjackich – m.in. dyplomację europejską, ekonomię, komunikację wizerunkową, kulturoznawstwo, filologię hiszpańską, filologię rosyjską, judaistykę, stosunki międzynarodowe czy też zarządzanie projektami społecznymi – dyskusje na zajęciach były żywiołowe i pouczające. Poszczególni studenci analizowali bowiem to samo zjawisko (np. problem bezdomności, homofobii czy przemocy w państwach UE) z bardzo różnych perspektyw (choćby ekonomisty, kulturoznawcy czy też specjalisty do spraw polityki międzynarodowej). W ten sposób byli w stanie rozwinąć swoje umiejętności analityczne i komunikacyjne.

 

W przeciągu 3 lat istnienia kierunku wśród większości studentów dostrzegliśmy bardzo pozytywne zmiany. Znacząco zwiększyli swoje zdolności w zakresie formułowania i zbijania argumentów, współpracy w grupie i kierowania zespołem. Ponadto rozwinęli się w zakresie wyszukiwania informacji i danych do projektu oraz wyciągania logicznych wniosków na ich podstawie. Nie ulega wątpliwości, że w toku studiów w sposób istotny poprawili znajomość języka angielskiego.

 

Studenci ISE wykazali się dużą oryginalnością przy doborze tematów prac magisterskich. Wśród nich można wyróżnić prace z zakresu nauk o bezpieczeństwie (np. praca podejmująca problematykę bezpieczeństwa informacyjnego Polski), literaturoznawstwa (np. praca poświęcona Poznańskiej Bibliotece Niemieckiej) i stosunków międzynarodowych (np. prace dotyczące pomocy humanitarnej lub pomocy rozwojowej). Ponadto powstało szereg prac o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym takie dyscypliny naukowe, jak historia, kulturoznawstwo, politologia, socjologia i stosunki międzynarodowe. W tym kontekście można mówić np. o pracy poruszającej problematykę podziałów społecznych w wielokulturowym mieście; pracy mającej na celu zbadanie wizerunku państwa na podstawie filmów dokumentalnych; pracy poświęconej implementacji doktryny Kościoła katolickiego przez hierarchów kościelnych w trakcie kryzysu migracyjnego; czy też pracy, w której zbadano sposób upamiętniania nieheteronormatywnych ofiar II wojny światowej. Wszystkie ww. prace były dobrze skonstruowane, logiczne i potwierdzały wysokie zdolności analityczne oraz wiedzę studentów.

 

Z naszego punktu widzenia poważnym wyzwaniem jest zachęcenie studentów ISE do nauki języka niemieckiego. Staramy się to zrobić poprzez specjalistyczny lektorat z języka niemieckiego, dzięki któremu wszyscy zainteresowani mogą poprawić swoje zdolności językowe.

 

IMG 6879

 

Nowości

Od roku akademickiego 2020/21 uruchamiamy nowe projekty, których celem jest poszerzenie wiedzy i kompetencji studentów w interesujących dla nich obszarach, a także rozwinięcie umiejętności organizacyjnych, komunikacyjnych i technicznych. Stawiamy na indywidualne podejście do studentów. To od Was zależy, czy będziecie chcieli korzystać z niniejszych projektów.

 

  • W roku akademickich 2020/21 roku studenci ISE będą mieli możliwość nagrywania własnych spotów i podcastów w dobrze wyposażonej i przystosowanej do tych celów sali w Centrum.
  • Od przyszłego roku akademickiego ruszamy z projektem „Budżet studencki na publikacje naukowe do biblioteki Centrum”, dzięki któremu studenci będą mogli dotrzeć do najnowszych publikacji naukowych i zwiększyć swoją wiedzę naukową. W ramach tego projektu studenci ISE będą mogli proponować zakup publikacji naukowych do biblioteki Centrum. Publikacje te będą (w wersji papierowej bądź elektronicznej) dostępne dla wszystkich studentów kierunku.
  • W przyszłym roku akademickim Centrum będzie dofinansowywało wspólne działania studentów ISE oraz studentów uczęszczających na zajęcia w Centrum w ramach programu Erasmus+, których celem będzie zorganizowanie własnego panelu naukowego czy też warsztatu.

 

wbz mural

 

 

Czym się różni ISE od innych kierunków? Podsumowanie

Interdyscyplinarne Studia Europejskie można postrzegać jako interesującą alternatywę dla innych kierunków studiów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Do najważniejszych różnic można zaliczyć:

 

  • interdyscyplinarny charakter kierunku umożliwiający studentom nabycie umiejętności analizowania świata zarówno z perspektywy nauk humanistycznych, jak i społecznych;
  • kameralny charakter studiów. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co pozwala wszystkim studentom aktywnie uczestniczyć w zajęciach;
  • postawienie na język angielski. 20% zajęć odbywa się w tym języku. Takie rozwiązanie stanowi wyjątek wśród bezpłatnych kierunków studiów;
  • dodatkowa możliwość nauki języka niemieckiego. Oferujemy specjalistyczny lektorat, który pomoże Ci znacząco poprawić znajomość języka niemieckiego;
  • udzielanie pomocy studentom w zakresie korzystania z programu Erasmus+. Twierdzimy, że po prostu warto wyjechać za granicę i poznać lepiej Europę;
  • możliwość uczestniczenia (biernego – jako słuchacz oraz czynnego – jako organizator i prelegent) w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez Centrum;
  • gotowość do zmian i ulepszania kierunku. Od roku akademickiego 2020/21 studenci ISE będą mogli rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i techniczne (w Centrum będzie dostępna świetnie wyposażona sala, w której będzie można nagrywać spoty i podcasty). Ponadto zyskają łatwy dostęp do nowych publikacji naukowych poprzez program „Budżet studencki na publikacje naukowe do biblioteki Centrum”.

 

Mamy nadzieję, że udało nam się zainteresować Was Interdyscyplinarnymi Studiami Europejskimi. Gdybyście mieli jakieś pytania, zachęcamy do kontaktowania się z nami.

 

dr Maciej Olejnik

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

WBZ ISE ban 2020-2021 start

 

Zrzut ekranu 2020-06-8 o 13.40.21 


 

 

Uchwała Nr 1 /2020 Komisji Wyborczej Okręgu nr 1 

dla grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami Uniwersytetu zatrudnionych w jednostkach pozawydziałowych.

z dnia 4 czerwca 2020 r.

Donnerstag, 12 März 2020 11:43

CSNE partnerem III Kongresu Europeistyki

tlouw4 Obszar roboczy 1 kopia 6

  


  

III Kongres Europeistyki

14-16 września 2020 roku

 

W dniach 14-16 września 2020 roku na Uniwersytecie Wrocławskim (w Gmachu Głównym oraz na Wydziale Nauk Społecznych UWr.) odbędzie się III Kongres Europeistyki, którego organizatorami są Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich i Katedra Studiów Europejskich UWr.

 

Z radością informujemy, że Centrum im. Willy’ego Brandta UWr. jest jednym z partnerów wydarzenia. W jego ramach zorganizujemy dwa panele dyskusyjne.

 

Tematem przewodnim Kongresu jest Europa Wielu Prędkości. Zapraszamy wszystkich badaczy, którzy zajmują się zjawiskami i procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi we współczesnej Europie do udziału w Kongresie. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia możecie znaleźć na stronie internetowej Kongresu http://kongres2020.uni.wroc.pl 

Miasto i człowiek-baner-I

 

Wykład prof. Karola Sauerlanda pt. Karl Dedecius. Droga z Łodzi przez Weimar do Frankfurtu nad Menem, 26.02.2020, godz. 17.00, CSNE im. W. Brandta

 

W środę 26 lutego zapraszamy na pierwszy wykład z cyklu „Miasto i człowiek”, którego bohaterem będzie Karl Dedecius, łodzianin, jeden z najważniejszych tłumaczy literatury polskiej, twórca i dyrektor Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej, inicjator i wydawca 50-tomowej Biblioteki Polskiej w wydawnictwie Suhrkampa. 

 

Sylwetkę K. Dedeciusa przybliży prof. Karol Sauerland, jedna z najznamienitszych postaci w historii polskiej germanistyki. Literaturoznawca, filozof i matematyk, profesor Uniwersytetów Warszawskiego i Mikołaja Kopernika, wykładał gościnnie m.in. w Zurychu, Berlinie, Frankfurcie nad Menem i Hamburgu. Edytor i komentator dzieła T.W. Adorna, liczne studia poświęcił też m.in. H. Arendt, W. Benjaminowi, J.W. Goethemu, H. Heinemu i T. Mannowi. W szerokim spektrum jego zainteresowań badawczych znajdują się tematy tak różne jak stosunki polsko-żydowskie, Zagłada, polsko-niemiecki transfer literacki czy… historia donosu. Więcej na temat naszego gościa na stronie: http://sauerland.pl

 

Wykład odbędzie się w CSNE im. W.Brandta (s. 13) o godz. 17.00. Zapraszamy!

---------

Więcej informacji na temat cyklu "Miasto i człowiek" znajduje się TUTAJ.

 

Plakat do POBRANIA (.pdf)

Nowa publikacja CSNE im. W Brandta UWr.:

”Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla. Materiały edukacyjne”

pod red. Piotra Przybyły i Dariusza Wojtaszyna.

 

Z końcem 2019 roku ukazała się publikacja pt. ”Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla. Materiały edukacyjne”, której pomysłodawcami i redaktorami są pracownicy CSNE prof. Dariusz Wojtaszyn i dr Piotr Przybyła. Jest ona efektem współpracy pomiędzy CSNE, X Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, Niemieckim Towarzystwem Kulturalno-Społecznym we Wrocławiu oraz Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, który wsparł projekt dotacją ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN. 

 

okładka-nobliści

 

Wspomniana publikacja to kolejna odsłona realizowanego od 2005 roku projektu, w ramach którego ukazały się już m.in. dwa wydania tomu popularnonaukowego pt. ”Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla”, pod redakcją profesorów Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury (Wrocław 2006 i Poznań 2019). Ponieważ książka spotkała się z dużym rezonansem nie tylko wśród studentów kierunków filologicznych, lecz przede wszystkim nauczycieli oraz uczniów liceów, powstała idea rozszerzenia pierwotnego zasięgu projektu i edycji dodatkowego tomu, który wpisywałby się w wytyczne ministerialnych programów nauczania - tak pod względem treści jak i metodyki - i tym samym mógłby zostać wykorzystany w nauczaniu przedmiotów humanistycznych na poziomie ponadpodstawowym.

 

Koncepcja tomu została opracowana przez pracowników Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z praktykami —nauczycielkami Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu: Małgorzatą Kaźmierską, Danutą Lipińską, Ewą Obarą-Grączewską, Ewą Piwnik iAgnieszką Ziółek. Scenariusze lekcji zostały przystosowane do możliwości wykorzystania na lekcjach języka polskiego, języka niemieckiego, historii i wiedzy o kulturze w szkołach średnich i "przetestowane" na lekcjach przeprowadzonych we wspomnianym wrocławskim liceum. Integralną częścią, a przy tym niewątpliwym atutem publikacji są materiały wizualne przygotowane przez Damiana Pietrka — malarza, grafika, rysownika i profesora Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

 

Publikacja "Niemieckojęzyczni laureaci literackiej Nagrody Nobla. Materiały edukacyjne" skierowana jest w szczególności do nauczycieli, jednak ostateczną grupą docelową są przede wszystkim uczniowie szkół średnich. Mają one przyczynić się nie tylko do zapoznania ich z najwybitniejszymi osiągnięciami literatury i kultury niemieckiej, ale także uwrażliwienia na różne jej konteksty i wymiary: od regionalnych (Gerhart Hauptmann), poprzez polsko-niemieckie (Günter Grass), „mniejszościowe” (Herta Müller), związane z Zagładą i jej upamiętnieniem (Nelly Sachs) czy rozrachunkiem z przeszłością (Grass, Müller).

 

Nauczycielom, szkołom, bibliotekom i innym instytucjom edukacyjnym publikacja udostępniana jest nieodpłatnie. Darmowe egzemplarze można odebrać lub zamówić mailowo w CSNE im. W. Brandta.

<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL