Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Test Testowy

Test Testowy

Thursday, 09 July 2009 09:00

Mirosława Zielińska

dr Mirosława Zielińska

Adiunkt w katedrze Filologii Germańskiej

pokój:

tel.:

e-mail:

23

+48 71 375 95 11

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

po:

śr:

godz. 11.00 - 12.00

godz. 11.00 - 12.00

 

Studia na kierunku filologia germańska w Uniwersytecie Wrocławskim; 2001 – nadanie Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; adiunkt w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego (2001-2009) od 2009 w Katedrze Germanistyki CSNE UWr.

 


monografia

 • Narrative Bewältigung von Schuld und Trauma in der deutschsprachigen Autobiographik vor 1989/1990, Oficyna Wydawnicza „Atut“ – Wydawnictwo „Neisse“ Wrocław-Drezno 2011.
  artykuły
 • Genealogia millenarystycznej dialektyki i mesjanistycznej „poezji czynów” Adama Mickiewicza. W: Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku, red. Izabela Surynt, Marek Zybura, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2006, s. 83-120.
 • Między tożsamością narracyjną a tożsamością narodową. W: tamże, s. 11- 40; [Wspólnie z Izabelą Surynt].
 • W ślimaczym tempie… Uwarunkowania polskiej recepcji literatury niemieckiej na przykładzie debat wokół twórczości Güntera Grassa w wybranych czasopismach  literackich i społeczno-kulturalnych (1961-1981). W: Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Tom II. Pod red. Agaty Zawiszewskiej i Anety Borkowskiej. Toruń-Szczecin-Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem 2007, s. 59-76.
 • Różewicz na ("polskiej'') fali. Dwie alternatywne orbity recepcyjne wczesnej twórczości Tadeusza Różewicza w Niemczech Zachodnich. W: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa, Universitas Kraków 2007, s. 432-444.
 • Niepokojąca poezja. Niemieckie (oraz rosyjski) modele lektury Niepokoju Tadeusza Różewicza dwadzieścia i czterdzieści lat po wojnie wobec problemu skonfliktowanych pamięci. W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Red. Marta Skwara, Katarzyna Krasoń i Jerzy Kazimierski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2008, s. 197-217.
 • Od monologu w cieniu wojny do polilogu global citizen. Transfer kultury polskiej w niemieckim kręgu kulturowym (1989/1990-2010). W: Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011, red. Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Quaestio 2012, s. 363-377.
 • Inter-, Multi-, Intra-, Transkulturalitätskonzepte und die Anverwandlungsstrategien des polnischen Dramas der „polnischen Welle“ auf (west)deutschen Bühnen (Mrożek, Gombrowicz, Różewicz). W: Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung. Red. Anna Kochanowska-Nieborak, Ewa Płomińska. („Posener Beiträge zur Germanistik“, Bd. 21), Peter Lang Verlag Frankfurt a. M.- New York – Warszawa u.a. 2012, S. 239-248.
 • Recepcja Czesława Miłosza w niemieckim kręgu kulturowym. W: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. Studia. Red. Anna Janicka, Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski, Uniwersytet w Białymstoku i Narodowe Centrum Kultury, Białystok 2012 (seria: Przełomy/Pogranicza: Studia literackie; tom 1), s. 139-153.

 

 • Przestrzenie polskich i niemieckich pamięci kolektywnych między polityką i literaturą. Polski i niemiecki  dyskurs przed i po roku 1989
 • Uwarunkowania polsko-niemieckiego transferu kulturowego w XIX i XX wieku
 • Teoria recepcji literatur obcych na przykładzie literatury polskiej w niemieckim kręgu językowym oraz literatury niemieckojęzycznej w Polsce 

 

W dniach 18-20 października 2012 r. odbyła się międzynarodowa konferencja warsztatowa, będąca pierwszym etapem realizacji projektu: „Uwarunkowania i kluczowe cezury polsko-niemieckiego transferu kulturowego w XIX i XX wieku/ Die Hauptfaktoren und Grundzäsuren des deutsch-polnischen Kulturtransfers im 19. und 20. Jahrhundert”. Projekt jest wspólną inicjatywą CSNiE UWr (dr Mirosława Zielińska) i IFG UWr (dr hab. Marta Kopij-Weiss). Projekt ma na celu całościowe ujęcie – różnie definiowanych – kontaktów kulturowych w „długim wieku XIX” oraz „krótkim XX stuleciu” i kładzie nacisk na dynamiczne ujęcie fenomenów transkulturowych. Kluczowe  problemy, będące tematem konferencji zostały podzielone na jedenaście bloków warsztatowych o przekrojowej tematyce:

 • Zapożyczenia i dekonstrukcje: kluczowe dyskursy XIX i XX. w.
 • Romantyzm jako nurt literacki i (de)aktualizowany paradygmat mentalny XIX i XX w.
 • Transfer nauki: interdyscyplinarność, międzynarodowe sieci naukowe
 • Model centrum-peryferie oraz wyobrażenia Innego w dyskursach XIX i badaniach XX w.
 • (Za)granica – pogranicze – transgranicze. Modele kultury narodowej i ponadnarodowej/ (transnarodowej) w perspektywie badań społecznych, historycznych, kulturoznawczych
 • Drogi i media transferu kulturowego
 • Obrazy Polski i Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich w polsko-niemieckich koporodukcjach filmowych ostatnich dwóch dziesięcioleci 
 • Transfer – recepcja – przekład w ujęciu inter- i transkulturowym
 • Dyspozytywy i generatory transferu kulturowego
 • Konceptualizacje pamięci: pamięć kulturowa/zbiorowa/komunikacyjna w badaniach literaturoznawczych i kulturoznawczych
  organizatorzy: Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Mirosława Zielińska, kierowniczka projektu) we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (dr hab. Marta Kopij-Weiss, koordynatorka projektu). 
  partnerzy: Mainzer Polonicum, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Guttenberga w Moguncji (prof. Alfred Gall) oraz Katedra Polsko-NiemieckichZwiązkówKulturowychiLiterackichoraz Gender Studies Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą ( prof. Bożena Chołuj). Czas trwania projektu: maj 2012-marzec 2014
 •  

  1995 i 1996 – pobyty stypendialne w ramach partnerskiej wymiany DAAD między Instytutem Filologii Germańskiej we Wrocławiu a Fachbereich Germanistik we Freie Universtiät Berlin; 1997-1998 – Stypendium doktoranckie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Graduiertenstipen¬dium der Stiftung für Deutsch- Polnische Zusammen¬arbeit an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der  Oder); 2007 – Stypendium Fritza Sterna (Fritz-Stern-Stipendium) na realizację projektu naukowego w ramach pobytu w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w Archiwum im. Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum w Słubicach.

   

  niemiecki, polski

  Thursday, 09 July 2009 06:43

  Willy Brandt

  Willy Brandt,  born Karl Herbert Frahm in Lübeck, Germany, on 18th December, 1913; died in Unkel, Germany, on 8th October 1992, outstanding West-German politician, chancellor of the Federal Republic of Germany 1969-1974, 1971 Nobel Piece Prize laureate.

   

  Coming from a traditional social-democratic working class family, Frahm finished prestigious gymnasium Johanneum in Lübeck. He soon became engaged in politics, cooperating with the Socialist Workers Party of Germany(SAPD) from 1932. At that time, he also worked as a journalist.

  After the Nazis had taken power in German in 1933, Frahm emigrated to Norway in order to found a branch of the SAPD and to lead the fight against the Nazis. He established numerous contacts to the Norwegian workers movement. In 1938, the authorities of the Third Reich deprived Frahm of his citizenship. Having already used the surname Brandt, he then received the Norwegian citizenship. To the German citizenship he returned only in 1947. From 1937 to 1939 he was war correspondent in Spain. After the Nazi had occupiied of Norway, Brandt escaped to Sweden, where he continued his political activity. At that time, he contributed to the creation of the International Group of Democratic Socialists,
  whose task was to avert a breakdown of the socialist movement and the development of principles for a future of peaceful coexistence in Europe.

  In these works, Polish socialists also took part: Among others, on behalf of the Polish Socialist Party, Jan Kwapiński, member of the Polish exile-government, and Maurycy Kamiol, representative of the aforementioned government in Scandinavia. In 1944, Kamiol informed the members of this body about the events in the Nazi extermination camps in Poland. After the outbreak of the Warsaw Uprising, the International Group of Democratic Socialists sent greetings to the “heroic soldiers of the Polish Home Army”. They also expressed the expectation that the Western Allies confer the fighting Poles with the status of combatants and provide them with appropriate assistance. During his time in exile in Sweden, Willy Brandt spoke on the relation of Germany to Poland and the shape of its borders. He recognized the right of Poles to build their own state, to national security and “territorial adjustments”. He supported the then only minor corrections of the postwar Polish-German border, which was to resolve any separatist tendencies in the future. After World War II, Willy Brandt returned to Germany as a correspondent of Scandinavian, mainly Norwegian press. He reported, among others, the process of Nazi war criminals in Nuremberg. He also served as a press attaché of the Norwegian military mission at the Allied Control Council in Germany.

  After returning to Germany permanently, Brandt tied his life to Berlin. Here, he began to work actively in the Social Democratic Party of Germany (SPD) – as an agent of its board and as the party´s representative in alliance issues. This was the beginning of his huge political career. For many years, he was representative of West Berlin in the Federal Diet. During his time as Mayor of Berlin (1957-1966), Brandt showed great political class, especially in the so-called Second Berlin Crisis (1958).  Resolutely, he turned down Khrushchev´s ultimatum, demanding the abolition of the occupation laws in West Berlin and its transformation into a free city. He supported the demonstrations of the population of Berlin. During the construction of the Berlin wall, Brandt demanded the U.S. to take political action. Admittedly, Kennedy did not give his assent to an armed intervention, however, he decided to strengthen U.S. presence in the western part of the city. A visible support for Brandt´s adamant policy in Berlin was president Kennedy´s visit to Berlin on 26th June, 1963. On that date, the President of the United States said the famous words “Ich bin ein Berliner”, which symbolized the existence of a community of people who advocate democracy.

  In 1964, Brandt was elected chairman of the SPD (until 1987), succeeding Erich Ollenhauer. Holding that position, he supported reforms within the SPD (among them the Godesberg programme, 1959).  In the parliamentary elections of 1961 and 1965, he was the SPD-candidate for chancellorship.He advocated the need for changes in domestic and foreign policy (the policy of small steps). Brandt expressed his view in a speech delivered together with the head of his press office, Egon Bahr, in Tutzing in July 1963. Therein he claimed that Germany must become reconciled with the post-war status quo and seek conditions for peaceful solutions for the problems between democratic west and communist east.  It was necessary to find  “as much common points and sense of communication as possible”. During the term of the grand coalition of CDU (Christian Democratic Union)/CSU (Christian Social Union) and SPD from 1966 to 1969 Brandt held the office of vice-chancellor and minister of foreign affairs.  At that time, he managed to avoid  lurking isolation of the Federal Republic of Germany in the international arena (intensification of West-European unification and strengthening of alliances, first attempts to normalize the relations with the countries of the Eastern Bloc). After winning election to the Federal Diet by coalition of SPD and FDP (Free Democratic Party)  in September 1969, Willy Brandt was elected Chancellor (21st October, 1969). The government exposé demanded, among others, internal reforms. The slogan of the government was to “dare more democracy”.


  His first years as chancellor marked steady, yet profound changes in foreign policy, especially towards the countries of Central and Eastern Europe (so called Ostpolitik). According to Brandt, conclusion of agreements with communist states was to assist the elimination of tensions from international politics and to help relaxation and reconciliation with the East. After signing an agreement with Moscow, Willy Brandt concluded an agreement with Poland on basic normalization of the mutual relations on 7th December, 1970. This treaty gave rise to the establishment of comprehensive Polish-German relations. On of its effect was the founding of the Joint Commission on Textbooks between Federal Republic of Germany and Polish People's Republic (1972), which had the task to revise existing, often stereotyped and with the state of research incompatible depictions of German and Polish history in school textbooks in both countries. This was to be one of the bases for dialogue between both peoples/nations. The visit of Chancellor Brandt to Poland in December 1970 obtained a symbolic dimension with his genuflection in front of the Warsaw Ghetto Heroes Memorial. This was to pay a tribute to the victims of the German occupation by a politician who believed that, although he had always been an opponent of the Nazis, as a German had to bear part of the responsibility for the evils of war. "Over the abyss of German history and the burden of millions murdered" - Brandt recalled this event – "I did, what people do, if words fail them". The picture of the kneeling chancellor went around the world, but in Poland itself it was long regarded by the authorities as "offensive". Only in the 90s, Brandt´s gesture became operational as a milestone for Polish-German reconciliation in the Polish historical memory. Brandt also received much attention for establishing relations between both German states. He recognized the "existence of two German states of one German nation". This was a prerequisite for the realization of his German policy. After signing the Moscow and the Warsaw treaty, the Chancellor started first talks with the GDR. Brandt´s peace policy was appreciated internationally, as it became evidenced when he was granted the Nobel Peace prize in 1971. Brandt's foreign policy, however, received much critique, not only from the oppositional CDU/CSU, but also from his own party. The Chancellor endured a constructive vote of mistrust, but his party lost the parliamentary majority due to secession of a part of representatives. After a snap election Willy Brandt was again elected Chancellor in November 1972. This event was the best confirmation of the validity of his previous policy. The new eastern policy of the Federal Republic of Germany was crowned by the signing of a treaty with the GDR in December 1972 (so-called Grundlagenvertrag) and with Czechoslovakia in December 1973. In 1973, both the Federal Republic of Germany and the GDR were admitted to the United Nations Organization.

   

  Brandt´s successes in foreign policy were not accompanied by equivalent achievements in his domestic policy. In the Federal Republic of that period, manifestations of a financial and economic crisis could be observed (rising inflation), with which the government could not really cope. These problems overlapped with disputes within the SPD. The discovery of a GDR spy among employees of the chancellor´s office (the so-called Guillaume affair) weakened the position of the Chancellor to such an extend that he resigned on 7th May, 1974.

  During the next years, Willy Brandt still held office as the chairman of the SPD. After resigning in 1987, he became honorary chairman of his party. In this period, Willy Brandt became involved in the international arena for the security and improvement of the situation of developing countries. As chairman of the North-South-Commission, he presented proposals for a reorientation of international policy towards the Third World. He still observed the development of the situation in the Eastern Bloc with great interest. After the imposition of martial law in Poland in 1981, Willy Brandt appealed on behalf of the SPD and the Socialist International for the release of internees, legalization of "Solidarity", the lifting of martial law the start of a dialogue between the communist government and polish society. Brandt´s activities were to promote Polish anti-communist opposition, so that the SPD - despite initial reservations about the changes in Poland (policy of Chancellor Helmut Schmidt) - supported the struggle for individual and social human rights. This was intended, inter alia, to support his visit in to Warsaw in 1985, when he, among others, met with Tadeusz Mazowiecki and began a correspondence with Lech Wałęsa. In 1989, Brandt advocated the unification of Germany. His saying of that period, "Now grows together what belongs together", may correspond to the Situation of Germany, but also of Europe, where political divisions fell after several decades, and entered political language permanently. The signing of the treaty on good neighbourship and friendly cooperation by united Germany and free Poland in 1991 was for Brandt the conclusion of actions taken in a time when he was still at the helm of the Federal Government.

   

  Krzysztof Ruchniewicz

   

  Literature used for this text:

  Willy Brandt a Polska. O pokój w warunkach wolności i sprawiedliwości społecznej. Pulication of the Friedrich Ebert Foundation. Anthology, edited by Dieter Dowe, Michael Schneider and Klaus-Peter Schneider, Bonn 2000; 

  Peter Merseburger, Willy Brandt 1913-1992. Visionär und Realist, Stuttgart-München 2002; Retrieved at: http://www.bwbs.de/bwbs_biografie/index_de.html .

  Pictures with friendly permission of Fotostelle des AdsD / Friedrich Ebert Stiftung w Bonn

  Friday, 03 July 2009 08:59

  Rektor U.Wr.

  Rektor U.Wr.
  Friday, 03 July 2009 08:30

  Marek Zybura

  zybura-2

  Prof. zw., dr hab. Marek Zybura

  Kierownik Katedry Filologii Germańskiej

  pokój:

  tel.:

  e-mail:

  24 CSNE

  +48 71 375 95 12

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  śr.:

  czw.:

  godz.  9.15 - 10.15  - pok. 24 CSNE

  godz. 16.30 - 17:30 - Instytut Politologii WNS

   

  Studia germanistyki i historii sztuki (1976-1980) na uniwersytecie wrocławskim i wiedeńskim (stypendium magisterskie austriackiego Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung), doktorat „Die literarische Vermittler-Rolle Ludwig Tiecks als Übersetzer und Herausgeber. Sein Beitrag zur frühromantischen Idee der Weltliteratur” (1989, U.Wr.),  habilitacja „ August Scholtis. Untersuchungen zu Leben – Werk – Wirkung (1997, U.Wr.), profesor tytularny (2002). - 1981-1998 pracownik naukowy IFG Uniwersytetu Wrocławskiego.1998-2004 pracownik naukowy IFG Uniwersytetu Opolskiego: kierownik Zakładu Historii Literatury i Kultury Krajów Niemieckich XIX i XX w. Od 2004 kierownik Katedry Germanistyki w CSNiE im. W. Brandta Uwr. 2008-2009 p.o. dyrektor CSNE

   

  Historia literatury niemieckiej, literacko-kulturowych związków niemiecko-polskich, polskiej literatury XX wieku (Gombrowicz, Hłasko, J. Mackiewicz, T. Karpowicz, Różewicz), dzieje Niemców i niemieckiego dziedzictwa kulturowego w Polsce.

   

  • Gustav Freytag an Theodor Molinari und die Seinen. Bislang unbekannte Briefe aus den Bestanden der Universitätsbibliothek Wrocław. Hrsg. von Edward Białek, Roman Polsakiewicz, Marek Zybura. Frankfurt/M. 1987
  • Nad twórczością Józefa Mackiewicza. Szkice pod redakcją Marka Zybury. Warszawa 1990
  • Reiner Maria Rilke, Wiersze rozproszone i pośmiertne z lat 1906-1926. Komentarzem, przypisami i esejem o twórczości R. M. Rilkego opatrzył Marek Zybura. Wrocław 1991
  • Karl Hans Strobl, Kościana ręka. Opowiadania. Wybór, przekład i wstęp M. Zybura. Jelenia Góra 1991
  • Bogumil Goltz, Kindheit in Warschau und Königsberg. Hrsg. von Marek Zybura. Berlin 1992
  • Otto Forst de Battaglia, Schriften zur polnischen Literatur. Hrsg. von Marek Zybura [Vorwort, Anmerkungen, Kommentar]. Darmstadt 1992
  • Vita pro litteris. Festschrift für Anna Stroka. Hrsg. von Eugeniusz Tomiczek, Irena Światłowska und Marek Zybura. Warszawa-Wrocław 1993
  • Ludwig Tieck als Übersetzer und Herausgeber. Zur frühromantischen Idee einer „deutschen Weltliteratur”. Heidelberg 1994
  • Do Polski przyjadę... Rainer Maria Rilke w oczach krytyki polskiej. Wybór i opracowanie Marek Zybura. Wrocław 1995
  • „..nie będzie Niemiec Polakowi bratem”..? Z dziejów niemiecko-polskich kontaktów kulturowych. Praca zbiorowa pod redakcją Marka Zybury. Wrocław 1995
  • Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny PWN pod redakcją Marka Zybury. Warszawa-Wrocław 1996
  • August Scholtis 1901-1969. Untersuchungen zu Leben, Werk und Wirkung. Paderborn-München-Wien-Zürich 1997
  • Leben - Werk - Lebenswerk. Ein Gerhart Hauptmann-Gedenkband. Hrsg. von Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Marek Zybura. Legnica 1997
  • Wrocław liryczny – Lyrisches Breslau. Hrsg. von Marek Graszewicz und Marek Zybura. Wrocław 1997
  • Mit dem wort am leben hängen... Reiner Kunze zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Marek Zybura. Heidelberg 1998
  • Pomniki niemieckiej przeszłości. Dziedzictwo kultury niemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych Polski. Warszawa 1999
  • Erlebte Nachbarschaft. Aspekte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Hrsg. von Jan-Pieter Barbian und Marek Zybura. Wiesbaden 1999
  • J.W. Goethe, Dobre jest życie. Wiersze. Wrocław 1999
  • Justinus Kerner, Das Bilderbuch aus meiner Knabenzeit. Erinnerungen aus den Jahren 1786 bis 1804. Vollständige Ausgabe. Hrsg. von Marek Zybura [Anmerkungen, Kommentar, Nachwort]. Hamburg 2000
  • Hubert Orłowski, Literatur und Herrschaft – Herrschaft und Literatur. Zur österreichischen und deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Edward Białek und Marek Zybura. Frankfürt/M  2000
  • Niemcy w Polsce. Wrocław 2001 (2004)
  • Geist und Macht. Schriftsteller und Staat im Mitteleuropa des kurzen Jahrhunderts 1914-1991. Hrsg. von Marek Zybura unter Mitwirkung von Kazimierz Wóycicki. Dresden  2002
  • Literatur im Zeugenstand. Beiträge zur deutschsprachigen Literatur- und Kulturgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Hubert Orłowski. Hrsg. von Edward Białek, Manfred Durzak und Marek Zybura. Frankfurt/M. 2002
  • Tadeusz Różewicz und die Deutschen. Hrsg. von Andreas Lawaty und Marek Zybura. Wiesbaden 2003
  • Nasz nauczyciel Tadeusz - Tadeusz Różewicz i Niemcy. Praca zbiorowa pod redakcją Andreasa Lawatego i  Marka Zybury. Kraków 2003
  • Patagończyk w Berlinie. Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej. Wybór i opracowanie Marek Zybura przy współpracy Izabeli Surynt. Kraków 2004
  • Der Umgang mit dem deutschen Kulturerbe in Schlesien nach 1945, Görlitz 2005
  • „Mein Polen...”. Deutsche Polenfreunde in Porträts. Hrsg. von Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura. Dresden 2005
  • Martin Hollender: O politycznym i ideologicznym zawłaszczaniu twórczości Josepha von Eichendorffa. Wstęp i redakcja naukowa polskiego wydania Marek Zybura. Wrocław 2005
  • Querdenker, Vermittler, Grenzüberschreiter. Beiträge zur deutschen und polnischen Lteratur- und Kulturgeschichte. Mit einem Vorwort von Jürgen Joachimsthaler. Dresden 2006
  • Gombrowicz in Europa: Deutsch-polnische Versuche einer kulturellen Verortung. Hrsg. von Andreas Lawaty und Marek Zybura. Wiesbaden 2006
  • Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku. Pod redakcją I. Surynt i M. Zybury. Wrocław 2006
  • Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury. Wrocław 2006
  • Mein theurer Theodor! Gustav Freytags Briefe an Theodor Molinari 1847-1867. Nach den Handschriften herausgegeben und kommentiert von Izabela Surynt und Marek Zybura, Dresden 2006
  • Sąsiedztwo zobowiązuje. Polskie i niemieckie (pre)teksty literacko-kulturowe. Wstęp Leszek Szaruga. Poznań 2007
  • Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych.  Pokolenia powojenne. Pod redakcją Jürgena Joachimsthalera i Marka Zybury. Warszawa 2007
  • Die ‚Wende’ von 1989/1990 im öffentlichen Diskurs Mittel- und Osteuropas.Hrsg. von Izabela Surynt und Marek Zybura. Hamburg 2007
  • Hans-Georg Pott: Krótka historia kultury europejskiej. Wstęp i redakcja naukowa polskiego wydania Marek Zybura. Wrocław 2007
  • Z Gorzanowa w świat szeroki... Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Arno Herzigowi w 70-lecie urodzin, pod redakcją Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury. Wrocław 2007
  • Die höchste Ehrung, die einem Schriftsteller zuteil werden kann. Deutschsprachige Nobelpreisträger für Literatur. Hrsg. von Krzysztof Ruchniewicz  und Marek Zybura. Dresden 2007
  • Hochverehrter Herr Doctor. Jean Paul d’Ardeschahs Briefe an Carl Hauptmann 1909-1913. Nach den Handschriften herausgegeben und kommentiert von Izabela Surynt und Marek Zybura. Dresden 2007
  • Wrocław będzie miastem filmowym… Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska. Redakcja: Andrzej Dębski, Marek Zybura. Wrocław 2008
  • Amicus Poloniae – Teksty ofiarowane Profesorowi Heinrichowi Kunstmannowi w osiemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Redakcja: Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura. Wrocław 2009
  • Mackiewicz i krytycy. Antologia tekstów. Wybór i opracowanie Marek Zybura. Warszawa 2009
  • Lekcja ciszy Karola Dedeciusa w głosach krytyki niemieckiej. W 50-lecie I wydania przełożył i do druku podał Marek Zybura. Wrocław 2009
  • Heinrich Kunstmann: Pisma wybrane. Wyboru dokonał, przekład przejrzał i posłowiem opatrzył Marek Zybura. Kraków 2009
  • „Znak Pokoju w Krzyżowej“ i “Uścisk dłoni w Verdun“ – Drogi do polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego pojednania i ich symbole w pamięci zbiorowej społeczeństw. Pod red. Elżbiety Opiłowskiej, Krzysztofa Ruchniewicza i Marka Zybury. Wrocław 2009
  • „Das Friedenszeichen von Kreisau” und „Der Händedruck von Verdun“. Wege zur deutsch-polnischen und deutsch-französischen Versöhnung und ihre Symbole im kollektiven Gedächtnis der Gesellschften. Hrsg. von Elzbieta Opiłowska, Krzysztof Ruchniewicz und Marek Zybura. Wrocław 2009
  • Narrative des Nationalen. Deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von Izabela Surynt und Marek Zybura. Osnabrück 2010
  • Drogi i Kochany Panie! Listy pisarzy polskich do Ottona Forst de Battaglii. Opracował i do druku podał Marek Zybura. Wrocław 2010
  • Germanistik in Polen. Zur Fachgeschichte einer literaturwissenschaftlichen Auslandsgermanistik – 18 Porträts. Hrsg. von Wojciech Kunicki und Marek Zybura.  Osnabrück 2011
  • Heinrich Kunstmann – Tymoteusz Karpowicz. Listy 1959-1993. Opracował i do druku podał Marek  Zybura. Wrocław 2011
  • Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011. Hrsg. von Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof  Ruchniewicz und Marek Zybura. Wiesbaden 2011
  • Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011. Redakcja: Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof  Ruchniewicz i Marek Zybura. Wrocław 2012
  • Walter Laßmann, Meine Erlebnisse in der Festung Breslau. Tagebuchaufzeichnungen eines Pfarrers. Herausgegeben und kommentiert von Marek Zybura. Dresden 2012
  • Zwischen (Sowjet-)Russland und Deutschland. Geschichte und Politik im Schaffen von Józef Mackiewicz (1902-1985). Hrsg. von Krzysztof  Ruchniewicz und Marek Zybura. Osnabrück 2012
  • Czesław Miłosz im Jahrhundert der Extreme. Ars poetica – Raumprojektionen – Abgründe – Ars translationis. Hrsg. von Andreas Lawaty und Marek Zybura. Osnabrück 2013
  • Walter Laßmann, Moje przeżycia w Festung Breslau. Z zapisków kapłana. Słowo wstępne Norbert Heisig. Przekład Anna Wziątek. Do druku podał, komentarzem i posłowiem opatrzył Marek Zybura. Wrocław 2013
  • Volker Braun, Das Gleichgewicht. Ausgewählte Gedichte. / Równowaga. Wiersze wybrane. Hrsg. von Marek Zybura. Wrocław 2013

   

  • działalność dydaktyczno-wykładowa w Niemczech- gościnna asystentura w Sektion für Germanistik Uniwersytetu Lipskiego (1987/88)
  • Oskar Seidlin -Preis (1990) za badania nad romantyzmem niemieckim
  • gościnna asystentura w Institut für Germanistik Uniwersytetu H. Heinego w Düsseldorfie (1995/96)
  • profesura gościnna w TU Dresden (2002/03, 2003/04)
  • członek Saksońskiej Akademii Sztuki w Klasie Literatury
  • członek polsko - niemieckiego forum ekspertów "Grupa Kopernika"
  • członek Polskiego PEN-Clubu
  Friday, 03 July 2009 08:29

  Dariusz Wojtaszyn

  dr Dariusz Wojtaszyn

  Adiunkt w Katedrze Nauk Historycznych

  pokój:

  tel.:

  e-mail:

  11

  +48-71-375 95 16

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  śr.:
  czw.:

  godz. 10.00 - 11.00

  godz. 10.00 - 11.00

   

  Studia historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1993-1998), doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim - 2007 („Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie powstania Solidarności i stanu wojennego”), nauczyciel w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum w Trzciance oraz Cieszynie (1999-2005), asystent w Katedrze Historii Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta (2005-2008), współpracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego (2007-2009)

   


  Stosunki polsko-niemieckie po II wojnie św., dzieje Niemiec oraz historia NRD, międzynarodowe badania podręcznikowe, historia sportu, europejskie miejsca pamięci, aspekty imagologiczne stosunków polsko-niemieckich

   

  • Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD - studium historyczno-społeczne, Wrocław 2013
  • Obraz Polski i Polaków w prasie i literaturze NRD w okresie powstania Solidarności i stanu wojennego, Wrocław 2007

  • Sport w cieniu polityki. Instrumentalizacja sportu w NRD, Wrocław 2011

  • Po dwóch stronach historii. Polsko-niemieckie inicjatywy edukacyjne, Wrocław 2012 (redakcja wraz z Thomasem Stroblem)

  • Schulbuch Geschichte. Ein deutsch-polnisches Projekt – Empfehlungen, hrsg. v. Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission, Göttingen 2012 (praca zbiorowa)

  • Der öffentliche Polen-Diskurs in der DDR der Solidarność-Ära, [w:] Narrative des Nationalen. Deutsche und polnische Nationsdiskurse im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. v. Izabela Surynt, Marek Zybura, Osnabrück 2010, s. 339-359

  • Offizielle Kontakte zwischen der DDR und Polen in der Grenzregion, [w:] Zwischenräume. Grenznahe Beziehungen in Europa seit den 1970er Jahren, hrsg. v. Anita Prettenthaler-Ziegerhofer, Michael Kißener, Jan Kusber, Innsbruck, Wien, Bozen 2011, s. 175-183

  • Keine Freundschaft auf dem Spielfeld. Der Fußball-Wettstreit zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen, “Inter Finitimos“, Nr 9, 2011, s. 56-72.

  • Karitative Hilfe für Solidarność, [w:] „Kirchliche Zeitgeschichte“, Nr 2 (24), 2011, s. 436-445.

  • Die Wächter des Systems vor dem Gericht der Geschichte [w:] Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Band 3: Parallelen, hrsg. v. Hans Henning Hahn, Robert Traba, unter Mitarbeit von Maciej Górny und Kornelia Kończal, Paderborn 2012, s. 381-395 / [wydanie polskie] Dariusz Wojtaszyn, Strażnicy systemu przed sądem historii, [w:] Polsko-niemieckie miejsca pamięci, tom 3: Paralele, pod red. Roberta Traby i Hansa Henninga Hahna, współpraca Maciej Górny, Kornelia Kończal, Warszawa 2012, s. 366-379

  • Erich Honecker und die Solidarność [w:] „Berliner Debatte Initial“, nr 2 (23), 2012, s. 36-44.

   

  • koordynator programu stypendialnego KAAD (2013 - )
  • stypendysta KAAD (2006)
  • sekretarz naukowy Projektu „Polsko-Niemiecki Podręcznik Historii” (2008-2011)
  • sekretarz prezydium Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (2010 - 2012)
  • członek międzynarodowej sieci naukowej "Integration und Desintegration: Sozial- und Kulturgeschichte des osteuropäischen Sports im internationalen Vergleich" (2012–)
  • członek grupy ekspertów ds. „Historii piłki nożnej w NRD“ przy Niemieckim Związku Piłki Nożnej (2012–)

   

  • Historia Polski w XX w.
  • Historia Niemiec
  • Stosunki międzynarodowe po 1945 r.
  • Historia dyplomacji
  • Polityka zagraniczna Polski

   

  • Sport i kibice sportowi w Europie
  • Niemcy i stosunki polsko-niemieckie w polskich podręcznikach do nauczania historii

  << Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
  Page 3 of 10