Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Agnieszka Grzeszczuk

Agnieszka Grzeszczuk

Zapraszamy na spotkanie z autorką książki "Cztery nazwiska, dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku", panią Anną Kurpiel.

 

Cztery nazwiska, dwa imiona. Macedońscy uchodźcy wojenni na Dolnym Śląsku to obszerne opracowanie, którego celem jest przywrócenie do dyskursu historycznego, naukowego oraz dyskursu pamięci zapomnianej grupy macedońskich uchodźców wojennych (z greckiej wojny domowej 1946-1949), którzy znaleźli się w powojennej Polsce w ramach programu wzajemnej pomocy krajów bloku wschodniego. Autorka skupia się przede wszystkim na grupie macedońskich dzieci-uchodźców, odesłanych za granicę z terenów objętych wojną domową. W kolejnych rozdziałach opisuje przybycie do Polski, procesy integracji i adaptacji wszystkich uchodźców z Grecji. Szczególną uwagę poświęca jednak walce Macedończyków, etnicznej „mniejszości w mniejszości”, o uznanie ich odrębnej od greckiej tożsamości narodowej, szeroko prezentując  przy tym kontekst historyczny i terytorialny „kwestii macedońskiej” na Bałkanach.

 

Zrzut_ekranu_2015-06-03_o_10.10.35.png

 

Ten podejmujący wiele aspektów migracji macedońskiej opis opiera się nie tylko na opracowaniach i monografiach, ale także – a może przede wszystkim – na lekturze źródeł archiwalnych oraz – co wydaje się najcenniejsze – na relacjach samych macedońskich uchodźców, którzy zgodzili się opowiedzieć o trudnym dzieciństwie z dala od rodziny i ojczyzny. Ich  wspomnienia stanowią ogromnie ważną część tej książki, gdyż nie tylko uzupełniają luki w wiedzy o wielu aspektach uchodźstwa Greków i Macedończyków, ale także przywołują i ubarwiają historyczne i kulturowe realia powojennego Dolnego Śląska, trwale wpisując się w historię tego zróżnicowanego i bogatego w odmienności regionu, zwanego po wojnie polskim „Dzikim Zachodem”.

 

 


 

 Plakat do Pobrania

Szczegóły spotkania:

10.06.2015, g. 17:00

Cafe Księgarnia Tajne Komplety (Przejście Garncarskie 2, Wrocław)

 

Ukazał się drugi tom rocznika CSNE Annual of European and Global Studies pt. "African, American and European Trajectories of Modernity" (Afrykańskie, Amerykańskie i Europejskie drogi rozwoju nowoczesności) pod redakcja Petera Wagnera.

 

Niniejszy tom pokazuje specyfikę trajektorii nowoczesności w Afryce, Ameryce i Europie, uwzględniając jednocześnie podobieństwa i uwikłania tych trajektorii w kontekst globalny. Pozycja analizuje pojawienie się atlantyckiej nowoczesności, a następnie porównuje aspekty współczesnej południowej nowoczesności, koncentrując się na Brazylii, Chile i Południowej Afryce. Bada ona również dynamikę współczesnej nowoczesności na całym świecie.

 

Zrzut_ekranu_2015-06-01_o_11.09.14.png

 

Peter Wagner jest profesorem na Uniwersytecie w Barcelonie. Równocześnie kieruje on projektem 'Trajectories of modernity: comparing non-European and European varieties' finansowanym przez Europejską Radę Badań Naukowych.

 

Redaktorzy rocznika: Ireneusz Paweł Karolewski, Johann P. Árnason, Peter Wagner

Współwydawcą jes Centrum Willy'ego Brandta

We współpracy naukowej z Centrum Willy'ego Brandta wydano książkę "Sylwester Chęciński" pod redakcją Rafała bubnickiego oraz Andrzeja Dębskiego.

 

Praca zbiorowa poświęcona Sylwestrowi Chęcińskiemu napawa wiarą w sens podejmo­ wania podobnych inicjatyw wydawniczych. Aż trudno uwierzyć w to, że - jak piszą pomysło­ dawcy przedsięwzięcia we Wstępie - „do tej pory nie tylko brakowało podobnego opraco­ wania, ale nawet artykułów omawiających jego twórczość w sposób syntetyczny". Zwraca przede wszystkim uwagę bogac­ two podejmowanych wątków: biograficznych, artystycznych, analityczno-interpretacyjnych, dokumentacyjnych„. W tym względzie „zbio­ rówka" o Chęcińskim stanowi inteligentne kompendium wiedzy o człowieku i artyście rozpisane na autorski wielogłos, wypełniając tym samym lukę w rodzimym filmoznawstwie.

 

Zrzut_ekranu_2015-05-29_o_09.23.47.png

 

Z publikacji tej wyłania się fascynujący wizerunek filmowca źle obecnego w polskiej pamięci kina, niesłusznie zakwalifikowanego wyłącznie  jako  autora   komediowej  trylogii. A przecież, jak celnie piszą autorzy Wstępu, Chęciński nieustannie „poszukiwał  sposobu na «pogodzenie wartości z popularnością», co nie zawsze dostrzegano i doceniano". Dobrze, źe pamięć o tym towarzyszy wszystki m bez wy­ jątku autorom książki.

 

Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź

Donnerstag, 28 Mai 2015 13:52

Nowa publikacja - "Codzienne pogranicze"

Ukazała się nowa pozycja książkowa złożona z artykułów traktujących o polsko-niemieckim pograniczu. 

 

Książka "Codzienne pogranicze" nie jest kompendium pogranicza polsko-niemieckiego i głównych dziś spraw polsko-niemieckich, lecz chce oddać codzienny ich rytm. Jest zapisem epizodów z czasów dzisiejszych (lata 2012-1015), układających się w mozaikę, wielonarracyjną relację o polsko-niemieckim pograniczu, będącym na drodze przemian z obszaru geograficznego, wyznaczonego w 1945 roku przez polityków, w jakiś region kulturowy. Co z tego wyniknie? Jaka będzie rzeczywistość pogranicza za jakiś czas? O tym dowiemy się za jakiś czas. Dziś bardzo ważne jest, aby rejestrować zjawiska, jakie tu zachodzą, opisywać, monitorować, informować o nich, skłaniać tym samym do większej dla nich uwagi i pogłębionych analiz. Liczne z zamieszczonych w tej książce artykułów mają wagę społecznych dokumentów epoki, ale są też głosy niemcoznawców, żywo uczestniczących w aktualnych wydarzeniach.

 

Zrzut_ekranu_2015-05-28_o_16.25.11.png

 

Na książkę składają się bardzo różne artykuły autorów, mieszkających w Polsce i w Niemczech, reprezentujące wielobarwność dzisiejszego dziennikarstwa i publicystyki. Są tu rozmowy, reportaże, polemiki, opowiastki, felietony, eseje, nawet… kazanie. Pomysłodawcy „Codziennego pogranicza“ maja nadzieję, że taka narracyjna różnorodność jest walorem książki. 
 
Są przekonani, że powinna powinna powstać seria dziennikarskich i publicystycznych książek o polsko-niemieckim pograniczu, utrwalających codzienne zapisy pulsu zdarzeń, nadziei i fascynacji. Atrakcyjna czytelniczo byłaby materiałem do pogłębionej refleksji.
 
CSNE jest współwydawcą opisywanej pozycji.

Wydano pozycję pt. "Trzygłów. Z dziejów życia na Pomorzu między Kościołem a polityką 1807-1948". Autorem jest prof. dr Rudolf von Tadden.

 

 

 

Dzieje Trzygłowa [k. pomorskich Gryfic] przedstawione w relacji Rudolfa von Thaddena to historia pokoleń, w której centrum znaj­duje się, zasiedziała tutaj od czasów wojen napoleońskich,  rodzina von Thaddenów. Wspomniany jest Tryglów przedpruski, następ­nie pruski i niemiecki Trieglaff, a po 1945 r. także Trzygłów pol­ski. Trieglaff Thaddenów - od  1820 do  1945 r. -przypada  zatem na czasy pruskie i cesarsko-niemieckie, kiedy wyjątkowo mocno przeżywano tu kontrowersje wokół stosunku dawnych Prus do nowej Rzeszy Niemieckiej. Historia rodziny von Thaddenów po­wiązana jest ściśle z ewangelickimi ruchami kościelno-historyczny­mi, zwłaszcza z odrębnym staroluterańskim „Kościołem Wy­znającym". Kościelne i państwowo-polityczne procesy przebiegały tu w najwyższym stopniu konfliktowo. Duch oporu wobec pań­stwowo-kościelnych uzurpacji, jaki zrodził się w Trzygłowie w XIX w. miał przynieść owoce w kolejnym stuleciu w walce z na­rodowo-socjalistyczną polityką kościelną.

 

 

rudolf.png

 

 

Opór dworu w Trzy­głowie przeciwko reżimowi nazistowskiemu koncentrował się naj­pierw na walce z jego polityką kościelną. „Kościół Wyznający" stał się polem konfrontacji z nacjonalistycznymi i rasistowskimi „Nie­mieckimi Chrześcijanami". Pokoleniowa historia Thaddenów nie kończy się w Trzygłowie i Waniorowie z wkroczeniem Armii Czerwonej w marcu 1945 r. Trwa tam jeszcze do grudnia 1948 r, kiedy to ostatni niemieccy mieszkańcy musieli opuścić swoje domy. 45 lat później, w roku 2002, doszło do znamiennego aktu pojedna­nia między dawnymi i nowymi trzygłowianami.

 

Centrum Willy'ego Brandta współfinansowało wydanie publikacji.

 

 


 

 

Rudolf Joachim von Thadden - niemiecki pro­fesor nauk filozoficznych i doktor honoris causa wielu uczelni, historyk, wykładowca Uniwersytetu w Getyndze. Urodził się w 1932 roku w Trieglaff (obecnie Trzygłów). Po ukończeniu szkoły średniej w 1950 roku w Korntal koło Stuttgartu, studiował historię, romanistykę i teologię w Tybindze, Paryżu i Getyndze. Zdobył tytuł profesora historii średniowiecznej i nowożytnej na Uniwersytecie im. Georga-Augusta w Getyndze. W latach 1999-2003 był koordynatorem Rządu Federalnego ds. współpracy niemiecko-francuskiej.Od 1996 doktor honoris causa Wydziału Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwer­sytetu Viadrina.

 

<< Start < Zurück 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL