Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Thursday, 09 July 2009

Mirosława Zielińska

Written by 
Rate this item
(0 votes)

dr Mirosława Zielińska

Adiunkt w katedrze Filologii Germańskiej

pokój:

tel.:

e-mail:

23

+48 71 375 95 11

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

po:

śr:

godz. 11.00 - 12.00

godz. 11.00 - 12.00

 

Studia na kierunku filologia germańska w Uniwersytecie Wrocławskim; 2001 – nadanie Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; adiunkt w Zakładzie Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego (2001-2009) od 2009 w Katedrze Germanistyki CSNE UWr.

 


monografia

 • Narrative Bewältigung von Schuld und Trauma in der deutschsprachigen Autobiographik vor 1989/1990, Oficyna Wydawnicza „Atut“ – Wydawnictwo „Neisse“ Wrocław-Drezno 2011.
  artykuły
 • Genealogia millenarystycznej dialektyki i mesjanistycznej „poezji czynów” Adama Mickiewicza. W: Opowiedziany naród. Literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku, red. Izabela Surynt, Marek Zybura, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2006, s. 83-120.
 • Między tożsamością narracyjną a tożsamością narodową. W: tamże, s. 11- 40; [Wspólnie z Izabelą Surynt].
 • W ślimaczym tempie… Uwarunkowania polskiej recepcji literatury niemieckiej na przykładzie debat wokół twórczości Güntera Grassa w wybranych czasopismach  literackich i społeczno-kulturalnych (1961-1981). W: Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Tom II. Pod red. Agaty Zawiszewskiej i Anety Borkowskiej. Toruń-Szczecin-Łask, Oficyna Wydawnicza Leksem 2007, s. 59-76.
 • Różewicz na ("polskiej'') fali. Dwie alternatywne orbity recepcyjne wczesnej twórczości Tadeusza Różewicza w Niemczech Zachodnich. W: Przekraczanie granic. O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa, Universitas Kraków 2007, s. 432-444.
 • Niepokojąca poezja. Niemieckie (oraz rosyjski) modele lektury Niepokoju Tadeusza Różewicza dwadzieścia i czterdzieści lat po wojnie wobec problemu skonfliktowanych pamięci. W: Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej. Red. Marta Skwara, Katarzyna Krasoń i Jerzy Kazimierski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2008, s. 197-217.
 • Od monologu w cieniu wojny do polilogu global citizen. Transfer kultury polskiej w niemieckim kręgu kulturowym (1989/1990-2010). W: Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011, red. Dieter Bingen, Peter Oliver Loew, Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura, Quaestio 2012, s. 363-377.
 • Inter-, Multi-, Intra-, Transkulturalitätskonzepte und die Anverwandlungsstrategien des polnischen Dramas der „polnischen Welle“ auf (west)deutschen Bühnen (Mrożek, Gombrowicz, Różewicz). W: Literatur und Literaturwissenschaft im Zeichen der Globalisierung. Red. Anna Kochanowska-Nieborak, Ewa Płomińska. („Posener Beiträge zur Germanistik“, Bd. 21), Peter Lang Verlag Frankfurt a. M.- New York – Warszawa u.a. 2012, S. 239-248.
 • Recepcja Czesława Miłosza w niemieckim kręgu kulturowym. W: Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza. Studia. Red. Anna Janicka, Krzysztof Korotkich, Jarosław Ławski, Uniwersytet w Białymstoku i Narodowe Centrum Kultury, Białystok 2012 (seria: Przełomy/Pogranicza: Studia literackie; tom 1), s. 139-153.

 

 • Przestrzenie polskich i niemieckich pamięci kolektywnych między polityką i literaturą. Polski i niemiecki  dyskurs przed i po roku 1989
 • Uwarunkowania polsko-niemieckiego transferu kulturowego w XIX i XX wieku
 • Teoria recepcji literatur obcych na przykładzie literatury polskiej w niemieckim kręgu językowym oraz literatury niemieckojęzycznej w Polsce 

 

W dniach 18-20 października 2012 r. odbyła się międzynarodowa konferencja warsztatowa, będąca pierwszym etapem realizacji projektu: „Uwarunkowania i kluczowe cezury polsko-niemieckiego transferu kulturowego w XIX i XX wieku/ Die Hauptfaktoren und Grundzäsuren des deutsch-polnischen Kulturtransfers im 19. und 20. Jahrhundert”. Projekt jest wspólną inicjatywą CSNiE UWr (dr Mirosława Zielińska) i IFG UWr (dr hab. Marta Kopij-Weiss). Projekt ma na celu całościowe ujęcie – różnie definiowanych – kontaktów kulturowych w „długim wieku XIX” oraz „krótkim XX stuleciu” i kładzie nacisk na dynamiczne ujęcie fenomenów transkulturowych. Kluczowe  problemy, będące tematem konferencji zostały podzielone na jedenaście bloków warsztatowych o przekrojowej tematyce:

 • Zapożyczenia i dekonstrukcje: kluczowe dyskursy XIX i XX. w.
 • Romantyzm jako nurt literacki i (de)aktualizowany paradygmat mentalny XIX i XX w.
 • Transfer nauki: interdyscyplinarność, międzynarodowe sieci naukowe
 • Model centrum-peryferie oraz wyobrażenia Innego w dyskursach XIX i badaniach XX w.
 • (Za)granica – pogranicze – transgranicze. Modele kultury narodowej i ponadnarodowej/ (transnarodowej) w perspektywie badań społecznych, historycznych, kulturoznawczych
 • Drogi i media transferu kulturowego
 • Obrazy Polski i Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich w polsko-niemieckich koporodukcjach filmowych ostatnich dwóch dziesięcioleci 
 • Transfer – recepcja – przekład w ujęciu inter- i transkulturowym
 • Dyspozytywy i generatory transferu kulturowego
 • Konceptualizacje pamięci: pamięć kulturowa/zbiorowa/komunikacyjna w badaniach literaturoznawczych i kulturoznawczych
  organizatorzy: Centrum im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego (dr Mirosława Zielińska, kierowniczka projektu) we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (dr hab. Marta Kopij-Weiss, koordynatorka projektu). 
  partnerzy: Mainzer Polonicum, Instytut Slawistyki Uniwersytetu Jana Guttenberga w Moguncji (prof. Alfred Gall) oraz Katedra Polsko-NiemieckichZwiązkówKulturowychiLiterackichoraz Gender Studies Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą ( prof. Bożena Chołuj). Czas trwania projektu: maj 2012-marzec 2014
 •  

  1995 i 1996 – pobyty stypendialne w ramach partnerskiej wymiany DAAD między Instytutem Filologii Germańskiej we Wrocławiu a Fachbereich Germanistik we Freie Universtiät Berlin; 1997-1998 – Stypendium doktoranckie na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Graduiertenstipen¬dium der Stiftung für Deutsch- Polnische Zusammen¬arbeit an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der  Oder); 2007 – Stypendium Fritza Sterna (Fritz-Stern-Stipendium) na realizację projektu naukowego w ramach pobytu w Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, w Archiwum im. Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum w Słubicach.

   

  niemiecki, polski

  Read 65465 times Last modified on Monday, 24 June 2013 14:51