Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Test Testowy

Test Testowy

Tuesday, 02 July 2013 22:21

Formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Zjeździe proszone są o pobranie powyższego formularza zgłoszeniowego, jego wypełnienie oraz odesłanie do dnia: 31 lipca 2013r. (w przypadku biernych uczestników do 15 września 2013 r.) na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Każdy uczestnik po otrzymaniu wiadomości zwrotnej równoważnej z przyjęciem jego uczestnictwa w Zjedzie powinien uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł (opłata zawiera obiady drugiego i trzeciego dnia Zjazdu oraz materiały konferencyjne) do 15 sierpnia 2013 r. (w przypadku biernych uczestników do 30 września 2013) na  konto:


BZ WBK SA O/WROCŁAW numer: 71 1090 2503 0000 0006 3000 0004
tytuł przelewu: CSNE – 99 N, imię i nazwisko uczestnika Zjazdu

 

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław

 

Studenci i doktoranci są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Tuesday, 02 July 2013 22:04

Rada programowa zjazdu

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ II ZJAZDU POLSKICH NIEMCOZNAWCÓW:

 

prof. dr hab. Marek Bojarski/ Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

prof. dr hab. Dieter Bingen/ Dyrektor Dutsches Polen-Institut Darmstadt

prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej/ Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Romuald Gelles/ Kierownik Zakładu Badań Niemcoznawczych UWr

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź/ Uniwersytet Śląski

dr Agnieszka Łada/ Instytut Spraw Publicznych

dr Łukasz Kamiński/ Prezes Instytutu Pamięci Narodowej

prof. dr hab. Ireneusz Karolewski/ Kierownik Katedry Nauk Politologicznych w CSNE

Basil Kerski/ Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

prof. dr hab. Zbigniew Kurcz/ Dyrektor Instytutu Socjologii UWr.

prof. dr hab. Hubert Orłowski/ Instytut Zachodni w Poznaniu

prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz/ Dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy;ego Brandta UWr.

prof. dr hab. Jan Rydel/ Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Andrzej Sakson/ Instytut Zachodni w Poznaniu

Antje Schlamm/ DAAD

prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński/Uniwersytet Szczeciński/ Uniwersytet Szczeciński

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz/ Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego UWr

prof dr hab. Andrzej Zawada/ Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr

prof. dr hab. Marek Zybura/ Kierownik Katedry Filologii Germańskiej w CSNE

prof. dr hab. Rościsław Żerelik/ Dyrektor Instytutu Historycznego UWr

Tuesday, 02 July 2013 22:03

31 lipca - ostateczny termin zgłoszeń

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 31 lipca br. można zgłaszać swoje uczestnictwo w II Zjeździe Niemcoznawców; w przypadku biernych uczestników do 15 września 2013.

 

Wszystkich zainteresowanych (również tych, którzy nie będą aktywnie, np. w roli prelegentów, uczestniczyć w Zjeździe) prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Zjeździe!

Tuesday, 02 July 2013 22:01

Forum dyskusyjne dla doktorantów

Zjazd Niemcoznawców w swojej bogatej ofercie zawiera także propozycję skierowaną specjalnie dla doktorantów. Dla młodych badaczy odbędzie się osobne forum.

 

FORUM DYSKUSYJNE MŁODYCH BADACZY II Zjazdu Niemcoznawców

 • Adresaci

Forum Młodych Badaczy jest propozycją skierowaną do doktorantów i studentów ostatnich lat studiów, którzy w swoich badaniach podejmują szeroko rozumianą tematykę niemiecką lub są zaangażowani w działalność na rzecz polsko-niemieckiego dialogu.

 • Formuła

Forum Młodych Badaczy ma na celu przede wszystkim na dyskusję i integrację młodej generacji polskich niemcoznawców. W ramach Forum odbędą się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy, zatytułowany „Dlaczego Niemcy?”, będzie próbą odpowiedzi na pytanie: Dlaczego tematyka niemiecka nadal jest atrakcyjna dla kolejnej generacji badaczy?. Drugi panel, zatytułowany „Metody i narzędzia badawcze”, będzie się koncentrować na metodologii wykorzystywanej w badaniach niemcoznawczych przez młodych badaczy.

W zależności od ilości zgłoszeń organizatorzy dopuszczają możliwość stworzenia mniejszych forów dyskusyjnych w obrębie poszczególnych dyscyplin naukowych.

Organizatorzy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem II Zjazdu Niemcoznawców przyślą każdemu uczestnikowi Forum Młodych Badaczy stosowne portfolio z materiałami przydatnymi podczas dyskusji.

 • Efekt końcowy

Konkluzje i podsumowania dyskusji zostaną opublikowane na specjalnym portalu internetowym. W dalszej perspektywie zbędzie to strona informacyjna, która pozwoli na publikowanie wiadomości o inicjatywach podejmowanych przez niemocoznawców, możliwościach finansowania własnych projektów, a także umożliwi publikowanie własnych artykułów i recenzji.

 • Zgłoszenia, zawierające imię, nazwisko, afiliację i krótką informacją o prowadzonych badaniach, prosimy przesyłać na formularzu zgłoszeniowym do dnia 31.07. na adres: Alicja Kuropatwa < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it >

Do zobaczenia we Wrocławiu!

 

Moderatorzy:                           

Mateusz Matuszyk 780x383 scaled cropp

Mateusz Matuszyk  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 2013-07-09Andrzej Ceglarz male 780x383 scaled cropp

Andrzej Ceglarz  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tuesday, 02 July 2013 22:00

Historia XIX i XX wieku

Historia XIX i XX wieku

kierownik sekcji: prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz

 

ruchniewiczOPIS SEKCJI: 

Polskie badania nad historią Niemiec mają długą tradycję. W ostatnich latach można jednak dostrzec znaczące braki w tym zakresie. Brak jest nowoczesnej syntezy historii Niemiec, pojedyncze epoki, także historia najnowsza, nie cieszą się większym zainteresowaniem historyków. Czym wytłumaczyć ten stan rzeczy? Jakie można wskazać trendy w historii Niemiec XIX i XX wieku, które są realizowane w warsztacie historyków różnych ośrodków w Polsce?

Jaki jest ich stosunek do dyscyplin pokrewnych, jak socjologii, psychologii i innych?

Przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiaj historycy zajmujący się dziejami Niemiec?

Na te i inne pytania będą w swych panelach odpowiadać znakomici referenci i dyskutanci. Sekcję uzupełni refleksja dotycząca miejsca historii Niemiec w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej czy Europy.

 W razie pytań prosimy o kontakt z kierownikiem sekcji prof. dr hab. Krzysztofem Ruchniewiczem: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

PANELE:

 • XIX wiek
 • I wojna światowa (moderator: prof. Włodzimierz Borodziej/ e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

w Polsce jest zapomniana. W Niemczech pamięć o niej jest mniej wyrazista niż o II wojnie, niemniej front zachodni, głód, straty wojenne i listopad 1918 r. pozostają po prawie stu latach ważnymi miejscami pamięci.

W ostatnich dziesięcioleciach historiografia niemiecka, zajmująca się wschodnim wymiarem I wojny, intensywnie odrabia zaległości. Prace koncentrują się na stosunkach niemiecko-rosyjskich, związku między okupacjami na wschodzie a antysemityzmem, wreszcie na wzorcach, które dostarczyły III Rzeszy Oberost i Freikorps. Debata na te tematy – prowadzona w żywym dialogu z historiografią przede wszystkim amerykańską – trwa. Zbliżające się rocznice wydarzeń z lat 1914-1919 zapewne przyczynią się do jej intensyfikacji.

Historiografia polska  – poza wyjątkami jak „sprawa polska” – odznacza się potężnym deficytem badań nad okresem do listopada 1918 r. Jednocześnie może wykorzystać interesujące pytania i modele interpretacyjne, stosowane w historii społecznej i postnowoczesnej Kulturgeschichte. Sekcja ma służyć m.in. wskazaniu potencjalnych kierunków i metod badań, integrujących polską historiografię z europejską i amerykańską

 

 • Republika Weimarska (moderator: dr Joanna Nowosielska-Sobel)
 • III Rzesza (moderator: prof. Ryszard Kaczmarek)
 • II wojna światowa (moderator: prof. Jerzy Kochanowski)
 • Podzielone Niemcy (moderator: prof. Krzysztof Ruchniewicz)
 • Rozrachunek z przeszłością (moderator: prof. Jan Rydel; e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
 • Mniejszość niemiecka w Polsce (moderator: dr hab. Markus Krzoska/dr Marcin Wiatr)
 • Kształtowanie się państw narodowych, inżyniernia społeczna, wielokulturowość - wykorzystanie dorobku badań polsko-niemieckich w badaniach nad Europą Środkową i Wschodnią (moderator: prof. Piotr Madejczyk)

 

Od dłuższego czasu toczy się wśród historyków spór o sposób ujęcia historii Niemiec po 1949 r. Czy należy jedynie rozpatrywać historię RFN, a dzieje drugiego państwa niemieckiego, NRD, traktować jako margines, czy też znaleźć taki sposób, który by uwzględniał na równych prawach  dzieje jednego  i drugiego państwa? Przed jakimi wyzwaniami stoją dzisiaj historycy zajmujący się powojenną historią Niemiec? Jakie można wskazać tematy wiodące? Które tematy sprawiają nawięcej problemów? Jaka jest przyszłość badań? Jaki wpływ mają badania niemieckie na kształt badań polskich? Czy istnieją między nimi jakieś problemy sporne? Tymi i innymi pytaniami chce zająć się sekcja poświęcona dziejom obu państw niemieckich (do zjednoczenia).

 

 

                   

 

 

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 15